Rottenbacher Sándor
TV-DX vételi eredményei
 

Rottenbacher Sándor Göd-felsői TV-DX amatőrt bár személyesen korábban nem ismeretem, de tv-amatőri, TV-DX-es munkásságát a különböző sajtó információk útján már az 1980-as évek legelejétől, figyelemmel kísértem.
Az 1957-es születésű Rottenbacher Sándor egyébként a tv-amatőri hobbynak igen korán szenvedélyes "művelője" lett, hiszen már középiskolás korában, 17 évesen "rabjává" vált. Először csak a cseheket (azaz a Szlovák TV-t) akarta befogni annak sportközvetítéseiért a hétfői magyar adás szünteti napokon. Rövid időn belül azonban már nem volt megállás, cél a "csillagos ég" volt. Azaz minél több, minél távolabbi ország tv-állomásainak sikeres vétele.
A hobbyjának eredményes gyakorlásához sorra készítette a különböző típusú vevőantennákat, melyekből a Göd-felsői lakóhelyén (QTH-ján) tekintélyes "vevő-tornyot" épített ki, melynek fotóját az alábbiakban mutatom be.


Rottenbacher Sándor Göd-felsői QTH-ja, tv-antenna rendszere

Rottenbacher Sándor a tv-amatőri munkásságával néhány év alatt kinőtte az országhatárokat is, s tagfelvételi kérelmét az európai Nr.1. számú TV-DX Klubja, a Benelux DX-Club is elfogadta, s vételi eredményei alapján Sándort a tagjai közé fogadta 1985-ben, majd részére SR kódnév regisztrálása mellett, a BDXC-3806 sorszámú tagsági lapot, igazolványt is kiadta, melyet bemutatnék itt, a beszámolóm részeként is.


Rottenbacher Sándor Benelux DX-Club tagsági kártyája

Rottenbacher Sándor tv-amatőrködése során a Benelux DX-Clubbon keresztül ismeretséget kötött több európai tv-amatőrrel is, így többek között Európa egyik legjelentősebb-, legeredményesebb TV-amatőrével, a holland Rijn J. Muntjewerff-el, aki 1989-ben egy hétre meghívta magához egy TV-DX eszmecserére, amely során közösen meglátogattak egy holland tv-antennaerősítő gyárat is, s az ottani termékbemutatón kapott "ajándékot" jól hasznosította a későbbi távolsági tv-vételei során is.


(középen: Rijn J. Muntjewerff, jobb oldalon: Rottenbacher Sándor)

Rottenbacher Sándor tv-amatőri, TV-DX-es munkásságával, eredményeivel több hazai, havi, heti, és napi lap is foglalkozott az 1981-1986. közötti években, melyek a Magyar (Sat) TV-DX Klub Fórumán, annak "Archív publikációk" rovatában [ http://www.tvdx-klub.fw.hu/ ] el is olvashatók. Sándor tv-amatőri munkásságának bemutatására - a különböző lapok mellett - még az RTL Klub Fókusz tv-műsora is teret biztosított mint egy 10 évvel ezelőtt, amely során Zsoldos Tibor kaposvári tv-amatőrrel (mint monoszkópvadászokkal) közös riportot készített velük. Végezetül megemlíteném még, hogy a hazai média jelenléten túl, a Benelux DX Club BDXC Bulletin-jei mellett, az angol TeleRadio News amatőrújság is igen sok vételi eredmény értesítését közölte a megküldött vételi fotói megjelentetésével, SR kódnéve alatt, 1985-91. években.


Az ismertetett előzmények után, Rottenbacher Sándor által részemre átadott "vételi infók, és adatok", valamint vételi fotói alapján, az abból történő válogatással állítottam össze a TV-DX területén a jelentős részben a troposzférikus terjedés segítségével elért, több évtizedes eredményeiről készült beszámolómat. Az összeállításban a magyar ABC szerinti sorrendben ismertetném az egyes-, általa vett európai országokat, és ennek megfelelően helyezném el az egyes országok anyagai részeként a tv-vételi értesítéseiért kapott, ún. QSL-lapokat, ill. QSL jellegű visszaigazoló leveleket is. Az európai országok vételének bemutatása után venném majd sorra, a magaslégköri, "Sporadikus E és F2" rétegek jótékony hatása eredményeként lehetővé vált még nagyobb vételi távolságok alapján, a Közel-keleti, és az afrikai TV-DX-eit is.

Sajnos, Rottenbacher Sándor esetében is elmondható, hogy a 20-30-40 év távlatából már számos vételi fotója, illetve vételi visszaigazolásai már nem lelhetők fel, azok közül több "elkallódott", így beszámolóm sem tudja teljességgel bemutatni a tv-amatőri vételi eredményeit. Bemutatok viszont a beszámoló keretében az tv-amatőri "fotócsere program" körében kapott fotói közül is néhányat, amelyek elősegíthetik más tv-amatőrök számára esetleg eddig nem azonosított vételi fotóik egyértelműbb azonosíthatóságát is.

Az egyes európai tv-vételek távolságát külön nem jelölöm meg, hisz a hazai tv-amatőrökről eddig készített beszámolókban megjelölt vételi helyek tekintetében megadott vételi távolságok alapján Rottenbacher Sándor tv-vételinek távolsága is - erre irányuló igény esetén - bárki számára már könnyen meghatározható.
 

Anglia - United Kingdom (BBC, IBA, Anglia TV, TT-TV)

Rottenbacher Sándor több alkalommal, sikeresen vette az angol közszolgálati televízió, a BBC (British Broadcasting Corporation) első (1.) programját az angol csatornaszabvány szerinti, ún. B1. (45,00 - 41,50 MHz sávszélességű), pozitív képmodulációjú csatornán. Sándornak az amatőrködése kezdeti időszakában még nem sikerült megoldani a 405 soros, pozitív képmodulációjú, VHF-I. tv-sávú BBC csatornák "képhelyes" vételét, azonban némi "szakmai konzultáció" után ez is sikerült neki, s így rövid időn belül ezt a műszaki problémát is megoldotta, így több angliai állomást is sikeresen vett. A B1. csatornán, a BBC 1 programját 405 soros képbontásban, valamint az E.26. csatornán 625 soros képbontásban sugározó nagyteljesítményű Crysta Palace adóállomás sikeres vételét a BBC, QSL lapjaival is visszaigazolta számára.

Mint ismert, Angliában a közszolgálati BBC mellett több magán tv-társaság is sugározta adásait már az 1970-es, 80-as években is, így szerencsés esetben, a rendkívüli terjedési időszakok alatt előfordulhatott az IBA (Independent Broadcastin Authority), az AngliaTelevision, a TT-TV (Tyne Tess Television), stb. 625 képsoros vétele is a VHF, illetve az UHF csatornánkon.


BBC 1 program logója
 

BBC 1 West program logója
 

BBC 1 PM5544 tip. etc-je
 

IBA elektronikus etc-je
 

Anglia TV logója órával
 

Tyne Tess TV logó órával
 
BBC 1 QSL lapja
 

BBC QSL lapja
 

BBC 1.: Channel: B1. (Crytal Palace)
 Ausztria - Austria (ORF)

Az osztrák közszolgálati televízió (ORF) vétele szempontjából kissé kedvezőtlen vételi helye ellenére, az ORF 1. és 2. programját több állomásról is sikeresen vette, így pld. az ORF 1. programját Graz (E.7.), Wien (E.5.), Semmering (E.10.) stb., míg az ORF 2. programját Graz (E.23.), Wien (E.24.) stb. állomásról tudta venni eredményesen. Vételei során az ORF Telefunken T.05 típusú monoszkóp ábráját, illetve a PM5544 típusú, elektronikus tesztábráit vette-, és fotózta is le.


ORF FS 1 T.05 tip. Mk.
 

ORF FS 1 PM5544 tip. etc
 

ORF FS 2 PM5544 tip. etc
 


Belgium - Belgium (BRT és RTBF)

Belgiumban már az 1970-es évek legelején is két közszolgálati tv-programot sugároztak, a német-flamand nyelvű BRT-t, és a francia nyelvű RTBF-et. Mind két tv-programnak volt a VHF I. tv-sávban nagyteljesítményű, ún. gerincadója, melyeket több más tv-amatőrhöz hasonlóan Rottenbacher Sándor is eredményesen vett. A BRT programját az E.2. csatornán Antwerpen, míg az RTBF programját az E.3. csatornán Liege állomásról vette.

A BRT vétele során BRT, illetve BRT TV1 feliratú, míg az RTBF vétele során RTBF, RTBF bis, RTBF 1, ill. RTBF 1 Liege Channel 3 feliratú, PM5544 típusú elektronikus tesztábrákat sikerült lefotózni, rögzítenie. Sándor a francia nyelvű RTBF vételeiért több QSL lapot is kapott az érintett Tv-társaságtól, melyeket bemutatok.


BRT TV1 PM. etc (E.2.)
 

RTBF PM5544 tip.etc (E.3.)
 

RTBF 1 Liege Ch.3. (E.3.)
 
RTBF 1 QSL lapjai
 

RTBF QSL lapja
 

1980.07.04/10. RTBF 1 (Liege) Ch.E.3.
 

RTBF QSL lapja

1981.06.09.: RTBF 1 (Liege) Ch.E.3.

 

Bulgária - Bulgaria (BT)

Rottenbacher Sándor egyértelműen azonosítottan, egy alkalommal, 1986-évben a Bulgár Televízió (BT) közszolgálati programját is sikeresen vette az R.3. csatornán. Az egyedi TV-DX vétele során egy bulgár fejlesztésű, cirill betűs БТ-СОФИЯ feliratozású tesztábrát sikerült vennie az igen kis teljesítménnyel (50 W, majd 3 kW) sugározó, Arbanasi állomásról.Csehszlovákia (Csehország és Szlovákia) - Czechoslovakia (CST és SRT)

A Csehszlovák Televízió (CST) adása részben eltért a cseh-, és a szlovák országrészben, általában csak a főműsorok, a híradások tekintetében egyeztek meg. Addig, amíg a cseh országrész televízióját (OIRT 9. és OIRT 29. csatornán Brno) csak időszakosan, a "jobb terjedési" időszakokban tudta venni Rottenbacher Sándor, a szlovák országrész tv-adóinak egész sorát vette az 1970-es és 1980-as években.

A szlovák 1. (SR 1TV) programot elsősorban Pozsonyból (OIRT 2) Besztercebányáról (OIRT 7.) és Sturovo (OIRT 9.) stb. állomásokról, míg a szlovák 2. (SR 2TV) programot Pozsonyból (E.27.), Besztercebányáról (E.32.), Sturovo (E.31.) stb. csatornákon vette. 

A szlovák televízió 1. és 2. programot sugárzó állomásait a korai időszakban az ún. EZO típusú fekete-fehér elektronikus tesztábrával, csatorna azonosító feliratokkal is vette, majd később annak színes változatát, RS-KH általános felirattal, de az 1980-as évekre, a színes adások teljes körűbbé válása után szinte egyeduralkodó vált a színes, PM5544 típusú, elektronikus tesztábra használata, így Sándor is ezeket vette mind két program tekintetében a CST BRATISLAVA, továbbá az SR 1TV BRATISLAVA és az SR 2TV BRATISLAVA azonosító feliratokkal.
 


SH-07 EZO tip. etc.(R.7.)
 

SR 1TV BRATISLAVA etc.
 

SR 1TV BRATISLAVA etc.
 

RS-KH EZO tip. etc.
 

SR 2TV BRATISLAVA etc.
 

SR 2TV BRATISLAVA etc.
 

CST QSL lapja
 

CST QSL lapja

CST 1 és 2. (Ch.: R.7., E.27. és E.32.)

 Dánia - Denmark (DR)

A Dán Televízió (DR) vételét jó egynéhány alkalommal eredményesen vette Rottenbacher Sándor, az elmúlt évtizedekben, annak ellenére, hogy a DR-nek csupán 2 db. közepes teljesítményű adóállomása található a VHF-I. tv-sávban. Ezek, az E.3. csatornán Funen, míg az E.4. csatornán Coppenhagen, így Sándornak is ezeket sikerült vennie, amely vételek során a korábbi időszakban a DR. DANMARK, majd később a PM5534 tip. etc. DR DANMARKS RADIO felirattal-, valamint digitális órakijelzéssel is ellátott PM5544 típusú, elektronikus tesztábrákkal vette a Dán TV I. programját. (Érdekességként megemlítem, hogy az E.3. csatornán az 1960-as évek legvégén (1969) az ún. "G" típusú monoszkóp ábrát lehetett venni, DANMARKS RADIO, FYN, DANMARK feliratokkal, majd a 70-es évek elején a feliratozás nélküli, PM5540 típusú, fekete-fehér (monocrom) elektronikus tesztábrát használta a DR.)


DR. DANMARK PM5544 tip. etc-je
 

DR DANMARKS RADIO etc-je (E.3.-4.)
 
DR QSL lapja
 
 

DR Ch.E.3. (Fyn) és E.4. (København)
Finnország - Finland (YLE)

A Finn Televízió (Oy Yleisradio), a YLE vétele a gyakori vételek közé tartozott Rottenbacher Sándornál is, hisz a YLE több, nagyteljesítményű adóállomást üzemeltetett a VHF I. tv-sávban. A VHF-I. tv-sávban úgy a YLE 1. programját, mint a 2. programját is venni lehetett a sikeres távolsági vételek során. Sándor a YLE 1. programját az E.2. csatornán Tiavalkoski, az E.3. csatornán Tervola, míg az E.4. csatornán a Vuokatti adó állomásról-, míg a YLE 2. programját az E.2. csatornán Tampere adóállomásról vette. A Finn tv-vételek során, időszakonként más, más feliratozással vette a YLE által használt, FuBK típus tesztábrákat, míg a 70-es évek végén a YLEISRADIO, majd később a YLE HLKI felirattal vette mindkét program tesztábráját, s megkülönböztethetőséget csupán azt biztosította, hogy a YLE 2. programja az E.2. csatornán nem használta a "nagy kört" a tesztábrájában. Az 1980-as évek elején viszont áttértek a YLE TV1 , ill. YLE TV2 feliratú tesztábrák sugárzására, melyeket Sándor is sikeresen vett.  A Finn Televízió a tv-amatőrök "nagy barátja" volt, hisz lényegében minden vételi értesítést, QSL-lappal nyugtáztak, így Sándor is begyűjtött tőlük néhány változatot, melyeket itt is közreadnék. (Egyébként az 1960/70-es évek fordulóján a YLE még az ún. "G" típusú monoszkópábrát sugározta, YLEISRADIO TV1, ill. YLEISRADIO TV2 feliratokkal.)


YLE HLKI FuBK etc. (E.2.)
 

YLE TV1 etc. (E.2.-3-4.)
 

YLE TV1 etc. (E.2.-3-4.)
 
YLE QSL lapjai
 

YLE QSL lapja
 

1980.05.12.: YLE TV2 (Tampere) E.2.)
 

YLE QSL lapja
 

1980.05.21.: YLE TV2 (Tampere) E.2.)
 

YLE QSL lapja

1980.05.28.: YLE TV2 (Tampere) E.2.)Franciaország - France (TDF)

A VHF-I. sávban 819 soros képbontással,  és pozitív modulációval  sugárzó Francia TV 1. (TDF TF1) programját is sikeresen vette az 1980-as évek elején néhány alkalommal Rottenbacher Sándor, s e vételi során sikerült a TDF, PM5544 típusú, feliratos teszt ábráját is lefotóznia, így ezt be is tudom mutatni e beszámolóm keretében. A VHF-I. tv-sávban, a francia csatorna beosztás szerint  2 db. vételi frekvencia található (az F2 és az F4 csatornák), de mivel e két csatornán 8 db. nagyteljesítményű adó is található, így nem határozható meg, hogy egy-egy vétel mely francia adóról sikerült.


TDF TF1 (Ch.: F.2. & F.4.)

Rottenbacher Sándornak egy különleges "francia-német vételéről" is szeretnék beszámolni. 1991. kora őszén, egy az NDK irányából való jó terjedés alkalmával vett az E.31. csatornán egy PARIS PONCELET feliratú, PM5544 típusú etc.-t, amely vétel 1992. évben még néhány alkalommal még színesben (SECAM) is sikerült, de nem tudta azonosítani, hogy melyik "francia tv-adót" sikerült vennie. Néhány évvel később, a Németországban élő tv-amatőr ismerősei révén sikerült azonosítani, hogy France Telecom szolgáltatásában a berlini és németországi francia katonai bázisok részére készült tv-programot GMFB-t (Gouvernement Militaire Français de Berlin) sikerült neki vennie a Ny. Berlini (Quartier Napoleon) adóállomásról, amely alapvetően a francia 2. program, az ANTENNE 2 programjára épült. A későbbi azonosítás alkalmával ezen adóról Németországban rögzített 3 db. fotót is bemutatnám (ekkora már újabb, francia típusú etc.-t használtak az állomásnál), egy esetleges további tv-amatőrök általi ismeretlen vételek azonosíthatóságához.


PARIS PONCELET (Berlin) Ch.: E.31.
 

PARIS PONCELET (Berlin) Ch.: E.31.
 

PARIS PONCELET (E.31.)

PARIS PONCELET (E.31.)

PARIS PONCELET (E.31.)


A francia TV-DX vételekkel kapcsolatban megemlítem még, hogy az 1986-os dubrovniki "CCIR - kongresszus"-on elfogadott "irányelvekre" tekintettel, a franciák is megváltoztatták a tv-sugárzási rendszerüket, és a VHF-sávban is az európai általános normának megfelelően, a 625 soros képbontásra tértek át, s részben megváltoztatták a VHF-I. tv-sáv frekvencia kiosztását is, azaz a korábbi F2 és F4 jelű frekvenciák helyett az L.2 (55,75/49,25 MHz), az L.3 (60,50/54,00 MHz) és L.4 (63,75/57,25) frekvencia tartományú csatornákat hozták létre, de továbbra is pozitív képmodulációval történő sugárzással.  Az 1980-as évek második felére megszűnt a TDF TF1 programjának sugárzása a VHF I. és III. tv-sávokban, így ezt követően az, már csak az UHF sáv frekvenciáin történt, történik az. Az így felszabadult VHF-sávi frekvencia kapacitást egy időre a TDF 4 programja, a Canal Plus foglalta el. Ennek köszönhetően, a 80-as évek közepétől az "új rendszerű" L.2, L.3, és L.4 frekvencia-tartományú csatornákon a francia a Canal Plus programjának TV-DX vétele előfordulhatott Magyarországon is. (Így pld. Bakos Gábor rudabányai tv-amatőr sikeresen vette a Canal Plus adását az L.3 csatornán, a 100 kW teljesítménnyel sugárzó Carcassonne (V) állomásról.) Volt még az L.2. csatornán Arbresle-ben (220 W) és az L.4. csatornán Le Plessis-Robinson-ban (16 W) is 1-1 kisteljesítményű állomása a Canal Plus-nak. Egyébként a Canal+ (fent) TDF, (alul) CANAL+/RES 4 felirat-elhelyezésű, PM5544 típusú elektronikus tesztábrát sugározott. Lényegében a Canal Plus-al egy időben a francia TDF
még további két tematikus programot indított az UHF IV/V. tv-sáv csatornáin, így a La Cinquiéme és a TV6 programokat, s amíg az előzőnél a TDF RES 5, addig az utóbbi esetében a TDF RES 6 feliratú, PM5544 típusú tesztábrát sugároztak.Görögország - Greece (EPT)

A görög közszolgálati televízió, az Elliniki Radiophonia Tileorassis (EPT) vétele a viszonylag ritkábbak közé tartozik hazánkban, egy részt a TV-DX-es vételeket elősegítő magas-légköri állapotok szempontjából "kritikus távolsága", másrészt, hogy csak egyetlen kis teljesítményű adóállomást, az E.3. csatornán sugárzó, Akarnanika vételét lehet elérni. Rottenbacher Sándornak ennek ellenére sikerült több alkalommal is jó minőségben fognia és lefotóznia is az EPT adását, és a használt PM5534 típusú elektronikus teszt ábráját is, E.P.T. feliratozással, amelyekért több QSL lapot is sikerült begyűjtenie Görögországból.
A görög közszolgálati EPT vételénél is érdekesebb vétel viszonyt, hogy a Kréta szigetéről, Iraklionból sugározták az amerikai rendszerű A2. csatornán (55,25/59,75 MHz) 525 soros képbontással az amerikai hadsereg tv-programját, az AFTV-t (American Forces Radio & Television Service), igen kis teljesítménnyel (100 W). E nehézségek ellenére, Sándornak néhány alkalommal még ezt is sikerült "megcsípnie", s a katonai program amerikai típusú CBP-jét, és a logoját is sikerült lefotóznia, melyet itt szintén bemutatnék. Egyébként gyakran sugároztak AFTV Iraklion feliratú inzertképet is.


EPT  PM5534 etc. (E.3.)
 

AFTV CBP etc. (A.2.)
 

AFTV -Iraklion (A.2.)
 
EPT QSL lapjai
 

EPT QSL lapja
 


 

EPT QSL lapja
 


 

EPT QSL lapja

1984.08.21.: EPT-ERT (Karnanika) E.3.)
Hollandia - Nederland (NOS)

A holland közszolgálati TV, a Nederlandse Omroep Stichting (NOS) vételére is csak egyetlen állomásról lehet számítani a VHF-I. tv-sávban, de mivel elég kedvező a "vételi távolsága" Magyarországon (kb. 850-1.250 km között), így a viszonylag gyakoribb vételi lehetőségek közé tartozik. Rottenbacher Sándor is több alkalommal sikeresen és igen jó minőségben fogta a gödi QTH-ján. Így Sándor is az E.4. csatornán sugárzó Lopik állomásról vette a NOS 1. programját.

Vételeiért, vételi értesítéseiért több QSL lapot is küldött számára a NOS, melyeket be is mutatnék, beszámolóm részeként. A holland TV-DX vételek során a NEDERLAND 1, ill. PTT - NED 1 feliratú, PM5544 típusú tesztábrával sikerült lefotóznia e programot. 1990-től előfordulhatott már PTT NED.1 felirattal (felirat elhelyezéssel) FuBK típusú elektronikus tesztábra, míg 1992-től a NOZEMA NEDERLAND 1 feliratú, PM5544 tip. etc. vétele is.
 


NEDERLAND 1 (Lopik) PM5544 etc (E.4.)
 

PTT NED 1 (Lopik) PM5544 etc (E.4.)
 
NOS QSL lapjai
 

1981.07.10.: NOS 1 (Lopik) E.4.)
 

NOS QSL lapja
 

1981.07.20.: NOS 1 (Lopik) E.4.)

NOS QSL lapjaÍrország -Ireland (RTE)

Az ír közszolgálati televízió (Radio Telefis Eireann) az RTE vétele a ritkább TV-DX-ek közé tartozik, hisz egyetlen adóállomás - Maghera - található a VHF-I. tv-sávban, amely az ír csatorna beosztás szerint, ún. "B" csatornán (53,75/59,75 MHz) vehető. Néhány alkalommal sikerült Rottenbacher Sándornak is az Ír TV 1. programjának vétele, és ilyenkor sikerült az RTE tesztábráját is venni, és le is fotóznia: az RTE, majd RTE 1 feliratokkal a PM5544 típusú, elektronikus teszt ábrát. Megemlíteném, hogy 1993-ban már az RTE LIMERICK feliratú CBP is előfordulhatott.


RTE 1 - Maghera PM5544 etc (Ch.: B.)
 
RTE-1 QSL lapja
 

RTE QSL lapja

1982.X.: RTE 1 - Maghera (Ch.: B.)
Jugoszlávia - Yugoslavia (JRT)

A Jugoszláv Televízió (JRT) programjainak vétele lényegében egy külön kategóriát képvisel, hisz a jugoszláviai televíziózás megindulása után, lényegében minden szövetségi köztársaság (Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Cna Gora és Macedónia) tekintetében alapvetően különböző programok sugárzása történt, és csak a főműsorok, a híradók (Devnik) tekintetében volt program egyezőség. Erre is figyelemmel, Rottenbacher Sándor minél több jugoszláviai tv-adó vételére törekedett, s sikerült is neki több tagköztársaságból igen nagyszámú tv-adó állandó-, illetve időszakos vételét elérni. Lakóhelyét (Göd) tekintve, legjobb "pozícióban" a szerbiai, illetve a horvátországi tv-adások tekintetében volt.

A Szerb TV adását (1. prgr.) legjobb minőségben az E.5. csatornán Szabadka, az E.6. csatornán Belgrád, míg a szerb 2. programot az E.22. csatornán Belgrádból vette. A részben önálló, s magyar nyelvű programokat is sugárzó Novi Sad-ot az E.10. és az E.24. csatornán fogta. Vételei során, a szerbiai tv-adók tekintetében a JRT BGRD, majd digitális órakijelzéssel a JRT BGRD 1, ill. JRT BGRD 2 feliratozással vett PM5544 típusú, színes, elektronikus teszt ábrákat, míg Novi Sad-i program tekintetében a JRT NOVI SAD felirattal fogta a PM5544 típusú tesztábrát.

A Horvát TV tekintetében viszont nem a Philips, hanem a FuBK típusú, színes elektronikus tesztábra használata vált egyeduralkodóvá, s Rottenbacher Sándor a horvát tv-programokat a JRT ZGRB 1, ill. JRT ZGRB 2 feliratozással vette. Több horvátországi tv-adó időszakos vétele mellett, legjobb minőségben az 1. programot az E.8., míg a 2. programot E.38. csatornán Eszékről (Belje) vette. Közel hasonló minőségben sikerült venni a a zágrábi (Sljeme) adótornyot is az E.9. és az E.28. csatornán, a horvát 1., ill. 2. program tekintetében.

(Érdekességképpen megemlítem, hogy Zágráb az 1960-as évek legvégéig a TELEVIZIJA ZAGREB feliratú Telefunken T.05 típusú monoszkópábrát sugározott, melyet 1971-ről már a JRT ZAGREB feliratozással sugároztak.)


JRT BGRD etc. (E.5.)
 

JRT BGRD 2 etc. (E.22.)
 

JRT Novi Sad etc. (E.41.)
 

JRT Novi Sad tv-óra (E.41)

JRT ZGRB1  FuBK etc (E.9.)

JRT ZGRB2  etc. (E.28.)

Kedvezőtlenebb vételi lehetőséggel rendelkezett viszont a Szlovén Tv vétele tekintetében, hiszen azt csak az ún. jó terjedési időszakokban tudta kielégítő minőségben fognia. Ilyenkor általában a Maribor (Pohoje) adót fogta, amely az 1. programot E.11. csatornán, míg a 2. programot az E.56. csatornán adta. Időnként fogata még az olasz nyelvű, nemzetiségi adójukat Nanos-nól is az E.27. csatornán, a honnan a TV KOPER CAPODISTRIA felirattal fogta a PM5544 típusú tesztábrájukat. Ugyan csak Philips tesztábrát használtak egyébként a további szlovén tv-adók is, melyeket JRT RTV-LJNA, ill. az RTV-1 LJUBJANA azonosító feliratozással vette.

A Szlovén TV-nél kedvezőbb körülményekkel vette Bosznia-Hercegovinai (Szarajevói) tv-programját, melynek 1. programját az E.10. csatornán, míg a 2. programot az E.29. csatornán vette Vlasicból. A Bosznia-Hercegovinai televízió FuBK típusú, elektronikus beállító ábrát használt a tesztadásai során, melyet JRT SA-I, ill. JRT SA-II feliratozással vett az 1. ill. 2. bosnyák program tekintetében.
A Macedónia-i Szkopje az E.3. csatornán az 1960/70-es évek fordulóján még a cirill betűs JRT SKOPJE feliratozású, ún. EBU típusú tesztábrát használt, míg később, az 1980-as években Pelister az E.4. csatornán a JRT SKPJ  RTV SKOPJE feliratú, PM5544 típusú, színes etc.-t sugározott.)

Érdekességként megemlítem, hogy a Jugoszláv Televízió (JRT) az egyes nemzetközi műsorátjátszások, átvételek során az Intervision tagsága ellenére is, kizárólag az Eurovision emblémát, logot használta e műsorok előtt.
Mind amellett, hogy Rottenbacher Sándornak a "jugoszláviai tv-s időket" felelevenítő időszakból "egy tucatnyi" vételi fotóját itt közreadom, külön is felhívom az olvasók figyelmét a szintén bemutatásra kerülő szlovén-, ill. bosnyák QSL lapokra is, hisz mindeddig még én sem találkoztam e két ország (Jugoszláv Tagköztársaság) QSL-lapjával, mivel azoktól - az általam ismert tv-amatőrök, és magam is - "csupán" ún. QSL-levél formájában kaptak visszaigazolást a vételi értesítőikért.

A "nagy Jugoszlávia" 1999-es szétesésével természetesen megszűnt a JRT is az eredeti formájában, s azóta a korábbi tagköztársaságok már a teljes állami önállóságuk mellett, a tv-adásaik során is megszüntették a JRT-re való utalást a tv-tesztadások során használt azonosító feliratozások során, de ez már nem ennek a vételi beszámolónak a része.


RTV-1 Ljubjana etc.(E.11.)
 

RTV Ljubjana Koper (E.27)
 

JRT SKPJ RTV SKOPJE E.4.
 

JRT SA-I  FuBK etc. (E.10.)
 

JRT SA-II FuBK etc. (E.29.)
 

JRT Eurovision logo)
 
JRT QSL lapjai
 

RTV Ljubjana QSL lapja
 

1984.: (JRT) RTV Ljubjana (E.11.)
 

JRT Sarajevo QSL lapja

1980.08.21.: JRT Sarajevo 1 (E.10.)Lengyelország -Poland (TP/TVP)

A Lengyel TV vétele tekintetében kifejezetten rosszak voltak Rottenbacher Sándor vételei lehetőségei. A Tátra jelentős takarása miatt csak ritkán, a kifejezettem jó terjedési időszakok alatt sikerült valamelyik lengyel tv-adó jelét elcsípnie. Ez leggyakrabban a Katowice-i adó volt, amely az OIRT 8. csatornán az 1., míg a 21. csatornán a 2. programot adta. Ritkábban még Wroclaw-ot is vette az R.12., ill. az E.25. csatornákon. A Katowice-i 1. programot a kékesi adó szünetében tudta sikeresen venni.


TP 2 -Katowice PM5544 etc (Ch.: E.21.)

A közszolgálati Lengyel Televízió (TP) a tesztadás keretében, a korai időszakban  (1970-es években) feliratozás nélküli, PM5534 típusú, színes elektronikus ábrát sugározott, melyet Sándor is eredményesen vett, míg az 1980-as évektől ugyan ezt a típusú tesztábrát már a TVP WAR, illetve TVP NTD felirattal is adták. Megkívánom jegyezni még, hogy a TVP 1. programját egyébként a VHF-I. tv-sáv R.2. csatornáján Legnica, míg az R.3. csatornáján Szcecin állomás is adta, melyek TV-DX vétele előfordulhatott Magyarországon is.

 

Német Demokratikus Köztársaság - German Democratic Rep. (DFF)

A volt NDK televíziójának (Fernsehen der DDR) a DFF vétele a viszonylag ritkábban vehető országok közé tartozott Rottenbacher Sándornál, elsősorban annak viszonylag kedvezőtlen távolsága miatt, melyről a Görög Televízió vételénél már említést tettem. ha ritkábban is, de néhány alkalommal sikeresen vette a VHF I. tv-sávban lévő, közepes adóteljesítményű DFF adókat, ezek az E.3. csatornán Helpterberg, míg az E.4. csatornán Cottbus volt.

Az DDK Televíziójának vétele során megemlítendő, hogy a DFF programjának sugárzása során úgy az 1., mint a 2. program tekintetében a tesztadások során a magyar HTV fejlesztésű, HTV TR 0782 típusú, elektronikus, színes tesztábrát használták, s Rottenbacher Sándor is ezt vette különböző időszakokban, különböző feliratozással, így pld. DFF, DFF 1, DDR F1, stb. feliratokkal. (1991. tavaszán már előfordulhatott DFF ARD felirattal is.) Vételeiért a DFF QSL-lapját is megküldte számára, melyet szintén bemutatnék. Megkívánom jegyezni még, hogy 1985-ben még az E.2. csatornán is sugározták a kisebb teljesítményű Nohra állomásról (Weimar) az NDK közszolgálati tv-programját.


DFF 1 HTV etc.(E.3.-4.)
 

DDR F1 HTV etc.(E.3.-4.)
 

DDR F1 prgr. logo (E.3.-4.)
 
DFF QSL lapja
 

1982. márc.  DFF 1 -Helpterberg (E.3.)

Rottenbacher Sándor nem csak az NDK televíziójának, a DFF-nek a QSL-lapját kapta meg, hanem a tv-társaság azzal egyidejűleg "nyomdai minőségű" tesztábra fotójukat, valamint a TV információs anyagaként gerincadó hálózati információs anyagot, valamint az alkalmazott HTV típusú színes, elektronikus tesztábra technikai adatairól is küldött műszaki adatokat, anyagokat Sándornak, így ebből is bemutatnék néhányat. Érdekesség, hogy az 1982-ből származó információs anyagból már eltűnt a korábbi években az E.3. csatornán sugárzó Helpterberg adója, azaz ekkorra megszűnt a VHF-I. tv-sávban történő sugárzás innen, s az új gerincadói programlista alapján, a DFF 1. programját az E.3. csatorna helyett, az UHF sáv 37. (H) csatornáján sugározta már Helpterberg.

NDK TV QSL levelének mellékletei
 

 

Mint a bevezetőben is hivatkoztam rá, Rottenbacher Sándor több helyről, így pld. az NDK-ból is kapott különböző tesztábra fotókat az tv-amatőri "fotócsere program" keretében, így néhány tesztábrát mutatnék be e körből is (berlini tv-adók programjai), illetve a vételi visszaigazolásai során a DFF-től kapottak közül, amely esetleg segíthet más tv-amatőröknek is eddig azonosítatlan, gyönge minőségű vételi fotók egyértelműbb azonosíthatóságában.


DFF  HTV tip. etc.
 

DFF2  HTV tip. etc.
 

DDR F2  HTV tip. etc.
 

SFB 1 -Berlin etc. (E.7.)
 

SFB 3 -Berlin etc. (E.39.)
 

SFB -Berlin logoja (E.7.)
 

Berlin 2 etc. (E.33.)
 

Berlin 3 etc. (E.39.)
 

RIAS/SAT 1  Berlin (E.25.)
 

RTL-PLUS etc. (E.48.)

ORB Potsdam etc. (E.27.)

MDR Fernsehen etc.(E.6.)Német Szövetségi Köztársaság - Germany Federal Republic (ARD, ZDF)

A Német Szövetségi Köztársaságban már az 1970-es években három közszolgálati tv-műsort sugároztak. Az 1. közszolgálati tv-programot, azaz az ARD (Arbeitsgemeinschaftder öffentlichrechtlicten Rundfunkanstaltender Bundesrepublik Deutschland) programját országos adóhálózat útján,  az egyes regionális televíziós társaságok [Bayerischer Rundfunk (BR), Hessischer Rundfunk (HR), Norddeutscher Rundfunk (NDR), Radio Bremen (RB), Saarländischer Rundfunk-Fernshen (SR), Sender Freies Berlin (SFB), Süddeutscher Rundfunk Fernsehen (SRF), Sudwestfunk (SWF) és a Westdeutscher Rundfunk Fernsehen (WDR) területén lévő ún. gerincadói, és átjátszó állomások útján juttatták el a tv-nézőkhöz. Az 1. prgr.-ot sugárzó állomások elsősorban a VHF-I. és III. tv-sávban sugároztak, de az adóhálózat fejlesztés már az UHF-IV/V. tv-sáv frekvenciáira irányult az ARD programját sugárzó állomásoknál is. A távolsági vételek szempontjából legkedvezőbb adottságokkal rendelkező VHF-I. tv-sávban a BR, a HR, az NDR, az SR, és az SWF regionális tv-társaságok területén üzemeltek, melyeket több más hazai tv-amatőr mellett Rottenbacher Sándor gödi amatőr is sikeresen vett.

A BR adóhálózatán sikeresen vette jó egynéhány alkalommal az E.2. csatornán Grünten (GRÜNTEN feliratú, FuBK típusú színes, elektronikus tesztábrával), míg ritkábban az E.3. csatornán Kreuzberg, és az E.4. csatornán Ochsenkopf állomásokat. A HR adóhálózatán az E.2. csatornán sugárzó Biedenkopf állomást hr1 FFTM, hr1 Biedenkopf, hr1 B, hessen FFTM feliratokkal ellátott, FuBK típusú tesztábrával. Az NDR adóhálózatán ritkábban az E.2. csatornán Steinkimmen, (amely egyébként az NDR STEIKIMMEN, ill. NDR BREMEN-OLDENBURG feliratozású, Telefunken T.05 típusú monoszkópábrát használt még kb. 1970-ig), míg az E.4. csatornán Flensburg állomásokat vette, ez az adó az NDR, NDR I, NDR1 SH, NDR1 WN feliratozású, FuBK típusú tesztábrát sugározott tesztadásai során. A kedvezőbb "DX távolsága" miatt, a "jó terjedési időszakokban" gyakran vette az SR adóhálózatán az E.2. csatornán Göttelborner Höhe adóját, ahonnan SAARLAND RUNDFUNK, SAARL RUNDF, SR1 SAAR (1987-ben) feliratú FuBK típusú tesztábrákat sugároztak, és sikerült azt megörökítenie is. Néhány alkalommal elcsípte az SWF adóhálózatán az E.4. csatornán sugárzó Raichberg adóját is, ahonnan az SWF 1  RBG feliratú, FuBK típusú tesztábrát is lehetett venni.

Itt kell megemlíteni, hogy az NDK "összeomlása" után, 1992. év elejétől a DFF adóhálózata is betagozódott az ARD adóhálózatába, s a volt NDK-ban lévő tv adók is regionálisan szerveződtek át, így a legnagyobb, a (két) Berlin körüli Brandenburg tartományban a Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) regionális tv-társaság szerveződött Potsdam székhellyel (ORB Potsdam - Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) jött lére, amely magában foglalta a korábbi NDK, Cottbus adóját is az E.4. csatornán, melyet Rottenbacher Sándor is több alkalommal sikeresen vett. Az új, regionális tv-szervezet létrejötte után a Berlin-Potsdam adóját is sikeresen vette az E.5. csatornán egy rendkívüli terjedési időszakban, 1992. november 21.-én, amely vételéért az ORB a QSL-lapját is megküldte számára, melyet több más, NSZK-beli tv-társaságtól származó QSL-lappal együtt, írásom részeként itt is bemutatnék.

Az NSZK második, lényegében szintén közszolgálati tv-programját a ZDF (Zweites Deutshes Fernsehen) adóhálózata sugározta, kizárólag az UHF IV/V. tv-sáv frekvenciáin. Rottenbacher Sándor a ZDF több adóállomását is sikeresen fogta az elmúlt évtizedekben. Legjobb minőségben a Bajorország keleti határához közelebbi adókat fogta, így pld. az E.21. csatornán Regensburg, az E.23. csatornán Ausburg, stb. Ezek az állomások a ZDF, DBP ZDF általános feliratozású, FuBK típusú tesztábrákat sugározták.

Az NSZK harmadik, ún. regionális tv-programját az egyes regionális tv-társaságok (BR, HR, NDR, RB, SR, SFB, SRF, SWF és a WDR) sugározták az UHF IV/V. tv-sáv frekvenciáin. Leggyakrabban a BR Bayerischer Rundfunk) 3. (regionális) programját sikerült fognia az E.42. csatornán Regensburg, és az E.44. csatornán Ausburg állomásokról. Néhány alkalommal elcsípte a HR 3. programját is az E.54. csatornán Feldberg Ts. adóállomásról is, amely a Hessen 3 FFTM feliratú, színes, FuBK típusú tesztábrát sugározta.

Rottenbacher Sándornak a Német Szövetségi Köztársaság területéről érkező tv-jelek sikeres vétele körében (mindazon túl, hogy e vételeiért a jelentős mennyiségű műszaki dokumentáció, tv-adók adatai mellett), nagyszámú QSl-lapot is kapott, melyeket bemutatnék) még egy vételi különlegességre hívnám fel a figyelmet. Mint többek által ismert, az NSZK területén az amerikai hadsereg több támaszpontot tart fenn, s e támaszpontokon viszonylag kisebb teljesítményű tv-adóállomásokat üzemeltet, melyek a hadserek külön tv programját (AFTV/AFT) sugározzák. Egy rendkívüli terjedési időszakban sikerült elcsípnie a Frankfurt am Main közelében lévő, az E.22. csatornán 2 kW adóteljesítményű Wiesbaden amerikai katonai tv-adóját is, amely AFT feliratú logo-t sugározott, s bár a vétel elég gyönge, de azért még azonosítható, a róla készült felvételt a német tv-vételi fotósorozat zárásaként közreadnám. (Egyébként az amerikai hadsereg Berlinben is üzemeltetett egy tv-adót az amerikai csatornabeosztás szerinti, A.25. csatornán, amelynek frekvenciatartománya megfelel egyébként az európai E.29. csatornának. Ez az adó az AFN-TV BERLIN CHANNEL 25 feliratú, amerikai típusú CBP tesztábrát használt.)


BR - Grünten  etc. (E.2.)
 

BR-MCHN  etc. (E.44.)
 

BR-MCHN 3  etc. (E.42.)
 

HR1 FFTM  etc. (E.2.)
 

HR1 FFTM  etc. (E.2.)
 

Hessen 3 FFTM  (E.54.)
 

SAARL RUNDF  etc. (E.2.)
 

ORB Potsdam  etc. (E.5.)
 

F. BRANDENBURG (E.27)
 

DBP - ZDF  etc. (E.21.)
 

ZDF  FuBK etc. (E.21.)
 

AFT  
Wiesbaden (E.22.)
 

A Németországi (NSZK) 1980-as évek legvégétől, illetve 1991 után a volt NDK területén is az ismertetett közszolgálati 3 programon túl, 4. programként az RTL Plus, míg 5. programként a SAT 1 programok jelentek meg, s igen kedvező vételi körülmények között vételük elő is fordulhatott Magyarországon is.


ARD (BR, HR, SR, ORB) QSL lapjai
 

BR - Bayerischer Rundfunk QSL lapja
 

1979.06.11.: BR (Grünten) E.2.)
 

BR - Bayerischer Rundfunk QSL lapja
 

1983.07.09.: BR (Grünten) E.2.)
   

BR - Bayerischer Rundfunk QSL lapja
 

1983.07.20.: BR (Grünten) E.2.)
   

BR - Bayerischer Rundfunk QSL lapja
 

1983.07.20.: BR (Grünten) E.2.)
   

HR - Hessisher Rundfunk QSL lapja
 

1982.07.09.: HR (Biedenkopf) E.2.)
 
   

SR - Saarlandischer Rundfunk QSL lapja
 

1983.12.21.: SR (Göttelborner H.) E.2.)
   

SR - Saarlandischer Rundfunk QSL lapja
 

1984.09.13.: SR (Göttelborner H.) (E.2)
   

Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg QSL

1992.11.25.: ORB (Potsdam) E.5.)

Norvégia - Norway (NRK)

A Norvég Televízió (NRK) egyike a legjobb TV-DX vételi adottságokkal rendelkező tv-társaság, hiszen a VHF-I. tv-sávban, azaz az E.2., E.3. és E.4. csatornákon 12 db. nagyobb teljesítményű tv-adó (E.2.: GREIPSTAD, GULEN, MELHUS, STEIGEN, VARANGER, E.3.: BAGN, GAMLEMSVETEN, HEMNES, KAUTOKEINO, E.4.: BREMANGER, HADSEL, KONGSBERG) található, amelyek az NRK 1. programját sugározzák. Ezeknek döntő részét Rottenbacher Sándornak is sikerült fognia és tesztábrájukat is rögzítenie.

Addig amíg az 1970.-es évek elejéig még csak a NORGE TELEVERKET felirattal sugározta minden adóállomás a PM5544 típusú, színes, elektronikus tesztábrát, és ezáltal az egyes állomások nem voltak helyileg azonosíthatók, addig a 70-es évek második felétől már az adóállomás nevét is tartalmazó feliratozással sugározták az egyes adók a tesztábráikat, majd e tesztábrákat a 80-as évek elejétől már digitális órakijelzéses változatban (PM5534 tip. etc) is sugározták.

Rottenbacher Sándor majd egy tucatnyit le is fotózott e tesztábrák valamelyik változatából, melyet itt, a beszámolóm részeként is közreadnék az NRK, klasszikus QSL-levelével együtt, amelyben a Tv-társaság részéről az ország tv-adóhálózati térképén is bejelölve nyugtázták az egyes tv-vételeket az értesítést megküldő tv-amatőröknek.

Egyébként a Norvég TV kb. 1993-tól már "igen vastag betűs" NRK, ill. NRK 1 felirattal fejlécében ellátott PM5534 típusú, digitális óra-, és napi dátum kijelzéses elektronikus tesztábrát alkalmazott.
 


NORGE GREIPSTAD (E.2.)
 

NORGE GREIPSTAD (E.2.)
 

NORGE GULEN (E.2.)
 

NORGE MELHUS (E.2.)
 

NORGE MELHUS (E.2.)
 

NORGE MELHUS (E.2.)
 

NORGE GAMLEM (E.3.)
 

NORGE BREMANGER (E.3)
 

NORGE
óra (E.2.-4.)
 
NRK QSL levele
 

1980. V.-VI-VII. hó (Melhus, Gulen, Hemnes, Greipstad) E.2., E.3.)Olaszország - Italy (RAI)

Az Olasz Televízió, a RAI vétel szintén gyakoribb vételek közé tartozott a hazai tv-amatőrök körében, így Rottenbacher Sándornál is. Az olasz "A" csatornán (52,5 - 59, 5 MHz), és az ún. "B" csatornán (61 - 68 MHz) nagyobb adóteljesítménnyel jelentős számú (pld. Monte Nerone, Monte Caccia, Monte Cannarata, ill. Tolmezzo, Monte Penice, Monte Faito, Monte d'Elio, Crotone) tv-állomás üzemelt, melyek vételére reális lehetőség volt, az ún. TV-DX vételek során. Az olasz "C" csatornán (81 - 88 MHz) szintén volt egy jelentősebb tv-adóállomás, Torinó, melynek vétele szintén előfordult.

Figyelemmel azonban arra, hogy a RAI sem az 1970-es évek közepéig sugározott, ún. "olasz típusú" monoszkóp ábrájánál, sem a színes adások rendszeressé válására tekintettel bevezetett, különböző feliratozású (RAI, RAI 1), és felirat elhelyezettségű (alul, felül) PM5544 típusú elektronikus, színes tesztábra nem tartalmazott utalást, feliratot, az azt kisugárzó tv-adóra vonatkozóan, így a többi hazai tv-amatőrhöz hasonlóan, a gyakori RAI vételei ellenére, Rottenbacher Sándor sem tudta azonosítani, hogy egy-egy alkalommal, ténylegesen melyik olasz adóállomás jelét fogta. A RAI 1. programjának vételéből Sándor több tesztábra típust, és különböző programképeket (logókat, tv-órákat, tv-híradó képeket, stb.) rögzített, melyből egy mini válogatást adnák itt közre, s bemutatnék az Olasz Televíziótól vételi visszaigazolásként általa kapott egyik QSL-lap változatot is.


RAI 1  Mk. (I.A.-B.)
 

RAI 1  etc. (I.A.-B.)
 

RAI 1  etc. (I.A.-B.)
 

RAI 1  tv-óra (I.A.-B.)
 

RAI 1  logo (I.A.-B.)
 

RAI 1
 hiradó (I.A.-B.)
 
RAI QSL lapjai
 

RAI QSL lapja
 

1980.07.11.: RAI 1
 

RAI QSL lapja

1984.07.22.: RAI 1  (I.A., I.B.)Portugália - Portugal (RTP)

A Portugál Televízió, az RTP eredményes vétele viszonylag ritkább "vendég" volt Rottenbacher Sándornál, de ez általában elmondható minden hazai tv-amatőr portugál vételi eredményességére is, hisz a VHF-I. tv-sávban Spanyolországból érkező nagy számú, és nagy teljesítményű tv-adók "DX" jelei döntően elnyomták a viszonylag kisebb teljesítményű, s csekély számú portugál tv-adók jeleit.

Az RTP 1. programját a VHF-I. tv. sávban csupán 2 db. tv-adó sugározta, így az E.2. csatornán (Portugálianak a spanyol Galicia tartomány határához közeli) Muro, míg az E.3. csatornán (Portugália földrajzi középpontjában lévő) Coimbra-Lousa. Különlegesen jó terjedési viszonyok alkalmával, előfordulhatott még az RTP Azori szigeteken lévő adójának vétele is a Cume állomásról az E.4. csatornán, ahonnan az RTP ACORES felirattal sugározták a színes adások megindulása után bevezetett FuBK típusú, elektronikus tesztábrát, míg a kontinentális Portugália tv-adói az RTP, RTP 1, illetve az UHF IV/V. tv-sávban sugározott 2. programjuknál, az RTP 2 felirattal adták ezt a típusú tesztábrát. Egyébként az RTP 2. programját legnagyobb teljesítménnyel (500 kW) sugárzó adói Lousa (E.25.) és Muro (E.26.), melyek a rendkívüli terjedési időszakokban esetlegesen előfordulhattak.
Mindezek mellett, az RTP 2. programját E.2. csatornán, a viszonylag kisebb teljesítménnyel sugárzó (Portugália Észak-keleti részén lévő) Valenca do Doruro állomásról is venni lehetett, ez az adó az E.4. csatornán szintén adata még az RTP 1. programját is 35 W teljesítménnyel.


RTP 1 etc. (E.2. és E.3.)

RTP (1) PORTO etc. (E.3.)

RTP 2  FuBK etc. (E.2.)Románia - Romania (TVR)

A Román televízió, a TVR vétele tekintetében több állomásról is sikeres volt Rottenbacher Sándor, hisz a TVR 1. programját Nagyvárad (OIRT [R.] 3.), Temesvár (R.9.) és Nagybánya (R.10.) állomásokról tudta nagy gyakorisággal venni. Temesvár vétel lényegében állandó volt, míg a TVR 2. programját néhány alkalommal elcsípte Bukarestből az R.2. csatornán.


TVR 1 - Timisoara (R.9.)
 

TVR 1 - Timisoara (R.9.)
 

TVR 1 - Timisoara (R.9.)
 

TVR 2 - Bucuresti (R.2.)

TVR 1 - Timisoara (R.9.)

TVR 2 - Bucuresti (R.2.)

A Román Televizió (TVR) az 1970-es, 80-as években több fajta tesztábrát is sugározott. Az 1970-es évek legelején a dátum és időkijelzés nélkül sugározták a speciális, "Román típusú" monoszkóp ábrájukat TELEVIZIUNEA ROMANA felirattal (amit később digitális dátum-, ill. idő kijelzéssel is ellátott változatban sugároztak), majd bevezették a még szintén fekete-fehér EBU típusú tesztábra sugárzását, többfajta elhelyezésben kombinálva rajta a TVR BUCURESTI feliratozást. Az 1970-es évek legvégén megindult, színes programokat is tartalmazó TVR 2. programjának tesztadásai során a TVR BUCURESTI feliratozással ellátott PM5544 típusú elektronikus tesztábrát sugározták, de használták egy ideig a magyar HTV típusú, színes elektronikus tesztábrát is TELEVIZIUNEA ROMÁNA felirattal. Érdekesség, hogy a TVR a többi európai "szocialista országtól" eltérően, a színes tv-adásait nem a SECAM (III.) rendszerben-, hanem Jugoszláviához hasonlóan, PAL rendszerben kezdte meg. A TVR legvégül, az 1980-as évek közepén, a FuBK típusú tesztábra sugárzását vezette be. A TVR BUCURESTI feliratozással ellátott, színes, elektronikus tesztábrát az 1980-as évek második felétől már ellátták digitális dátum-, illetve időkijelzéssel is.

Rottenbacher Sándor TVR vételiből származó tesztábra fotókból egy "fél tucatnyit" bemutattam, de bemutatom még a TVR klasszikus, saját monoszkópábrájának nyomdai minőségű változatát is, melyet a TVR küldte meg - vételi visszaigazoló levele mellékleteként - Sándornak, melyben meghívták őt a Román Rádió hallgatói klubjába is.


TVR monoszkóp ábrájaSpanyolország - Spain (TVE/RTVE)

A Spanyol Televízió (TVE/RTVE) vétele Rottenbacher Sándor tv-amatőrnél is a leggyakoribb TV-DX-ek közé tartozott, hisz a terjedési időszakokban szinte minden napon venni lehetett és venni tudta valamelyik, VHF-I. tv-sáv béli spanyol tv-adót. Ezt a gyakori vételi lehetőséget elősegítette az is, hogy a DX sávban (VHF-I.) nagyszámú, és többségében igen nagy teljesítményű adója "dolgozott" a TVE-nek. Így az E.2. csatornán venni lehetett az 500 kW adó teljesítménnyel sugárzó Navacerrada (Madrid) adóját, amely a TVE 1. programját adta, de alkalmanként venni lehetett szintén az E.2. csatornán Santiago de Somposte (La Curuña) adóját is.

A TVE 1. programja tekintetében továbbá venni lehetett az E.3. csatornán Aitana (Alicante), Gamoniteiro (Asturia), La Muela (Zaragoza), valamint igen kedvező vételi körülmények esetén Tenerife-Izaña (Santa Cruz de Tenerife), továbbá az E.4. csatornán Tibidabo (Barcelona), Santiago (La Coruña), Madrid (Madrid), Guadalcanal Valencina (Sevilla) és Sollube (Vizcaya-Bilbao) állomásokról.

A TVE/RTVE az ún. Spanyol típusú fekete-fehér, feliratozott, monoszkópábrájának sugárzása után egy rövid ideig, a Philips fejlesztésű, GM2671/50 sorozat számú, fekete-fehér, ún. "kockaábra" sugárzására tért át, majd a színe adások rendszeresebbé válására tekintettel, először CBP-t (colorbars) sugározott feliratozva (pld.: TVE ARAGON), majd egy szintén spanyol fejlesztésű, a CBP-nek egy speciális kombinációjú tesztábráit sugározták csatorna feliratozással is, pld: RTVE AITANA 3, RTVE LA MUELA 3, RTVE GAMONITEIRO 3, RTVE IZAÑA 3, RTVE BARCELONA 4, RTVE MADRID 4, RTVE SOLLUBE 4 feliratozással.

A Spanyol Televízió végül is egy szintén saját fejlesztésű, színes, elektronikus monoszkópábra sugárzására tért át (amit még jelenleg is használnak), s amelyet először az RTVE CADENA I, ill. RTVE CADENA II (1. ill. 2. program) feliratozással, majd a TVE TVE 1, ill. TVE TVE 2. "általános" feliratozással láttak el. Rottenbacher Sándornak is ezeket a tesztábrákat sikerült elcsípnie a megjelölt feliratozásokkal, melyekből néhányat itt is közreadnék, az RTVE által részére megküldött egyik QSL-lapjával együtt.


TVE ARAGON  Zaragoza CBP etc. (E.3.)
 

RTVE LA MUELA 3  - Zaragoza (E.3.)
 

RTVE GAMONITEIRO 3  -Asturias (E.3.)
 

TVE TVE 1  etc. (E.2., E.3., E.4.)
 
TVE QSL lapja
 

RTVE QSL lapja

1983.08.05.: - Gamoniteiro  (E.3.)Svajc - Switzerland (SRG/SSR)

Svajc televízióinak vétele a közepes gyakoriságúak közé tartozott Rottenbacher Sándornál is, annak ellenére, hogy érdemlegesen csak "2+1" csatorna reális vételére van lehetőség a VHF-I. tv-sávban. Mint ismert, Svajcban három nyelven, lényegében három közszolgálati programot sugároztak. Sándornak a Svajci Televíziótól kapott (az alábbiakban bemutatandó) műszaki információs anyagából jól szemléltethető, hogy az ország legnagyobb területű részén (kékkel jelölve) a német nyelvet, míg e zóna, és az olasz határ közeli (pirossal jelölt) olasz nyelvű zóna között helyezkedik el a retoroman nyelvterület, s végül a francia határ menti országrész (narancssárgával jelölve) a francia nyelvű kantonok területe.


Svajci nyelvterülelek: német-retoroman, francia és olasz nyelvű kantonok

A német és (a hozzá hasonló) retoroman nyelvterületek (kantonok) számára a +PTT SGR közszolgálati tv-társaság, a francia kantonok számára a +PTT SSR, s végül a legkisebb népességet érintő olasz nyelvű területek számára sugároz a +PTT TSI. Addig amíg az olasz nyelvű TSI-nek egy igen kis teljesítményű VHF-I. táv-sávi adója [Iragna (E.2.) 5W] mellett csupán az UHF IV/V. tv-sávban vannak adóállomásai, addig a +PTT SRG 1 programját a VHF-I. táv-sávban az E.2. csatornán Bantiger, míg az E.3. csatornán Uetliberg adja, illetve a +PTT SSR 1 francia nyelvű programját az E.4. csatornán a Francia határhoz közeli, La Dôle adta.

Sándor is e gerincadói programokat fogta +PTT SRG 1, ill. +PTT SSR 1, +PTT DOLE feliratozással ellátott, FuBK típusú, színes, elektronikus tesztábrával. Valamennyi adó gyakran adta a Schweiz Suisse Svizzera TV Channel 1 feliratú programazonosító képet is. Rottenbacher Sándor a vételei során lefotózott tesztábrákat, logókat, program képeket az érintett svajci tv-társaságoknak megküldte, s jó egynéhány QSL-lapot kapott vissza tőlük, melyeket be is mutatnék.


+PTT SRG 1 etc. (E.2.-3.)
 

+PTT SSR 1 etc. (E.4.)
 

Schweiz Suisse Svizzera
 
+PTT SRG és SSR QSL lapjai
 

SRG és SSR QSL lapja
 

1979/80. junius.: - SRG 1 és SSR 1

SRG és SSR QSL lapja
 

1984.01.10.: - SRG 1 és SSR 1
 

SRG és SSR QSL lapja

1984.08.30/31.: - SRG 1 és SSR 1Svédország - Swerige (SR/SVT)

A Svéd Televízió, az SR/SVT vétele igen gyakori az ún. TV-DX légköri körülmények alkalmával, így Rottenbacher Sándor is igen gyakran vette valamelyik DX csatornát, azaz a VHF-I. tv. sáv frekvenciáin, az E.2., E.3. és az E.4. csatornákon. Sajnos az SR/SVT semmiféle megkülönböztetést nem alkalmazott az egy tv-állomások által kisugározott tesztábráin, így a tv-amatőrök sem tudták igazolni, hogy éppen melyik tv-adó műsorát sikerült befogniuk. Az SR/SVT 1. programját az E.2. csatornán: Hörby, Örebro, Vännäs, Uddevalla, az E.3. csatornán: Skövde, Sveg, és az E.4. csatornán: Stockholm Östersund, Finnveden, Äulsbyn állomásokról lehetett venni, így Rottenbacher Sándor is ezekről az tv-adókról vehette a Svéd TV 1. programját.

A Svéd TV a "kislányos" monoszkóp ábrája sugárzása megszüntetés után az  1. programja tekintetében is a PM5544 típusú, színes elektronikus tesztábra használatára tért át. Az 1970-es évek közepén bevezetett "PM", Philips tesztábrát csak a TV1 felirattal látták el, majd a TV1 SVERIGE felirattal, (ezt később digitális óra kijelzéses változatban, PM5534 tip. etc.), még később az SVT1 SVERIGE felirattal (ami később szintén digitális órakijelzéses változatban) sugározták, és az 1980-as évek közepén-végén már a KANAL 1 SVERIGE felirattal adták, melyet szintén sugároztak digitális órakijelzéssel is. Sándor által rögzített svéd tesztábrákból egy csokorra valót közreadnék. Vételi értesítéseit a Svéd TV elsősorban levél formában igazolta vissza, csatolva hozzá a tv-adói műszaki adatai mellett a nyomdai minőségű tesztábrájának színes fotóját is, valamint egy általános QSL-lapjukat is, melyet külön igazoló felirattal már nem láttak el, ezt az ún. QSL levelükben igazolták vissza.


TV 1 etc. (E.2., E.3., E.4.)
 

TV 1 SVERIGE (E.2-4.)
 

KANAL 1 SVERIGE(E.2-4.)
 
SR QSL lapja
 

STV QSL lapjaSzovjetunió - USSR (TSS)

A Szovjet Televízió (The Sovjet Television) TSS vétele a leggyakoribb TV-DX-ek közé tartozott minden hazai (és európai) tv-amatőrnél, amely annak volt köszönhető, hogy a VHF-I. tv- sáv OIRT szabványú csatornabeosztásának megfelelő, OIRT (R) 1. és R.2. csatornán (48,5 - 66 MHz) mint egy 75 db., Míg a VHF-II. tv-sávú, OIRT csatorna szabvány szerinti R.3.-R.4.-R.5 csatornákon (76 - 100 MHz) mint egy 90 db. nagyobb teljesítményű, ún. gerincadó üzemelt a korabeli Szovjetunió területén az 1970-es évek legvégén, s ekkoriban kezdték meg az UHF IV/V. tv sáv frekvenciáin üzemelő újabb tv-adók telepítését. (Megkívánom jegyezni, hogy e vételi beszámolómban még az egységes Szovjetunió Televízió állomásainak, programjainak vételei lehetőségeivel, és azzal kapcsolatban elért, Rottenbacher Sándor vételi eredményeivel szeretnék foglakozni.)

Rottenbacher Sándor leggyakrabban az R.1. és R.2. csatornán vette valamelyik Szovjet TV adó vételét, de elég gyakran előfordult nála a VHF-II. tv-sáv csatornáinak, s ezen belül elsősorban az R.3. csatornán sugározott szovjet tv-programok vétele is. A Szovjet Tv vételek erősségére jellemző volt, hogy az gyakran "kiütötte" a tv-képernyőről még a szintén erős, spanyol, svéd, norvég vételeket is.

A Szovjet televízió már az 1950-es évektől egészen az 1970-es évekig sugározta (a VHF I-II. tv-sáv R.1. - R.5. csatornáin is) az ún.
TАБЛИЦА-Tablica 0249 típusú, saját fejlesztésű fekete-fehér (monocrom) általános tesztábrát monoszkóp ábráját, amelyből sajnos nem volt megállapítható a tv-amatőrök számára, hogy éppen melyik szovjet Tv-adót fogták. Bár kivétel is előfordult, mivel pld. az R.1. csatornán pld. Vladivostok olyan formában sugározta a Tablica 0249 tesztábrát, amelynek a felső részén feltüntették a cirill betűs ВЛАДИВОСТОК feliratot.

Az 1970-es évek végén, 80-as évek elején, egy ideig sugároztak egy háló (rács) ábrára (TG) épülő, szürkeségi-, és frekvenciaskálát is tartalmazó, általában azonosító feliratozás nélküli monocrom tesztábrát is, de előfordulhatott ennek a típusú tesztábrának digitális órakijelzéssel-, vagy pld. adóállomás névvel történő, cirill betűs feliratozása, pld. УЖГОРОД-UZSGOROD felirattal. Ebben az időszakban csak 1-2 tv-állomás esetében volt remény az egyértelmű azonosításra, ilyen volt pld. az R.2. csatornán Tallin vétele, EESTI, EESTI TV TALLIN feliratokkal PM5537 típusú tesztábrával, vagy Rostov na Donu vétele az R.1. csatornán POSTOB felirattal, vagy akár NOVOSIBIRSK cirill betűs, feliratú etc-je, amely állomások a csehszlovák, EZO típusú, feliratozható, még szintén fekete-fehér elektronikus tesztábra használatára tértek át.

Az 1970-es évek második felében a Szovjet TV is elkezdte használni a magyar HTV által kifejlesztett, TR.0782 típusú, színes, elektronikus tesztábrát melyet csatornaazonosító felirattal továbbra sem láttak el, csupán a (cirill betűs)
ЦТ-CT feliratot helyezték el az etc. felső-, vagy alsó részén. [Érdekességként megjegyzem, hogy "anno", pld. a Tököl-i szovjet repülős katonai bázis tv-adója is használta (az R.10.-es csatornán) egy ideig ezt a HTV típusú, színes, elektronikus tesztábrát, alul cirill betűs, ПОЛЕТ felirattal. De adta ezt a HTV típusú tesztábrát az R.11. csatornán a Budapest-Mátyásföld orosz tv-adója is (amely ЦТ-CT-1 programját adta) 1987-ben, az általános ЦТ-CT felirattal a tesztábra alsó részén. Később a Budapest-Széchenyi hegyi adótoronyból az R.58. csatornán is sugározták egy ideig a CT1 programját, de itt tesztábraként már csak feliratozott CBP-t használtak.]

A korszakváltást a feliratozott szovjet tesztábrák körében az UEIT (Universal Electronic Test Card) típusú, az általános, ЦТ 0167 sorozat megjelölésű, színes, elektronikus tesztábra hozta, amely egyébként "kísértetiesen" hasonlít a HTV TR.0782 típusú tesztábrájára, Jól szemlélhető, hogy annak szinte minden elemét átvették a "szovjet fejlesztésű" színes, elektronikus tesztábrához. Ezt a típusú tesztábrát először minden feliratozás nélkül-, majd az általános ЦТ 0167 feliratozással, vagy pld. ЦТ 1983, ЦТ 1984, ЦТ 2000, stb., majd később a digitális órakijelzéses (ЦТ 00 00 00) változatban sugározták az OIRT szabványú R.1. - R.5. csatornákon is.

Az UEIT típusú tesztábra felépítése lehetővé tette már a "viszonylag egyszerű", adóállomás névvel történő feliratozást is, ezért egyre több szovjet TV adó kezdett el ilyen kivitelű tesztábrákat sugározni a helyi programjaihoz, így pld.
- R.1. csatornán KИEB-KIJEV,
KPИM - KRIM (Szimferopol), ЛЕНИНГРАД-LENINGRAD, РОСТОВ-ДОН - ROSTOV-DON, majd PCB - RSV, ill. PCB2 - RSV2, az MTP-MTR, stb.,
- az R.2. csatornán pld. 0178, BИЛНИUS-VILNIUS,
БT MИHCK - BT MINSK, LRRTPC (Lithuania), LATVIJAS, ESTLAND, stb.,
- az R.3. csatornán pld. TM 1987, LATVIJAS TV, KHABAROVSK (CT-1), OPMC, stv., de a VHF-III. tv sáv adóinál is, mint pld. az R.11. (és R.2.) csatornán УЖГОРОД-UZSGOROD, stb. (Érdekességképpen megemlítem, hogy az UEIT típusú színes tesztábrát a Sovjetúnió átadta/eladta Kubának is, és pld. 1988-ban már a Kubai TV, a ICRT ezt is használta, NTSC rendszerben.)

Rottenbacher Sándor az elmúlt évtizedek alatt igen nagyszámú, azonosított és azonosítatlan szovjet tv-vételéről készített fotókat, ebből egy jókora csokorra valót közreadnék. Sajnos, az UEIT típusú elektronikus tesztábrában a feliratozás gyakran olyan "vékonybetűs", hogy az már a közepes minőségű vételek esetén sem azonosítható egyértelműen. Sándor is rendelkezik jó egynéhány, ilyen azonosítatlan szovjet UEIT tesztábrával is, egyet ebből is bemutatnék melyen az "YTP (talán a cirill betűs MTP) szerű" felirat olvasható, de ez nem alkalmas a vétel egyértelmű azonosítására.


TАБЛИЦА-Tablica 0249
 

Monocrom (f.f.) TG ETC
 

РОСТОВ (EZO) etc (R.1.)
 

TB CCCP tv-óra (R.1.-R.5.)
 

TB CCCP logo (R.1.-R.5.)
 

TB CCCP logo (R.1.-R.5.)
 

TB CCCP logo (R.1.-R.5.)
 

TB I. prgr. logo (R.1.-R.5.)
 

TB II. prgr. logo (R.1.-R.5.)
 

ЦТ-CT HTV etc.(R.1.-R.5.)
 

ЦТ-CT HTV etc. (R.1.-R.5.)
 

ЦТ 0167 UEIT etc.(R.1-5.)
 

ЦТ 0167 UEIT etc.(R.1-5.)
 

ЛЕНИНГРАД etc (R.1.)
 

"YTP"? UEIT tip. etc.
 

LATVIJAS TV  etc (R.3.)

LATVIJAS TV  tv-óra (R.3.)

KИEB-KIEV  etc (R.2.)EURÓPÁN KÍVÜLI TV-DX VÉTEKJordánia - Jordan (JTV)

Az Európán kívüli TV-DX-ek körében Rottenbacher Sándor a Jordán TV (JTV) vételével volt a legsikeresebb, hisz legtöbb alkalommal-, és minőségben a JTV programját vette az E.3. csatornán a 128 kW adóteljesítményű Amman/Suweileh-ből. Sándor jordániai vételei során, a Jordán TV az adás kezdését megelőző teszt adása során, PM5544 típusú, színes, elektronikus tesztábrát sugározott, JTV AMMAN, majd később a JTV SUWEILEH feliratozással, illetve digitális órakijelzéssel (PM5534 tip. etc), melyet (a tv-program adáskezdésével együtt. tv-óra, program logó, stb.) sikerült több alkalommal is lefotóznia, melyet itt be is mutatnék. A Jordán TV vétele egyébként kb. 2.250 km távolságú volt.


JTV AMMAN  etc. (E.3.)
 

JTV SUWEILEH etc.(E.3.)
 

JTV SUWEILEH etc.(E.3.)
 

JTV SUWEILEH etc.(E.3.)

JTV programkezdés (E.3.)

JTV logo és tv-óra (E.3.)
Szíria - Syrian Arab Rep. (STC/SRT)

A Szíriai TV (STC/SRT) vételét is viszonylag gyakran, lényegében minden évben néhány alkalommal elérte Rottenbacher Sándor az E.4. csatornán a (szíria észak-keleti részén lévő) 200 kW adóteljesítményű, Hassake állomásról, mind amellett, hogy az E.4. csatornán üzemelt még 2 db. kisteljesítményű (0,2-0,6 kW) adója Haddar és a Damaszkusz közeli Salkhad. Egyébként az E.3. csatornán is üzemel az STC-nek 2 db. nagy teljesítményű (100-200 kW) adója, Abou Kmal és a Homsz közeli Nabi-Saleh, melyek gyakoribb DX vétele előfordulhatott.

Az SRT vételiből készült fotóiból bemutatnám az, "arab", ORTAS-DAMAS (Organisme de la Radio-Télévision Arabe Syrienne) feliratú, PM5534 típusú, színes, digitális időkijelzéssel ellátott elektronikus tesztábráját, valamint a Szír Tv adáskezdő, nemzeti zászlós inzertjét is. Az SRT vételi távolságai Sándornál kb. 2.000 - 2.150 km közötti távolságok voltak. Egyébként a bemutatandó hírolvasói-, és a különleges formájú, újabb típusú program logos képet a Benelux TV-DX Club ún. BDXC "Bulletin" havi kiadványa alapján sikerült azonosítania Sándornak, aki rendszeresen megkapta a klubtól, annak havi rendszerességgel megjelent kiadványát is.


ORTAS-DAMAS  PM5534 tip. etc. (E.4.)
 

SRT  adáskezdő inzertje (E.4.)
 

SRT hírolvasó (E.4.)

SRT program képe (E.4.)Libanon - Lebanon (CLT)

A Libanoni Televízió, a Tele Liban (Compagnie Libanaise de Television) CLT vételét az E.4. csatornán 60 kW adóteljesítménnyel sugárzó Masser el Chuf állomásról sikerült néhány alkalommal elcsípnie, amely a TL-2 programját adta. Az itt bemutatandó vételi fotót a CLT 1983. 05. 12.-i, azonosított vételű adásából rögzítette Rottenbacher Sándor.

A CLT-nek az E.2. csatornán üzemelt még 3 db. kisteljesítményű (1 kW teljesítményű) állomása, melynek vétele elméletileg lehetséges volt, s amelyek a TL-1, TL-2 és TL-3 programjait adták. Az 1980-as évek legvégére már a libanoni LBC programjának is működött egy 0,2 kW adóteljesítményű állomása Jounieh-ben. A CLT programjait sugárzó adók vételi távolsága egyébként kb. 2.400 km volt, amely program tekintetében egyébként az 1970-es évek közepén, végén, még "rács-háló" ábra etc-t, ún. TG-t használtak.


CLT  "rácsábra" testcard-ja


CLT programja: 1983. 05. 12. (E.4.)Irán - Iran (NIRTV/IRIB)

Az Iráni Televízió, a NIRTV vétele Magyarországon a ritkaságok közé tartozik, részben a kedvezőtlen vételi távolsága miatt, így az eredményes vételével kevés amatőr büszkélkedhet. Rottenbacher Sándor ezen kevesek közé tartozik, hisz az E.3. csatornán 1982. júliusában vette NIRTV programját, NIRTV adáskezdő logoját, Ilām állomásról. E vételét "leközölte" a Benelux TV-DX Club BDXC Bulletinje is! Az 1980-as évek végére az E.4. csatornán egyébként, kb. 2.800 km-es vételi távolságban 2 db. nagy teljesítményű adó is sugározta az IRIB programját, ezek Hamedan és Shah Nakhjeer. Egyébként az E.2. és az E.3. csatornán (Boushehr / Shiraz 3.600 km) is üzemelt  egy 20 kW teljesítményű adója a NIRTV-nek. Egyébként 1985-ben már digitális óra kijelzéses, IRIB feliratos FuBK típusú etc.-t használt az Iráni TV (IRIB) 1. programja.


NIRTV  adáskezdő logo (E.3.)

IRIB  FuBK tip. etc. (E.4.)


Egyesült Arab Emirárusok - United Arab Emirates

Az Egyesült Arab Emirátusokból két programot is sikerült elcsípnie az elmúlt évtizedek alatt Rottenbacher Sándornak. Az E.2. csatornán 1986-ban vette Dubai Radio and Colour Television (DRCT) adását a 25 kW adóteljesítménnyel sugárzó, Deira állomásról. Vételének különlegessége egyrészt, a vett PM5538 típusú, elektronikus tesztábra, amely formájú, kivitelű PM tesztábrát az elmúlt évtizedek alatt máshonnan még nem vett, más részt, a Dubai vételének távolsága is "tiszteletet érdemel", hisz az kb. 4.100 km távolságú volt. A vett tesztábra felirata felül DUBAI, alul "2 10 33 & 41", ugyanis ezeken a csatornákon sugározták az Dubai Emirátus tv-programját, s egységes feliratozású Philips etc-t használt mind a négy adóállomás.


Az Egyesült Arab Emirátusokból, Abu-Dhabi-ból egy alkalommal elcsípett egy másik programot is, amely szintén az E.2. csatornán történt, amikor az United Arab Emirates Television programját vette a szintén 25 kW adóteljesítményű, Dubai adóállomásról. A vétele során rögzített PM5544 típusú elektronikus tesztábra felirata felül: CH 5 6 7, míg alul: UAE ABU-DHABI. E TV-DX vétel távolsága is kb. 4.100 km volt. Egyébként 1985-ben volt az UAE ABU-DHABI tv-nek az E.3. csatornán, Habshan-ból sugárzó, 5 kW adóteljesítményű adója is.


DUBAI -Deira PM5538 tip. etc. (E.2.)

UAE ABU-DHABI  PM5544 etc. (E.2.)


Szaúd Arábia - Saudi Arabia (HZZ-22)

Rottenbacher Sándor azon kevés szerencsés hazai tv-amatőr közé tartozott, aki sikeresen vette néhány alkalommal egyértelműen azonosítottan is a Szaúd-arábiai magán televíziót, az USA olaj konszernével  közösen üzemeltett HZ-22 TV (Aramco TV) programját az E.3. csatornán, Dhahran-ból. A TV-DX vétele során rögzített fotón látható, digitális időkijelzéses, PM5534 típusú, órakijelzéses, elektronikus tesztábra felirata, felül HZ-22 TV, alul CHANNEL 3. A különleges vétel távolsága kb. 3.650 km volt! A bemutatandó HZ-22 TV program képet - a különles logója alapján - szintén a Benelux TV-DX Club 1989.-évi "Bulletin" kiadványa (BDXC) alapján sikerült azonosítania Sándornak.


HZ-22 TV Channel 3 etc. (E.3.)

HZ-22 TV Channel 3 programja (E.3.)


Egyiptom - EGYPT (EBT/ERTU)

Rottenbacher Sándor tv-amatőrködése során az afrikai kontinensen is sikeres volt, több afrikai ország televízióját vette eredményesen.
1990-91. években az E.4. csatornán néhány alkalommal vette
az Egyiptomi Televízió, az EBT/ERTU 1. programját, a kb. 2.050 km vételi távolságú, Dumyat állomásról, amely 0,9 kW teljesítménnyel az 1. programot adta. A tesztadás során színes CBP-t sugároztak, "hármas piramis" emblémával.


EBT/ERTU  CBP etc. - Dumyat (E.4.)


Tunisz - Tunisia (RTT)

Rottenbacher Sándor-nak még a Tuniszi TV (Radiodiffusion television Tunisienne) adásának, tesztábrájának elcsípésében is szerencséje volt 1985. évben, amikor az E.4. csatornán vette a 40 kW adóteljesítményű Remada állomásról az RTT adását. A vett FuBK típusú, elektronikus tesztábra felirata baloldalt, RTT, míg a feliratozásra szolgáló "mező" jobb oldalán arab betűs RTT. A vételi különlegesség, DX távolsága kb. 1.850 km volt!


RTT  FuBK tip. etc. - Remada (E.4.)

Nigéria - Nigeria (NTA)

Szeretnék beszámolni R. Sándornak egy további, különleges-, egyedi vételéről is, melyet szintén a VHF-I. tv-sávban ért el a Nigéria TV vétele tekintetében 1986. és 87. években, amikor is egy-egy alkalommal eredményesen, azonosítottan vette az NTA Sokoto tv-programját az E.3. csatornán Jaradi (15 kW) állomásról. A nigériai TV-DX vétel távolsága kb. 3.900-4.000 km volt. (Érdekességként megemlítem, hogy korábban. DX Bozóth tv-amatőr az NTV Ibadan nigériai tv-programot vette az E.4. csatornán.)
 

NTV Sokoto  adáskezdő logoja (E.3.)

NTV NIGERIA  inzertje (E.3.) 1986.


Rottenbacher Sándor a tv-amatőri "fotócsere program" körében kapott tesztábrákat Ausztráliából is, melyek közül 2 db-ot itt bemutatnék (ABC NATIONAL TV ésa SEQ - Sunshine TV etc-jeit), hát ha valamely szerencsés tv-amatőr éppen egy Ausztrál DX-et nem tudott eddig azonosítani, s ez az információ segítene neki. Sándor levelezése körében megkeresett több ázsiai tv-társaságot is a VHF-I. tv-sávi csatorna adataikról érdeklődve, amely során pld. Nepál-ból olyan infót kapott, hogy tv-adásuk még nincs, de elküldték számára a Nepáli Rádió QSL-lapját, ezt - mint külön érdekességet - szintén "közreadnám". Végezetül szintén bemutatnám a francia TDF-től (TéléDiffusion de France) kapott feliratos tesztábráját (PM5544 tip. etc.), valamint az Új-Zélandi TV, a BCNZ részéről neki küldött T1 típusú monoszkóp ábrát is, melyet az 1987. évi 6. számú Bulletin-jében, be is mutatott a Benelux TV-DX Club is.


ABC NATIONAL TV  PM5544 tip. etc.-je
 

SEQ TV
 

Nepal Radio QSL lapja
 

Nepal Radio QSL lapja
 

TDF PM5544 tip. etc-je

BCNZ  T1 tip. monoszkópja


Rottenbacher Sándor a "Nagyvilág" tv-adói, tv-társaságai mellett több hazai és külföldi tv-amatőrrel is szoros kapcsolatot tartott, esetenként velük vételi fotót cserélt. Az "amatőri fotócsere programban" pld.
a holland Rijn J. Muntjewerff-től kapott egyes fotóit elhelyeztem a holland tv-amatőrről készült [
http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/muntjewerff.htm ] oldal anyagában, míg egy további holland tv-amatőr ismerősétől, Jan Greiptől kapott fotók közül 6 db-ot az alábbiakban mutatnék be, melyek közül az első kettő a Holland Televízió, a NOS vételéből származik, míg 3 db. a TV2 dán kereskedelmi program egyes adóiról készült, s végül az utolsó az amerikai hadsereg egyik, németországi adóállomásról került le fotózásra. A fotókat az esetlegesen gyöngébb minőségű, amatőri tv-vétek azonosíthatóságának elősegítése érdekében mutatnám be.
Itt említeném meg azt is, hogy Rottenbacher Sándor fotó archívumából kerültek ki a 2009-ben elhunyt Szilágyi László őri amatőrtársunk több TV-DX vételi eredményei is, melyet a Szilágyi Lászlóról készült beszámoló megírásához használhattam fel, s amely az ING-SAT
 weblap
[ http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/szilagyi.htm ] oldalán olvasható teljességében.
 


ARNHEM  FuBK etc. E.50. (1988)
 

SMILDE  FuBK etc. E.47. (1988)
 

TV2 AABENRAA  PM5534 etc. (1988)
 

TV2 HEDENSTED  PM5534 etc. (1988)
 

TV2 KBH VEST  PM5534 etc. (1988)

AFTV  inzertje, programja (1989)

Végezetül, a "mára" is kitérve; a műholdas tv-vételek általános elterjedése ellenére is, még vadászgat a "szomszédban" is Rottenbacher Sándor, hisz többek között a földfelszíni, analóg rendszerű szlovákiai tv-adásokat is figyelemmel kíséri, és amennyiben újabb típusú tesztábra sugárzását tapasztalja, azt megörökíti fotógyűjteménye számára is.
E körből itt, a Szlovák TV 3. programjának (Trojka), saját fejlesztésű, alapvetően már a 16:9-es képformátumú, 1920x1080 képbontású változatra készült elektronikus tesztábráját mutatnám be, bár ezt az elektronikus tesztábrát a szlovákok sugározzák-, és Sándor is vette, az ún. 4:3-as képformátumban is, azaz a 16:9-ről 4:3-ra "összenyomott" változatban is.
A szlovák tv-vételei közül bemutatnám még, a kereskedelmi Markiza TV és a JoJ TV híradóinak inzertjéről, ill. programjáról készült egy-egy fotóját is.


STV3 BRATISLAVA etc-je 16:9 (2010)
 

Markiza TV  híradó inzertje 4:3 (2010)

JoJ TV  híradója 4:3 (2010)

Vételi beszámolóm végére érve, csak reménykedhetek abban, hogy sikerült kellő mélységben bemutatnom egy sikeres hazai TV-DX amatőr szakmai élet-útját, tv-vételi eredményességét, melyhez a magam részéről is gratulálok, és még sok, különleges DX-et kívánok neki.
Természetesen Rottenbacher Sándor TV-DX felvételei, fotói között is találtam néhányat, melyeket a viszonylagos jó minőségük ellenére, eddig "közös erővel" sem tudtunk azonosítani. Amennyiben ez a jövőben sikerülne, úgy azokkal - a róla készült beszámolót - kiegészítem.

Budapest, 2010. november 14.
 
                                                                                                © Dr. Hajdú Mihály