Szilágyi László
TV-DX vételi eredményei
 

Szilágyi László TV-DX amatőr a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Őr községben lévő QTH-ján hódolt a távolsági televízió vételek hobbijának.  Az 1957-ben született Szilágyi László az 1980-as évek második felében és az 1990-es évek elején igen eredményes tv-amatőri munkásságáról tett tanúbizonyosságot, hisz mind amellett, hogy sikeresen vette a környező országok [Szovjetunió - Ukrajna, Románia, Jugoszlávia (Szerbia, Horvátország, stb.), Ausztria, Csehszlovákia (Csehország és Szlovákia) számos tv-állomását a VHF I-III. és az UHF IV/V. tv-sávokban (köszönhetően a magas elemszámú vevőantennáira) - amely vételekre e beszámoló keretében, most külön nem térnék ki - a környező országok távoli-, azaz 100-400 km-re lévő tv-állomások vételén túl, azonban a nagytávolságú, ún. TV-DX vételek terén is igen sikeres és eredményes volt. Szilágyi László ezen vételeiből, vételi eredményeiből állítanák össze egy kis beszámolót, különös tekintettel arra a szomorú körülményre is, hogy tv-amatőr társunk - aki az 1999-ben újralapított Magyar TV-DX Klubnak is tagja volt - 2009. tavaszán, 52 évesen elhunyt.


Szilágyi László Őr-i QTH-ja, vevő antenna rendszere

A Skandináv országok televízióinak vétele közül, Szilágyi Lászlónak a Svéd TV (SR/STV), valamint a Norvég TV vételét mutatnám be először.

A Svéd Televízió (SR/SVT) 1. programját a VHF-I. tv-sáv csatornáin, azaz az E.2., E.3. és E.4. csatornákon vette számtalan alkalommal, kitűnő minőségben. Mivel a Svéd Televízió a TV1 SVERIGE általános feliratozás mellett, külön azonosító feliratot nem helyezett el az idő-kijelzéses, PM5534 típusú tesztábrán, így nem voltak helyileg külön-külön azonosíthatók az egyes svéd vételei.

Ezzel szemben a Norvég Televízió (NRK) az 1980-as években már NORGE TELEVERKET általános feliratozású, PM5534 típusú, színes, elektronikus (idő-kijelzéses) tesztábra mellett az egyes gerincadói tv-állomások már a saját adó nevükkel is feliratozták ezt az ábra típust. A VHF-I. tv-sávban, azaz az E.2., E.3. és E.4 csatornákon több norvég adót is sikeresen vett Szilágyi László, melyek közül e beszámolóban egyet emelnék ki, Gamlemsveten adóját az E.3. csatornán, amely vétele során a NORGE GAMLEM feliratú, PM5534 típusú tesztábrát vette.

Svéd Televízió - SR

TV1 SVERIGE  PM5534 etc. (E.2-3-4.)
Norvég Televízió - NRK

NORGE GAMLEM  PM5534 etc. (E.3.)

 

Az egyes Észak-európai országok televíziói mellett Európa nyugati felének televíziói közül is számosnak vételét elérte Szilágyi László, ezek közül most a flamand-német nyelvű Belga Televízió, a BRT vételét mutatnám be, melyet az E.2. csatornán vette Antwerpenből.

A vétel során BRT TV1 feliratú, PM5544 típusú elektronikus tesztábrát rögzített, melyet itt is bemutatok.

Belga Televízió - BRT

BRT TV1  PM5544 tip. etc. (E.2.)

 

Dél-Európából származó DX-vételei körében, a Görög Televízió, a közszolgálati EPT vételét vételét is sikeresen elérte az E.3. csatornán, Akarnanika állomásról, ahonnan az EPT feliratú, PM5534 típusú elektronikus tesztábrát vette.

Görög Televízió - EPT

E.P.T. 
-Akarnanika PM5534 etc. (E.3.)

A görögországi vételei körében mutatnám még be a Kréta szigetén, Iraklionból sugározott, amerikai hadsereg tv-adójának, az AFRTS-nak a sikeres vételét is, melyet a kis adóteljesítmény ellenére (0,1 kW), sikeresen vett már 1987-ben is az amerikai csatornabeosztás szerinti, ún. A.2. csatornán (55,25/59, 75 MHz), amely vételéből az AFRTS logóját, és egy programrészlet (inzert) fotót szintén bemutatnék.

USA-Görögország-Kréta

AFRTS - Iraklion (A.2.)
USA-Görögország-Kréta

AFRTS - Iraklion (A.2.)


Az afrikai kontinens televíziói közül is többet sikeresen vett Szilágyi László. Többször is eredményesen vette 1990-ben az Egyiptomi Televízió, az EBT/ERTU 1. programját, melyet az E.4. csatornán vetet, a kb. 2.000 km vételi távolságú, Dumyat állomásról, amely 0,9 kW teljesítménnyel az 1. programot adta. A bemutatott egyiptomi vételi fotók egyikén a tv-program CBP tesztábrája látható, a jobb felső sarkában "hármas piramis" programazonosító logóval, míg a másik vételi fotón a program "hármas piramis" teljes képernyős logója látható.

Egyiptomi Televízió - ERTU

ERTU 1  CBP etc.- Dumyat (E.4.)
Egyiptomi Televízió - ERTU

ERTU 1  program logoja - Dumyat (E.4.)


Figyelemre  méltó  vételi eredménye volt a Tuniszi TV programjának vétele is, melyet az E.4. csatornán, kb. 2.000 km vételi távolságú Remada állomásról vett, FuBK típusú elektronikus tesztábrával, RTT azonosító felirattal. A program tesztábrája mellett, az adáskezdő program logóról készített fotóját is bemutatom.

Tunisz Televíziója - RTT 1

RTT  - Remada (E.4.)
Tunisz Televíziója - RTT

RTT adáskezdő  logo (E.4.)

 

Afrikai vételei közül azonban legkülönlegesebb, igazi "egyediség" a Nigériai Televízió, az NTA vétele 1986 július 03.-án az E.4. csatornán, Sokoto állomásról.

A nigériai vétele során rögzített program logó felirata: NTA SOKOTO. Szilágyi László különleges nigériai DX vételének távolsága kb. 4.000 km volt!

Nigéria Televíziója - NTA

NTA SOKOTO (E.4.)

 

A Közel-keletről leggyakrabban, és a legjobb minőségben a Jordán Televízió közszolgálati programját (JTV) vette az E.3. csatornán Ammanból. E vételeinek távolsága kb. 2.050 km volt.

A jordániai DX-e során a JTV SUWEILEH feliratú, digitális órakijelzéssel ellátott, PM5534. típusú elektronikus tesztábrát vett-, és fotózott le.

Jordán Televízió - JTV

JTV SUWEILEH PM5534 tip.etc. (E.4.)


A Közel-keleti arab térség "távolabbi részéből", az arábiai félszigetről is igazi különlegességek vételével büszkélkedhetett Szilágyi László. Hiszen valóban vételi különlegességnek számít a Szaúd Arábiai privát TV, az ARAMCO TV vétele az E.3. csatornán Dhahran állomásról, melynek sikeres, tesztábrával is azonosítható  eredményes DX vétele csak kevés tv-amatőrnek adatott meg. A 3.700 km vételi távolságú DX-e során, HZ-22TV CHANNEL-3 felirattal vette 1986. június 8.-án az ARAMCO TV PM5534 típusú, idő-kijelzéses elektronikus tesztábráját, melyen az elektronikus óra jól láthatóan, 09-óra, 40 perc, 29 másodpercet mutat!

Szintén az igazi vételi különlegességek közé tartozott az Egyesült Arab Emirátusok TV-nak (UAETS-1) vétele 1987. július 24.-én az E.3. csatornán, Habshan állomásról. A kb. 4.100 km vételi távolságú DX során a CH 5 6 7  UAE ABU DHABI feliratú, PM5544 típusú, elektronikus tesztábrát fotózott, melyet bemutatok.

Szaud Arábiai Aramco TV

HZ-22TV CHANNEL-3  PM5534 (E.3.)
 
Arab Emiratusok TV-ja  UAETS-1

UAE ABU DHABI - Habshan (Ch.: E.3.)
 

Az Egyesült Arab Emirátusokban lévő, egy másik TV-társaság, a DRCTV vételét is sikerült Szilágyi Lászlónak elérnie, nevezetesen az E.2. csatornán, 240 kW teljesítménnyel sugárzó Dubai állomást is sikeresen vette. Az általa vett tesztábra is egy különlegesség, hisz a Philips PM5538 típusú etc-je volt, felül DUBAI, alul 2, 10, 33 & 40 feliratozással.

Arab Emiratusok Televíziója

DRCTV - DUBAI (Ch.: E.2.)

 

A némileg kedvezőtlen vételi távolsága, és vételi iránya miatt, Magyarországon viszonylag a ritkábban fordult elő az Iráni Televízió, az IRIB eredményes, tesztábrával is azonosított vétele.

Szilágyi László azonban 1990. június 21.-én az E.2. csatornán Shiraz állomásról sikeresen vette az Iráni Televízió 1. programját FuBK típusú elektronikus tesztábrával, IRIB felirattal, amely DX vétele meghaladta 3.300 km távolságot.
 

Iráni Televízió - IRIB

IRIB  - Shiraz  FuBK etc.  (E.2.)


Szilágyi László tv-amatőrködése során csak néhány hazai amatőrrel tartott szorosabb kapcsolatot, így pld. Rottenbacher Sándor gödi tv-amatőrrel, akit viszont gyakran meglátogatott személyesen is, mivel Sándor,  - a Benelux DX Club regisztrált tagjaként - több alkalommal elküldte (a sajátjaival együtt) Szilágyi László TV-DX vételi eredményeit is a Benelux DX Club havonta megjelenő lapjába, az ún. BDXC Bulletin-jébe. Így, a mostani vételi beszámolóm elkészítése során, döntően a Benelux DX Club BDXC Bulletinjének 1988. évi 3., az 1988. évi 5. és az 1991. évi 3. számaiban megjelent tv-vételi fotói, valamint Rottenbacher Sándornál még fellelt néhány TV-DX fotói alapján állítottam össze.


Budapest, 2010. szeptember 08.
                                                                                                                                         © Dr. Hajdú Mihály