Podani György
TV-DX vételi eredményei
 

Podani György, 1955-ös születésű, szarvasi tv-amatőrt csupán 2009-óta ismerem "közelebbről" is, de a rendkívüli-, s a kiemelt figyelmet és elismerést érdemlő távolsági tv-vételei, és az ún. TV-DX vételi sikerei mindenképpen indokolják, hogy az elért vételi eredményeivel megismertessem a "szélesebb" érdeklődők táborát is. Podani György ("podapu" nick név alatt regisztrálva) 2009. novembere óta aktív résztvevője a Magyar (Sat) TV-DX Klub internetes Fórumának is, és a "napjainkban" elért "hagyományos" földfelszíni-, valamint a DVB-T rendszerű hazai-, továbbá a környező országokból történt tv-vételi eredményeit, információit rendszeresen megosztja a Klub Fórumának olvasóival is.
Podani György a tv-amatőrködés látványos hobbiját a Szarvas közelében lévő, Kardos településen kezdte meg még 1973-ban, és folytatta a Szarvasra 1984-ben történő beköltözése után is. A vételeihez használt antennarendszere magas elemszámú, s csoportos elrendezésű, Yagi típusú antennákból áll, valamint jó hatásfokú antennaerősítőket is használ egyes vételeihez.

Podani György tv-vételi eredményeinek bemutatása során olyan rendezési elvet-, közlési sorrendet próbálok követni, mely szerint, először a magyarországi-, majd a környező-országokbeli-, s végül (növekvő vételi távolságok figyelembe vételével) a nagytávolságú, az ún. TV-DX vételek során elért országok televízió programjainak vételét ismertetném úgy, hogy az "arab-világ"-ból származó vételi eredményeit egy külön tömbben ismertetném, s az e vételek során rögzített monoszkóp-, és elektronikus tesztábrák fotóit, illetve az egyes tv-vétekért kapott, ún. vétel-visszaigazoló QSL lapokat is ismertetném az írás olvasóival.
 


Podani György antenna rendszere, QTH-ja


Magyarországi Televíziók
(MTV, RTL Klub, TV 2, városi tv-k) vétele:

A magyarországi televíziók vétele természetesen nem tartozik a vételi különlegességek közé, de célszerű ezt is, és az elmúlt évtizedekben történt változásait is bemutatni az egységes vételi eredményeinek ismertetése körében. Annál is inkább, hisz az MTV országos gerinchálózati adóinak vétele mellett, a média piac privatizációjának köszönhetően az RTL KLUB és a TV 2 országos földi főadóit is sikerült befognia, mind amellett, hogy számos helyi, városi tv-adó vételével, azok által kisugározott tesztábrák vételével is büszkélkedhet. Ezekből is, egy csokorra valót bemutatnék, megőrizve az "utókor számára" ezen mini adók által használt tesztábrák fotóit is, hisz napjainkban ezeket általában már nem használják ezek a városi mini adók sem.

Magyar Televízió - (MTV) vétele:

Podani György a Magyar Televízió 1. és 2. közszolgálati programjait lényegében a teljes országos gerincadói hálózat állomásairól eredményesen vette. A két (akkoriban még SECAM rendszerű) közszolgálati program az 1970-es évek elejétől kezdte el használni a Philips fejlesztésű, PM5544 típusú, elektronikus tesztábrát, MTV-1 BUDAPEST, ill. MTV-2 BUDAPEST felirattal. Itt kívánom megjegyezni, hogy az MTV 2 programja az 1970-es évek legelején még csak Budapestről volt vehető, az országos sugárzási adóhálózata csak fokozatosan került kiépítésre. E Philips tesztábrák lényegében 2009 év közepéig voltak használatban, bár az utóbbi években már csak MTV BUDAPEST felirattal sugározták, így célszerű  megőrizni Gyuri vételi fotóin keresztül is az elmúlt évtizedekben használt MTV tesztábrák képeit is.


MTV-1 BUDAPEST PM5544 etc-je

MTV-1 BUDAPEST PM5544 etc-je

Az 1980-as évek elejére "lejárt" az Európa szerte a nagyhírű-, és nagysikerű monoszkóp ábrák kora, s több ország készített, fejlesztett ki saját, színes elektronikus tesztábrákat, jelgenerátor-ábrákat. Ennek a fejlesztési korszaknak része a magyar HTV TR 0782 típusú elektronikus tesztábra is, melyet az MTV adóhálózatán keresztül MT-1, illetve a Podani György vételi fotóin keresztül is itt bemutatandó, MTV-BUD felirattal sugározták az 1980-as évek elején, közepén. Addig amíg Magyarországon méltatlanul rövid pályafutású volt e tesztábrának a használata, kisugárzása, addig a volt európai KGST országokban hosszú ideig, és szelés körben használták, pld. Romániában: TELEVIZIUNEA ROMÁNA, TV CLUJ, az NDK-ban DFF1, DDR F1, DDR F2, Lengyelországban a regionális stúdióknál: GDANSK, KRAKOW, LÓDZ, POZNAN, TVP, stb. feliratokkal, de használta a Szovjetúnió is: ЦТ (CT) felirattal. Ami viszont még ennél is érdekesebb, a HTV TR 0782 típusú tesztábra rövid ideig tartó sugárzása után a Szovjet Televízió (TSS) egy "saját fejlesztésű", máig igen széles körben (még a műholdas program sugárzás során is) használt színes elektronikus tesztábrával jelentkezett, amely az UEIT (ЦT 0167) típus megjelölés kapta, amely azonban "kísértetiesen" hasonlít a magyar HTV típusú tesztábrára.

Miközben a Magyar televízió lényegében "hűtlen lett" a magyar fejlesztésű, kitűnő paraméterekkel rendelkező HTV tesztábrához, s kizárólagosan csak a PM5544 típusú tesztábrát használta 2009 év közepéig, ekkor viszont az új óbudai bérelt stúdióiba történt átköltözés után a FuBK típusú, WWW.MTV.HU futófeliratos (PAL rendszerű) tesztábra használatára tértek át. Podani György mind két tesztábráról készített fotókat, így azokat beemelem ide:


MTV-BUD HTV TR 0782 tip. etc-je
 

M1 - MTV.HU FuBK etc-je
 

Az MTV által használt közszolgálati tesztábrák körében - Gyuri által rögzített fotók alapján - még két különlegességre hívom fel figyelmet. Az egyik egy hibás megjelenésű, SECAM rendszerű, PM5544 típusú tesztábrára, amelyben az egyes színek (piros és kék alapszínek, valamint ennek különböző színkombinációi, "keverékei")  fordított, azaz negatív tónusokban jelentek meg, míg a fekete és fehér színeknél ez a jelenség nem volt megfigyelhető. Míg a másik ilyen-, az ismert, a szokványostól eltérő, fekete-fehér, KABHEGY TV-1 feliratú "háló" tesztábrát, a tőle 210 km-re lévő kabhegyi gerincadóról sikerült elcsípni-e, melyet az adó valószínűsíthetően, egy helyi javítási munkát követő tesztadás során sugározhatott ki az adó. De adta ezt a fekete-fehér típusú etc.-t az E.26. csatornán Tokaj is,  TOKAJ TV-2 felirattal.


MTV-1 BUDAPEST "negatív" PM etc-je


KABHEGY TV-1 (MTV-1) etc-je (R.12.)


Országos kereskedelmi televíziók - (TV2 és RTL Klub) vétele:


A rádió és televízió műsorszórás privatizációja (koncessziós szerződések megkötése) után megalakult (PAL rendszerű) országos kereskedelmi televíziók, az RTL KLUB és a TV2 az országos hálózatában egységes feliratozású tesztábrákat sugározott. Amíg az RTL KLUB az RTL KLUB BUDAPEST feliratú, dátum- és óra kijelzéssel ellátott változatú, PM5534 típusú elektronikus tesztábrát sugározott, addig a TV2 tv-társaság országos adóhálózatán a BUDAPEST TV2 feliratú, ún. FuBK típusú elektronikus tesztábrát adták. Podani György azonban szerencsés volt egy olyan körülmény "elcsípésében", amikor a tőle 150 km-re lévő tokai TV2 adója a TOKAJ TV2 felirattal adta a FuBK típusú elektronikus tesztábrát.


RTL KLUB BUDAPEST PM tip. etc-je

TV2 (TOKAJ) FuBK tip. etc-je


Budapesti helyi adók vétele:


Podani György sikeres volt még a budapesti, helyi adók vételével is, hisz sikeresen vett 2 db., ideiglenesen működő tv-programok is. Addig amíg az X-TV az 1999. év legelején történt megszűnéséig néhány hónapig üzemszerűen működött, addig az Első Közép- és Kelet-európai Együttműködési Alapítvány által létrehozott Alfa TV a sokévi előkészítő munka, és némi teszt-adás után végül is megszűnt, s annak budapesti frekvenciáján indult meg később a Viasat 3 magyarországi földfelszíni program sugárzása.


Alfa TV Budapest (megszűnt) E.31.

X TV Budapest (megszűnt: 1998) E.48.


Városi, helyi közszolgálati adók vétele:


Podani György az országos közszolgálati- és kereskedelmi programok adóhálózatának vételén túl, igen nagy számban vette az egyes városi, helyi televíziók programjait is, amelyek közül többnek tesztábráját, beállító ábráját is sikerült rögzítenie, ebből mutatok be az alábbiakban egy csokorra valót. Tekintettel ezeknek a városi televízióknak az igen kis teljesítményére-, valamint az esetenként jelentős vételi távolságára-, figyelemre méltó teljesítmény azok eredményes vétele. Az egyes városi televíziók az elmúlt évek, évtizedek alatt akár meg is szűntek, így nem biztos, hogy mindegyik bemutatott városi program jelenleg is vehető lenne! Külön érdekesség a hódmezővásárhelyi Vásárhely TV esete is, amely a helyi frekvencia használati jogosultság megszerzése időpontjában önálló műsorkészítési feltételekkel még nem rendelkezett, így a műholdról "levett" Duna TV műsorát sugározták ki 1990 körül. Így ebből az időszakból való az alábbiakban bemutatandó, Podani György által fotózott DUNA TV, és ANTENNA HUNGARIA58 feliratú PM5544 típusú tesztábrák is. Egyébként tesztábrával itt bemutatott kiskunfélegyházi, Kiskun TV E.52. csatornán kb. 2 éve már megszűnt, s Dél TV néven indult új program az E.50 csatornán. A tesztábrával bemutatott városi tv-k mellet, még jó egynéhányat eredményesen vesz Gyuri, de mivel ezekről tesztábrával nem rendelkezik, így azok bemutatására jelenleg nem került sor.


Gyöngyös VTV (E.27. csat.)
 

Hódmezővásárhely V. TV (E.34.)
 

Vásárhelyi TV - Duna TV 1990 (E.34.)
 

Vásárhelyi TV - Duna TV 1990 (E.34.)
 

Kiskunfélegyháza - Kiskun TV (E.52.)
 

Makó VTV (E.51. csat.)
 

VTV SZEGED (E.42)
 

Média-6 RTV Szeged-megszűnt (E.29.)
 

Végezetül egy "colorbars" összeállítást mutatnék be a magyarországi vételek sorában, melyet Podani György az E.36. csatornán, kékesen (annak idején) meginduló MTV-2 program tesztje során rögzített:


 

 

 

 

 

 


Romániai Televíziók
(TVR, közszolgálati és kereskedelmi regionális tv-k) vétele:

A Román Televízió (TVR) közszolgálati első programját elsősorban az R.3. csatornán, Nagyvárad, (110 km) valamint az R.12. csatornán a tőle 100 km-re lévő Arad adóállomásokról vette. Amíg az 1970-es években még a fekete-fehér kivitelű, ún. román típusú TELEVIZIUNEA ROMANA feliratú monoszkópot adott a TVR, a 80-as évek elején, a PAL rendszerű színes adásuk megindulása után, ha viszonylag rövid időtartamra is, de bevezették a magyar HTV színes tesztábrájának sugárzását, majd a FuBK típusú, TVR BUCURESTI feliratú tesztábra használatát kezdték meg, mely ábrákat Podani Györgynek is sikerült rögzítenie, így azokat be is mutatom az alábbiakban.


TELEVIZIUNEA ROMANA monoszkópja
 

TELEVIZIUNEA ROMANA adásk. logoja
 

TELEVIZIUNEA ROMÁNA HTV etc-je
 

TVR BUCURESTI  FuBK etc-je
 

Az 1989. év végi romániai "rendszerváltás" idején több program is indult, így pld. a "Szabad Román Televízió", amelynél a TRL BUCURESTI feliratú, FuBK típusú tesztábrát használtak. [Érdekességként megemlítem, hogy az R.9. csatornán Temesvár "TLT" (Televiziunea Libera Timisoara), míg pld. Arad az R.12. csatornán "TLA" (Televiziunea Libera Arad) feliratú, "kör alakú" program logót sugározott 1990. első hónapjaiban.]. Amíg a TRL megkülönböztetésű, román közszolgálati program viszonylag rövid ideig került kisugárzásra, addig a Temesváron az E.29. csatornán megindult TVT 89 programja még jelenleg is fogható, azzal, hogy elsősorban műholdas programként él tovább e regionális tv-program.
1990-ben Temesváron indult, s rövidebb ideig működő TV TIMISORA programja az E.34. csatornán, valamint a Tele Europa Nova Timisoara programja az E.31. csatornán, melyek azonban egy idő után megszűntek, jelenleg már nem látható, de Podani Györgynek egy-egy fotó erejéig sikerült meg e programokat is rögzíteni a temesvári 140 km vételi távolságból és így megőriznie azt számunkra is.


TRL BUCURESTI (1990)
 

TVT 89  TIMISOARA (E.29.)
 

TV TIMISOARA (1990)  (E.34.)
 

Tele Europa Nova Timisoara (E.31.)
 

A média piac liberalizálásával Romániában is sorra indultak kereskedelmi programok országos hálózattal, illetve az egyes nagyobb városok a saját körzeti, regionális programjukkal. Ebben a körben legjobb minőségben Gyuri, a 230 km-re lévő kolozsvári TV CLUJ regionális programját vette és veszi jelenleg is az E.42. csatornán, ahonnan a magyar fejlesztésű, HTV típusú tesztábrát is sikerült rögzítenie.
Az ún. kereskedelmi programok közül legjobb minőségben a Prima TV programját veszi a 100 km-re lévő Aradról az E.41. csatornán, és ugyan innen veszi a kereskedelmi PRO TV műsorát is az E.31. csatornán. Gyöngébb minőségben, de stabilan veszi az E.22. csatornán a 140 km-re lévő, belényesi adóállomásról a FAVORIT TV "folklór" műsorát is, melyek vételéből egy-egy adásképet mutatnák be. De vesz további, kisteljesítményű, helyi adókat is, mint pld. a tőle kb. 280 km-re lévő Nagybányáról (Bai Mare) az E.54. (H) csatornán az Impact TV programját, stb.
Végezetül bemutatok egy különleges QSL lapot is a TVR-től, amelyen a "Drakula vár" látképe figyelhető meg.


TV CLUJ  -Kolozsvár (E.42.)
 

TV CLUJ adáskezdő logója (E.42.)
 

FAVORIT TV - Belényes (E.22.)
 

RTV Impact -Nagybánya (E.54.)
 
QSL lap a TVR-től
 

 

1978. oktober  Oradea-R.3 & Arad-R.12.


Jugoszláviai Televíziók
(JRT, közszolgálati és kereskedelmi regionális tv-k) vétele:

Figyelemmel arra, hogy 1992-ben a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, mint államszövetség megszűnt, abból kivált Bosznia-Hercegovina, Horvátország, és Szlovénia, illetve később még Macedónia, Koszovó és 2006 áprilisában Montenegró is, így Podani Györgynek a Jugoszláv Televízió (JRT), illetve egyes, volt tagköztársaságainak tv-vételeit az új államszervezeti felosztásnak megfelelően ismertetném.


A Szerbia Televízió (JRT TVB) programjainak vétele:

A Jugoszláv Televízió szerbiai programjainak vétele szinte házi vételként jelentkezett, hisz több adóállomás, jó néhány programját kitűnő minőségben vette. Legjobb minőségben a 110 km-re lévő Szabadkai adóállomás jelét vette, a honnan az E.5. csatornán a belgrádi 1. programot, a 2. programot (a legújabb időkben) az E.61. csatornán. Kitűnően vette még a 190 km-re lévő, újvidéki (Novi Sad) adóállomás programjait az E.10., ill. E.24. csatornán, továbbá a 230 km-re lévő belgrádi (Avala) adóállomást az E.6. és E.22. csatornán. A szerb 1. programot a különböző időszakokban különböző feliratokkal vette, így pld. JRT TV BEOGRAD, JRT BGRB, JRT BGRD 1, míg a 2. programnál a JRT BGRD 2. felirattal vette a PM5544 típusú tesztábrát. Az Újvidéki magyar nyelvű programot az E.41. csatornán szintén kitűnő minőségben vette, JRT TV NOVI-SAD feliratú PM etc-vel. Érdekességként megemlítem, hogy az E.30. csatornán a 3K TVB belgrádi programot, míg az E.48. csatornán a Novi-sadi, Novi-Sad Plus programját is kitűnően vette szerbiai NATO bombázások időpontjáig (1999. tavasza), mivel ekkor elhallgattak ezek az adók is, de azóta sem indultak újra.
A "központi" közszolgálati szerb programok mellet azonban Szerbiában elérhetők helyi, regionális közszolgálati-, valamint kereskedelmi programok is, így pld. az NTV Studio B hálózata is. Ezt a programot szintén Belgrádból tudja venni Podani György az E.53. csatornán. Az UHF sávban néhány évvel ezelőtt, néhány alkalommal vette Gyuri az RTP Pristina programját is. Megemlíteném még azt is, hogy szintén kitűnő minőségben veszi a tőle 190 km-re lévő Szabadkáról a vajdasági TV Vojvodina 1 -TVB 1 (szerb nyelvű) E.43., és a TVB 2. (nemzetiségi) programját E.40. csatornán, amely egyébként részben magyar nyelvű programokból, híradásokból is áll. Jó minőségben veszi még szintén Szabadkáról a szerb Kosava TV programját is az E.34. csatornán. A vett szerbiai tv-vételeinek eredményei az alábbi fotók alapján tekinthető át. Bemutatnám a szerbiai, belgrádi televíziótól (RTV Beograd) kapott QSL lapját is.


JRT  TV BEOGRAD - Szabadka (E.5.)
 

JRT BGRD - Szabadka (E.5.)
 

JRT BGRD 1 - Szabadka (E.5.)
 

JRT BGRD 2 - (E.24.)
 

JRT BGRD  TVB 1 adáskezdése (E.5.)
 

JRT BGRD  TVB 2 adáskezdése (E.24.)
 

JRT  TV NOVI SAD PM etc-je (E.41.)
 

JRT TV NOVI SAD logója (E.41.)
 

JRT BGRD  3K TVB (megszűnt) (E.30.)
 

Novi Sad Plus (megszűnt) (E.48.)
 

RTP - Pristina
 

Studio B - Belgrád (E.53.)
 

Vojvodina 1-RTV 1  Szabadka (E.43.)
 

Vojvodina 2-RTV 2  Szabadka (E.40.)
 
QSL lapj a TVB-től
 

 

1978. év  Szabadka/Belgrád (E.5., E.22)


A Bosznia-Hercegovinai Televízió (JRT SA) programjainak vétele:

A Bosznia-Hercegovinai Televízió programjainak vétele tekintetében, legjobb minőségben a 270 km-re lévő Kozara-i stúdió programjait vette. Így az 1. programot az E.6. csatornán, míg a 2. programot E.27. csatornán vette. Alkalmanként más boszniai adókról is vette a közszolgálati programot, így pld. az E.11. és E.29. csatornán Vlasic-ot. A Bosznia-Hercegovinai közszolgálati programoknál a FuBK típusú tesztábrát a JRT SA-I, JRT SA-II, ill. JRT SRJV 2 feliratokkal vette Podani György, melynek fotóit be is mutatom az alábbiakban. Bosznia-Hercegovina "önállósodása" után az E.32 csatornán korábban több alkalommal vett egy eddig ismeretlen helyen (pozícióban) lévő adóállomást FuBK típusú tesztábrával, amely az RTV BIH 2 feliratot tartalmazta, érdekesség, hogy egy ideje ugyan ez frekvencián (E.32) a Pink Bosnia programját veszi jobb minőségben. Így, vagy a csatornán újabb program indult ugyan azon helyről, a vagy egy közelebbi vételi pozícióban indították meg a Pink Bosnia programját egy szintén E.32 csatornán beüzemelt adóról. Sikeresen vette továbbá még az FTV - Federacija TV programját az E.29. csatornán, ahol egy Snell & Wilcox 2 típusú, FTV feliratú elektronikus monoszkópot, valamint esetenként a BHT 1 programját az E.46. csatornán.


JRT  SA-I -Kozara (E.6.)
 

JRT  SA-II -Kozara (E.27.)
 

JRT  SA-II -Kozara (E.27.)
 

JRT  SRJV 2 -Kozara (E.27.)
 

RTV BIH 2 (E.32.)
 

Pink Bosnia (E.32.)
 

FTV - Federacije TV (E.29.)
 

BHT 1 (E.46.)
 

A Horvát Televízió (JRT HTV) programjainak vétele:

A Horvát Televízió műsorát - úgy a Jugoszláviai államszövetség időszak alatt, mint az önálló államiságának időszaka alatt - legjobb minőségben a 110 km vételi távolságú Eszék - Belje adóállomásról vette. A horvát közszolgálati 1. programot Eszékről (Belje) az E.8., a 2. programot az E.38., míg a kereskedelmi RTL TV-t az E.51. csatornán fogta. Közel hasonló minőségben vette a 120 km-re lévő Vukovár - Borinci adóállomást is, ahonnan a HRT 1 programját az E.7., a HRT 2 programját az E.44. csatornán, míg a kereskedelmi RTL Televízija az E.36., s a Nova TV-t az E.63. csatornán fogta. A horvát közszolgálati program által használt, FuBK típusú tesztábra feliratozása a különböző történelmi időszakokban más és más volt. Ezt a változó feliratozást (JRT ZGRB 1, JRT ZGRB 2, JRT HTV 1, JRT HTV 2, HTV 1, HTV 2, HRT 1, HRT 2) is jól megőrizte Podani György által vételeiről készített fotók "kis tárlata".


JRT  ZGRB 1  Belje-Eszék (E.8.)
 

JRT  ZGRB 2  Belje-Eszék (E.38.)
 

JRT  HTV 1 Belje-Eszék (E.8.)
 

JRT  HTV 2 Belje-Eszék (E.38.)
 

HTV 1 Belje-Eszék (E.8.)
 

HTV 2 Belje-Eszék (E.38.)
 

HRT 2 Belje-Eszék (E.38.)
 

NOVA TV -Vukovár (E.63.)

RTL TV -Belje-Eszék (E.51.)


A Szlovén Televízió (JRT RTV) programjainak vétele:

A Szlovén Televízió programjainak vétele kevésbé volt stabil Podani Györgynél, így csak gyöngébb minőségben tudta venne egy-egy szlovén tv-adó műsorát. A szlovén közszolgálati 1. és 2. tv-programokat alkalmanként, legjobb minőségben a370 km-re lévő Maribor (Pohorje) állomásról vette az E.11. és az E.56. csatornán. Alkalmanként sikerült neki az 520 km-re lévő Nanos állomást is vennie, amely az E.27. csatornán az olasz nyelvű, közszolgálati TV KOPER CAPODISTRIA programját adata. A Szlovén Televízió a Jugoszláviai államszövetség fennállása alatt JRT RTV-LJNA feliratú PM5544 típusú tesztábrát sugározott, melyet az önálló Szlovénia a TV SLOVENIA feliratú beállító ábrára változtatott. Időszakosan a kereskedelmi POP TV programját is sikerült elcsípnie az E.59. csatornán, szintén a Pohorje adóállomásról.


JRT  RTV-LJNA - Pohorje (E.11.)
 

TV KOPER CAPODISTRIA  Nanos (E.27.)
 

TV KOPER CAPODISTRIA  logója (E.27.)
 

TV KOPER CAPODISTRIA  logója (E.27.)
 

TV  SLOVENIJA - Pohorje (E.11.)
 

TV  SLOVENIJA - Pohorje (E.56.)
 

TV  SLOVENIJA adáskezdő logója (E.56.)
 

POP TV  progr. logója - Pohorje (E.59.)
 


Osztrák Televízió
(ORF) vétele:

Ausztria közszolgálati Televíziójának, az ORF-nek vételét az első programja (ORF FS1) tekintetében az E.5. csatornán, a 350 km-re lévő Wien-Bécs (Kahlenberg) és az E.7. csatornán, a 380 km-re lévő Graz (Schökl) adóállomásokról-, míg a második program (ORF FS2) tekintetében az E.23. csatornán Graz, és az E.24. csatornán (némi Budapesti adó zavarással) a bécsi adóról sikerült Podani Györgynek vennie. A bemutatandó vételi fotókon jól látható, hogy a budapesti R.24. csatornán üzemelő adó zavarása ellenére, a bécsi vétel jobb minőségű volt mint a Graz-i. Természetesen időnként, az ún. "jó terjedési időszakok" alatt más osztrák adók vétele is sikerült neki (elsősorban az UHF sáv egyes frekvenciáin), azonban ezek csak időszaki-, esetei vételnek voltak tekinthetők, így azokkal érdemben nem is foglakozom.
Meg kell említenem azonban az E.34. csatornán sugárzó, viszonylag kisebb adó teljesítményű bécsi "kísérleti adót", amely általában az ORF 2 programját adta, s ahonnan az adást a K32 ORF FS2, ill. WIEN ORF FS2 feliratú PM5544 típusú tesztábrákkal sikerült Podani Györgynek fotóznia. Ezt az adót tervezeték az ORF 3. programjaként hasznosítani, de a technikai fejlődés azonban később más célú hasznosítását eredményezte ezen frekvenciának. Érdekességként megemlíthető azt is, hogy az Osztrák Televízió egészen az 1980-as évek legelejéig használta a Telefunken T05 típusú monoszkópábráját, melyet a korai időszaki ORF felirat után, ORF FS1, ill. ORF FS2 felirattal láttak el. Ugyanezen feliratokkal vette Gyuri a fokozatosan bevezetett-, majd kizárólagossá vált PM5544 típusú Philips teszt ábrájukat is.
Megemlítem azt is, hogy más hazai tv-amatőrökhöz hasonlóan, Podani György is több alkalommal megkereste "vételi értesítőivel" az ORF-t, de Ő is "csak" ún. QSL-leveleket, azaz levél formátumú vissza igazolásokat kapott az osztrák tv-vételei tekintetében, így egy ilyet mutatnék be.


ORF FS1 - Graz (E.7.)
 

ORF FS1 - Graz (E.7.)
 

ORF FS2 - Graz (E.23.)
 

ORF FS2 - Wien (E.24.)
 

ORF FS2 - Graz (E.23.)
 

ORF FS2 - Wien (E.24.)
 

K34 ORF FS2 - Wien (E.34.)
 

WIEN ORF FS2 - Wien (E.34.)
 
QSL levél az ORF-től
 

1978. év ORF FS1 Graz-Schökl (E.7.)


Csehszlovákiai Televíziók (CST, ill. a CT, STV közszolgálati és kereskedelmi tv-k) vétele:

Figyelemmel arra, hogy 1992. december 31.-e napjával Csehszlovákia, mint államszövetség megszűnt, és két teljesen önálló nemzetállamra-, Csehországra és Szlovákiára vált szét, amely a közös televíziós szervezetüket is megszüntette, így Podani Györgynek a Csehszlovák Televízió (CST), illetve a volt tagköztársaságainak tv-vételeit (CT és ST) az új államszervezeti felosztásnak megfelelően ismertetném.


A Szlováki Televízióinak (SRT, ill. STV és a kereskedelmi programjainak) vétele:

Podani György Szlovák Televízió 1. programját (SR 1TV) legjobb minőségben az OIRT (R.6.) csatornán (V) polaritással Kassa-Kosice (210 km), az R.5. csatornán (V) polaritással, és az E.47. csatornán Poprád (250 km) állomásról, de gyakran sikeres volt a vétele az R.7. csatornán Besztercebánya - Banská Bystrica (240 km) állomásról (H), és gyakoribb volt Pozsony-Bratislava (300 km) az R.2. csatornán (H) , és alkalmanként előfordult R.11. csatornán (V) polaritással Zsolna-Zilina (310 km) vétele is. Időnként, alkalmanként további szlovák adók vétele is előfordult nála.

A Szlovák 2. programot (SR 2TV) állandó jelleggel, kitűnő minőségben, egységesen (H) polaritással, az E.25. csatornán Kassa, az E.30. csatornán Poprád, míg gyöngébb minőségben az E.32. Besztercebánya állomásról is vette, de gyakori volt-, ha gyöngébb minőségben is az E.27. csatornán Pozsony-, illetve gyakrabban előfordult Kékkő - Modry Kamen (180 km) vétele E.21. csatornán, míg alkalmanként az E.52. csatornán Zsolna vétele is.

A Csehszlovák Televízió "fennállása alatt" az egyes (gerinc-adói) szlovák (és Cseh) vételek jól azonosíthatóak voltak, hisz az 1980-as évekig mind két programjuknál használt EZO típusú, cseh fekete-fehér elektronikus tesztábránál csatorna azonosító feliratozást használtak, melyben az adó helyének rövidítése-, csatorna számának feltüntetése is szerepelt. Így pld. Poprád - Králova Hola esetében a 05-KH, ill. 30-KH feliratozást, Kassa (Kosice) - Dubnik esetében a KOSICE, 06-DU, ill. 25-DU, Besztercebánya (Banská Bystrica) - Suchá Hora esetében a 07-SH, SH, ill. SH-32, Pozsony - Kamzik esetében a 02-KA, ill. 27-KA feliratozást, illetve Csehország területén pld. Brünn (Brno)  esetében a BNO 9, BNO 1TV, stb. feliratokkal, illetve általánosságban használták az EZO tesztábrát az HPS MD, ill CST 61 és CST 62 feliratokkal is. Az 1980-as évektől viszont a Philips PM5544 típusú tesztábra használata vált uralkodó (mind amellett, hogy egy ideig használták még szinte minden adóállomásnál az EZO típusú elektronikus tesztábra színes változatát is RS-KH felirattal, [illetve Pozsony esetében egy szintén csehszlovák fejlesztésű, TESLA GM302 típusú, színes elektronikus tesztábrát 1SR-P (1 Správa Radio Kommunikatie Praha), ill. KAHO 2 felirattal], míg az "általános PM etc"-t az első program esetében az SR 1TV BRATISLAVA, míg a második program esetében az SR 2TV BRATISLAVA felirattal használták. Mind két program használta a CST BRATISLAVA feliratozású PM tesztábrát is. Az önálló Szlovákia megalakulása után a Philips tesztábrát már csak az ST BRATISLAVA felirattal használták, így Podani Györgynek is ezeket sikerült rögzíteni a távolsági tv-vételei során, elsősorban a szlovák 2. program adóinál, melyet bemutatnék itt a beszámolóm részeként is. Megemlítendő még, hogy megszüntették a VHF II. TV-sáv R.5. csatornán a Szlovák TV első programjának sugárzását, úgy, hogy az UHF sávban, az E.47. csatornáján indították meg az 1. program sugárzását.

Az 1996-ban (a cseh TV Nova "testvér" csatornájaként) létrejött Markiza TV kereskedelmi programot elsősorban az E.42. csatornán Poprád állomásról, míg alkalmanként az E.49. csatornán Besztercebánya, és az E.59. csatornán Kassa állomásról-, illetve az E.44. csatornán Pozsonyból is venni tudja. A szintén kereskedelmi, TV Joj csatorna programját ritka alkalmanként az E.52. csatornán, Zsolna állomásról tudja venni.


06-DU - Kosice (R.6.)
 

25-DU - Kosice (E.25.)
 

CST BRATISLAVA PM. etc-je
 

RS-KH  CST EZO etc-je
 

SR 1TV BRATISLAVA  PM5544 etc-je
 

SR 2TV BRATISLAVA  PM5544 etc-je
 

1SR-P  Tesla GM302 típ. etc. (R.2.)
 

(ST)  ST BRATISLAVA  PM5544 etc-je
 

Markiza TV  - Poprad (E.42)
 
 


A Csehország Televízióinak (CST, ill. CT programjainak) vétele:

Podani György a Cseh Televízió közszolgálati 1. programját úgy a "Csehszlovákia", mind a Cseh Köztársaság időszakában időszakosan az R.9. csatornán Brno (Brünn) - Kojál állomásról (320 km) vette, de ritkábban eredményes volt Ostrava - Hoŝtálkovice (370 km) vételével is az R.1. csatornán, míg a Cseh 2. programot a Brno-ból az E.29., illetve Ostraváról az E.31. csatornán vette.

A csehországi tv-adók az EZO típusú, feliratozott tesztábrák mellett, a színes adások megindulása után az első cseh program esetében a CST 01, 1980-után pld. 1. PROGRAM, ODK 1 és ODK 3, míg a második program esetében a CST 03, illetve az 1980-as évek után pld. az ODK 2 feliratokkal, ill. a második program esetében még a pld. a "2. PROGRAM" feliratú, FuBK típusú tesztábrát is használták, így Gyuri is ezeket tudta venni és rögzíteni a cseh vételei során.


CST 03 -CST 2. prgr. Brno  (E.29.)
 

ODK 1 -CST 1. prgr. Brno  (R.9.)
 

2. Program -CST 2. prgr. Brno  (E.29.)
 

CT 1 -Cseh 1. prgr. Brno  (R.9.)
 


Lengyel Televízió (TP, TVP) vétele:

A Lenyel Televízió közszolgálati 1. és 2. programjának vétele körében viszonylag szerények Podani György vételei, vételei eredményei, hisz igen ritkán, s ilyenkor is csak az R.1. csatornán, a kb. 720 km-re lévő Bydgoszcz állomásról fordult elő lengyel TV-DX vétele a VHF-I. tv-sávban. Mind emellett, állandó jelleggel nem, csupán alkalmanként, az ún. "jó terjedési időszakok alatt" vette a VHF III. tv.-sávban, illetve az UHF sávban valamelyik lengyel adót. Ilyen kedvező vételi alkalmakkor elsősorban az R.8. csatornán (a kékesi adó szünetében), illetve az E.21. csatornán, a tőle kb. 380 km-re lévő Katowice 1. és 2. programjait vette az 1980-as évekig, majd később a TVP 2. programját az E.29. csatornán, a 370 km-re lévő Rzeszów állomásról. A TP 1 és TP 2 programja, feliratozás nélküli, színes PM5544 tip. etc-t használt. E vételi "lehetőségét" lényegében megszüntette az elmúlt évben a csongrádi tv-nek az E.38-as csatornáról az E.29.-es csatornára költöztetése.


TP 2. program -Katowice  (E.21.)
 

TVP2  -Rzeszów  (E.29.)
 


Szovjetúnió Televízióinak (TSS, ЦТ-CT) vétele:

Egy tv-amatőri vételi beszámoló megírására vállalkozó, legnagyobb nehézséggel a volt Szovjetúnió-, és Szövetségi Köztársaságainak televíziónak vételével kapcsolatos írás elkészítéskor találkozik, figyelemmel arra, hogy a távolsági televízió vételeket, a TV-DX vételeket elősegítő különböző, típusú és hatású légköri állapotok szinte kizárólagosan a 40-100 MHz közötti frekvencia tartományban segítik elő az eredményes távolsági vételeket.  E frekvencia tartományban találhatók a VHF I. és II. sávban található, OIRT szabványú 1-2. és 3-5. tv-csatornák. Ebben a frekvenciatartományban és csatornákon viszont több mint 150 nagyteljesítményű, ún. gerinc adó volt található a volt Szovjetunióban. Ezek azonosítása, megkülönböztetése az 1970-as évek legvégéig, néhány adóállomást (pld. EESTI TV TALLINN, vagy a cirill betűs ROSTOV fekete-fehér, EZO tip. elektronikus tesztábráját, és ugyan ezt a típusú ff. etc-t, szintén cirill betűs NOVOSIBIRSK változatban) leszámítva, szinte lehetetlen volt, hisz minden tv-állomás lényegében ugyanazon tesztábrát, azaz monoszkópot, ill. elektronikus tesztábrát sugározta ki. Az tv-vételi azonosítási problémák teljes körűen csak a Szovjetunió felbomlásával, azaz 1991-től szűntek meg, de már az 1980-as évek közepétől több Szövetségi Tagköztársaság kezdett saját feliratozású tesztábrákat használni, ezekre majd a volt tagköztársasági televíziók vételének ismertetésekor térnék ki. Az "egységes" Szovjetunió időszaka alatt, már az 1950-es évektől a szovjet fejlesztésű Tablica 0249 típus megjelölésű monoszkóp ábrát kezdték el használni az egyes szovjet televízió állomások. Ez a tesztábra típus lényegében egyeduralkodó volt egészen az 1970-es évekig, így Podani György is vette ezt amatőrködése során. A TАБЛИЦА-Tablica 0249 típusú monoszkóp ábrát az R.1.-R.5 csatornákon vette, a vételi hely, adóállomás azonosíthatósága nélkül. Az 1970-es évek legelejéig a szovjet II. programnál sugározták ezt a monoszkópábrát olyan változatban is, hogy a cirill betűs Tablica 0249 felirat helyén a CCCP feliratot tüntették fel. Az 1970-es évek közepén alkalmazni kezdett a Szovjet Televízió egy saját fejlesztésű, fekete-fehér kivitelű, tesztábra-generátorral előállított elektronikus tesztábrát, de általában azonosító feliratozással ezt sem látták el, így a vételük, vételi-helyük meghatározása igen nehézkes volt, de azért előfordult néhány esetben, hogy ezt a tesztábrát  "nagybetűs" digitális órakijelzéssel, illetve cirill betűs adó-állomás név feliratozással (pld. УЖГОРОД-UZSGOROD)  látták el.
[Ezen tesztábra típussal kapcsolatban érdekességként megemlítem, hogy azt még Kuba Televíziója (ICR) használta, szintén SECAM rendszerben sugározott tv-adásánál. Valószínűsíthetően neki adták át a szovjetek ezt a tesztábra, miután ők már áttértek a HTV TR 0782 típusú, színes tesztábra alkalmazásra.]


A színes (SECAM III. rendszerű) adások elterjedésével szükségessé vált színes teszt ábrák alkalmazása is, így átvetették, megvásárolták a magyar HTV (Híradástechnikai Vállalat) fejlesztésű TR 0782 típus megjelölésű színes, elektronikus tesztábrát s azt két változatban sugározták, az ábrán "körrel" ill. "kör nélkül" valamint a ЦТ (CT) (központi tv-program) feliratot a tesztábra fejrészében, vagy a láb-részében tüntették fel. Mivel Podani Györgynek ezt a típusú tesztábrát csak gyöngébb minőségben sikerült rögzítenie, ezért mellette bemutatom a HTV TR 0782 típusú tesztábra digitálisan felújított változatát is. Ezt indokolja az is, hogy a magyar fejlesztésű (egyébként a volt KGST országaiban igen szép karriert befutott) teszt ábra 1-2 évi alkalmazása után, az 1980-as évek elejétől Szovjet Televízió "előjött" egy "saját fejlesztésű", UEIT (ЦТ 0167) típusú elektronikus tesztábrájukkal, melyet a mai napig is használnak, úgy a földi-, mint akár a műholdas tv-programoknál is. Ezt az UEIT típus megjelölésű teszt ábrát a kezdeti időszakban minden feliratozás nélkül, majd a   ЦТ 0167 felirattal, illetve ЦТ 00 00 00 (óra-perc-másodperc) időkijelzéses változatban. Ezeket az ábra típusokat, változatokat vette és rögzítette a Podoni György is, illetve vette ezt egy olyan "kivitelben" is, amikor az ábra négy sarkából hiányzott a kis "kör" ábra részlet, ezt változatot is bemutatom. Ennek az ábra típusnak (UEIT) is bemutatom a digitálisan felújított változatát, hogy jobban összevethető legyen a HTV TR 0782 típusú magyar ábrával. Az én egyéni véleményem-, megítélésem szerint, kísérteties hasonlóságot mutatnak az ábrák egyes rész elemei.


TАБЛИЦА 0249 tip. Mk.(R.1.-R.5.)
 

Tablica 0249 CCCP  II. prgr. (R.1.-R.5.)
 

TSS  TB CCCP órája  (R.1.-R.5.)
 

Fekete-fehér ETC  (R.1.-R.5.)
 

(HTV TR 0782 tip.) ЦТ ETC  (R.1.-R.5.)
 

HTV TR  0782 tip. ETC digitális változat
 

ЦТ 0167 tip. ETC  (R.1.-R.5.)
 

ЦТ 0167 tip. ETC digitális változata
 

ЦТ 0167 tip. ETC órával  (R.1-R.5.)
 

ЦТ 0167 tip. ETC  (R.3.)
 

Ukrajna Televízióinak (közszolgálati "УT" és kereskedelmi programjainak) vétele:

Az Ukrán Televízió adóállomásai a központi szovjet programok adó állomásaihoz hasonló-, megegyező tesztábrákat használt. Így használta a Tablica 0249 típusú monoszkópot, a szovjet fejlesztésű fekete-fehér elektronikus tesztábrát s végül az az UEIT típusú elektronikus tesztábrát is időkijelzéses változatban. Az 1980-as évek közepétől azonban az Ukrán Televízió egyes adóállomásai elkezdték használni, a KИEB - KIEV, illetve egyéb azonosító feliratozással ellátott UEIT típusú színes tesztábrát is. Az 820 km-re lévő Kijev-ből négy programot is sugároztak, az R1. csatornán a moszkvai 2. programot, az R.1. csatornán a moszkvai 1. programot, és az R.3. és R.4. csatornán ukrán tv programokat is. A 180 km-re lévő УЖГОРОД-UZSGOROD-i tv-adó műsorát az R.11. csatornán vette Podani György, amely során több fajta (cyril betűs UZSGOROD) feliratozási megoldással is vette ezt az adót. A munkácsi tv-adót állandó jelleggel az R.2. csatornán tudja venni Gyuri. Több alkalommal is sikeresen vette a Krím félszigeten lévő Szimferopol adóját az R.1. csatornán, amelynél a KPИM - KRIM felirattal vette az UEIT típusú tesztábrát. Az R.22. csatornán sikeresen vette a УT-1 KI TV  programját is, amely során azonosító feliratos tesztábrát is sikerült rögzítenie a programról. Munkácson az R.22. csatornán az 1980-as évek elején indult meg a tv-program sugárzás, ekkor még a központi programot adta, amely megegyezett az ugyaninnen az R.2. csatornán vehető programmal.

A közszolgálati ukrán tv-programok mellett, Podani György több kereskedelmi programot is vett, illetve vesz, az UHF sáv frekvenciáin, így pld. az R.22. (H) csatornán az Inter TV, az R.28. (H) csatornán 1+1 TV programját, míg a "Huszt-i körzetben" Rokosovó állomásról két programot is, azaz az R.34. (H) csatornán (20 KW adóteljesítményű) a TPK ERA tv-programot, valamint az R.48. (H) csatornán (0,1 kW teljesítményű)  Kárpátalja Regionális Televízióját, az M CTУДИО - M Studio programját.


KИEB - KIEV  UEIT tip. ETC  (R.1-R.4.)
 

Ukrán TV adáskezdő logo  (R.3.)
 

УЖГОРОД-UZSGOROD  (R.11.)
 

УЖГОРОД-UZSGOROD  (R.11.)
 

ΚΡИМ-KRIM - Szimferopol  (R.1.)
 

УT-1 KI TV  (R.22.)
 

Inter TV  - Munkács (R.22.)
 

1 + 1 TV  (R.28.)
 

TPK ERA  - Rokosovó (R.34.)
 

M CTУДИО-M Studio  Rokosovó (R.48.)
 

Észtország Televíziójának (ETV) programjának) vétele:

Észtország Televízióját az R.2. csatornán Tallinn állomásról több alkalommal sikeresen vette az elmúlt évtizedekben Podani György, amely vételi távolság kb. 1.470 km volt. Az Észt Tv volt azon kevesek egyike, aki már az 1970-es évektől alkalmazott, saját-, feliratos elektronikus tesztábrát. Az Észt TV a cseh fejlesztésű, EZO típusú tesztábrát használt az 1970-es években, EESTI felirattal, majd egy újabb típusú, szintén fekete-fehér tesztábra használatára tért át, amelyen az EESTI TV TALLINN feliratot használták. Az Észt Tv legújabban már az óra-kijelzéses PM5534 típusú, színes, elektronikus tesztábrát használja, melyet Podani Györgynek ETV TALLINN felirattal sikerült rögzítenie.


EESTI - Tallinn  (R.2.)
 

EТV TALLINN  (R.2.)
 

Oroszország Televíziójának vétele:

A Szovjetunión belüli-, majd később a "különálló" Oroszország Televízióját (azaz a központi tv-programokat, valóban sokszor vette, azonban az azonosításuk az 1980-as évekig igen nagy nehézségbe ütközött a korábban már kifejtett indokok alapján, azaz az egységes tesztábrák alkalmazása miatt. Az 1980-as évektől fokozatosan azonban több állomás sikeresen azonosított vételére is sor került. Podani György már az 1980-as éveket megelőzően is azonosítottan vette jó néhány alkalommal az R.1. csatornán (az Ukrán-orosz határhoz közeli, az Azovi-tenger északkeleti sarkánál lévő) kb. 1400 km távolságban lévő Rostov-na Donu-t, ahonnan a cirill betűs, ROSTOV (РОСТОВ) feliratú, cseh, EZO típusú fekete-fehér, elektronikus tesztábrát vette. A színes, UEIT 0167 típusú tesztábra bevezetése után Rostov-na Donu adóállomás a cirill betűs, ROSTOV-DON felirattal adta ezt a tesztábrát, melyet Gyuri is vett több alakalommal. Különlegességként megemlíthető, hogy volt olyan vételi nap (pld. 1986.03.27.) amikor egyezően az R.1. csatornán vette a Rostov 2. programját, cirill betűs, RSV2 (РСВ2) felirattal, majd kicsit később, ugyan itt már a ROSTOV-DON (РОСТОВ-ДОН) feliratú UEIT tesztábrát, melyet Podani Györgynek sikerült lefotóznia is, így azt az alábbiakban be is tudom mutatni. Az elmúlt időszakban Gyuri több alkalommal sikeresen, azonosíthatóan vette az R.1. csatornán a kb. 1.600 km távolságú, Leningrád tv-adóját is, ahonnan a cirill betűs LENINGRAD (ЛЕНИНГРАД) feliratú, UEIT tesztábrát sikerült rögzítenie.


POCTOВ  - Rostov-na Donu (R.1.)
 

POCTOВ  - Rostov-na Donu  (R.1.)
 

RCB2 - RSV2 - Rostov-na Donu (R.1.)
 

ЛЕНИНГРАД - LENINGRAD (R.1.)
 

Tadzsigisztán Televíziójának vétele:

Valószínűleg, a tadzsik televízió programját, tesztábráját sikerült több alkalommal is elcsípnie Podani Györgynek, amikor az évszámmal ellátott UEIT 0167 típusú tesztábrákat vette, hisz tudomásom szerint korábban és jelenleg is (pld. a keleti 75 fokról történő műholdas vételükből ellenőrizhetően) csak a Tadzsik TV használja ebben a formában-, feliratozásban az UEIT tesztábrát. Podani Györgynek két évi sorozatot is sikerült elcsípnie az R.1. csatornán, s vett ЦТ 1983 és ЦТ 1984 feliratú tesztábrát is, így, minden valószínűség szerint az R.1. csatornán a tadzsik Dusambey állomástól származhatnak e vételei. Amennyiben ezen vélekedés helytálló, akkor Podani György tadzsik TV-DX vétele meghaladja a 4.000 km-t!


ЦТ 1983 - Dusambey (R.1.)
 

ЦТ 1984 -Dusambey (R.1.)
 

A Szovjetunió, valamint volt tagköztársaságainak körében Podani György által elért tv-vételi eredmények ismertetését kettő darab, nem azonosított TV-DX vétele bemutatásával zárnám. Az egyik felvétele UEIT típusú tesztábráról készült, melynek "fejlécében" lévő, kissé elmosódott felirat, a ZB?, esetleg 28? "szerű" olvasható. Eddig egyértelműen még nem sikerült azonosítania, annál is inkább, hisz a cirill ABC-ben "Z"-ként írt betű nincs is. A másik, jól azonosítható nevű program az orosz RTR ("volt" központi II. program) 2009. évi, földi vételéből származik az R.1. csatornán, de vételi helyét azonban eddig még szintén nem sikerült azonosítania.


ZB?, 28?
 

RТR  -2009 (R.1.)
 

Végezetül egy szovjet QSL lapot mutatnák be, melyet Podani György az 1979. évi vételeiért kapott, még a Szovjet Televíziótól. (Nevét, Podani-ról jócskán átköltötték Radnai-ra a szovjet elvtársak!)

QSL lap a TSS-től
 

 

1979. év  Szovjet Televízió programjai


Bulgári Televízióinak (a közszolgálati BT, és kereskedelmi tv-k) vétele:

Podai György a Dél-Balkán irányában sikeres távolsági tv-vételeket mondhat magáénak, hisz vette az egyes bolgár és a görög televíziók programjait is. A Dél-Balkánon lényegében Albánia a vételi fehér-foltja, mivel egyértelműen azonosított, albán vétele eddig még nem volt.
A Bolgár Televízió (BT) vételét az UHF sávban sikerült elérnie, mivel  Bulgária Észak-nyugati "határ-csücskében" található, s kb. 640 km távolságban lévő Vidin állomásról, két bolgár programot is elcsípett. Bulgáriában az 1980-as évek legelején kezdték el telepíteni az UHF sávban az egyes televízió adókat, így az UHF sáv is viszonylag kevésbé volt zavart abban  az irányban. Az igen jó Dél-keleti terjedési időszakokban néhány alkalommal sikeresen vette Vidin-ből a Bolgár TV 1. programját, a BT 1-et az R.32. csatornán. Ugyanerről az adóállomásról az R.30. csatornán az 1990-es években vette szintén néhány alkalommal a kereskedelmi BNT programját is, amely során egy sajátos, egy bolgár fejlesztésű színes, elektronikus tesztábrát is sikerült lefotóznia a cirill betűs BNT feliratozással, melyet beszámolómban is bemutatnék, a program tv-órájának fotójával együtt. Egyébként a Bulgár TV (BT1) pld. az R1. csatornán is sugározott programjánál szintén használta az itt bemutatandó, БНТ - BNT feliratos, bolgár fejlesztésű etc.-t a БТ-СОФИЯ -  BT-SOFIA feliratozással az 1980-as évek legvégétől.


BT 1 logo  - Vidin (R.32.)
 

BT 1 tv-óra  - Vidin (R.32.)
 

BNT testcard  - Vidin (R.30.)
 

BNT tv-óra  - Vidin (R.30.)
 


Görögország Televízióinak (E.P.T. és AFTV) vétele:

A Görög Televízió vétele az E.4. csatornán található Saitas-Achaia, kis teljesítményű (400 W) adóállomása mellett, az E.3. csatornán egy nagyobb teljesítménnyel (1,6 kW) sugárzó Akarnanika adó-állomásról fordulhatott elő, s Podani Györgynek is ez utóbbit sikerült több alkalommal is elcsípnie, melynek a vételi távolsága kb. 870 km volt. A vételek során először PM5544, majd a PM5534 típusú, óra-kijelzéssel ellátott, E.P.T. feliratú, színes Philips tesztábra változatot is sikerült fotózásával megörökítenie.

A görögországi távolsági tv-vételek közé kell sorolni a Kréta szigetén, Iraklion-ban üzemelő tv-állomás vételét, amely az amerikai csatorna beosztású, ún. A.2. csatornán (54 - 60 MHz sávszélességben) sugározta adását 0,1 kW adóteljesítménnyel, amely az ott állomásozó amerikai csapattest számára adta az AFTV amerikai katonai tv-adó programját. A kb. 1.350 km vételi távolságú vételről bemutatandó fotón éppen az adáskezdés, a programlista ismertetése látható.


E.P.T.  - Akarnaika (E.3.)
 

AFTV progr.kezdés  Kréta-Iraklion (A.2.)
 


Az Olasz Televízió (RAI) vétele:

Az Olasz Televízió (RAI - Radiotelevisione Italiana) sikeres vétele gyakori volt Podani Györgynél is, hisz nagyszámú, s viszonylag nagy teljesítmény adóállomás sugározta jeleit az olasz rendszerű, A, B és C csatornákon a VHF I. tv-sáv adott frekvenciáin. (Olasz csatornabeosztás sávszélességei. A: 52,5 - 59,5 MHZ, B: 61 - 68 MHz és C:81 - 88 MHz.)  Csak felsorolás szerűen: az olasz "A" csatornán lehetett venni a tőle kb. 650 km-re lévő Monte Nerone, a kb. 880 KM-re lévő Monte Caccia, a Szicíliában lévő Monte Cannarata adóját, amely kb. 1.150 km vételi távolságával egyébként a legtávolabbi "vehető" olasz adónak számított. Az olasz "B" csatornán vehető volt a Friuli-Venezia tartománybeli, kb. 550 km-re lévő Tolmezo adója, a kb. 610 km-re lévő Monte Penice, a kb. 800 km-re lévő Monte Faitó, a kb. 880 km-re lévő Monte d'Elio és a kb. 900 km-re lévő Crotone adóját, valamint az Olasz ún. "C" csatornán a kb. 1.000 km-re lévő Torinó adóját. Mivel valamennyi adóállomás ugyan olyan, azaz megkülönböztetés nélküli tesztábrákat használt, így lényegében Podani György sem tudta, hogy konkrétan, éppen melyik olasz adóállomás jelét fogta, csak a csatornákat tudta azonosítani. Gyuri szerencsés volt még abban is, hogy a 70-es évek elején, közepén még az RAI (National 1.) program, olasz fejlesztésű monoszkópábráját is venni, s rögzíteni tudta, több változatban is. A színes adások megindulása után a RAI programjai is áttértek a Philips színes, PM5544 típusú tesztábrájának sugárzására, amelyen a RAI, RAI 1 feliratokat használták a tesztábra alsó, vagy felső részén a feliratozások elhelyezésére szolgáló "mezőiben". Podani György olasz vételeiből, a vételek során rögzített monoszkópokból, tesztábrákból és program azonosító logóiból néhányat az alábbiakban bemutatnék:


RAI (National) TV (A., B és C csat.)
 

RAI  PM5544 etc. (A., B és C csat.)
 

RAI 1 monoszkópja (A., B és C csat.)
 

RAI 1  PM5544 etc. (A., B és C csat.)
 

RAI National TV  logója (A., B. és C.)
 

RAI   logója (A., B. és C. csat.)
 

RAI   logója (A., B. és C. csat.)
 

RAI 1  PM5544 etc. (A., B és C csat.)
 


A Svajci Televízió (+PTT SRG és SSR) vétele:

Svajcban három nyelven történik a tv-programok sugárzása, német (retoroman), francia és olasz nyelven. A három nyelvű közszolgálati műsorhoz, három tv-társaság jött létre, a német (retoroman) nyelvűhöz a +PTT SRG (Schweizerische Radio und Fernsehgesselschaft), a francia nyelvűhöz a +PTT SSR (Société Suisse de Radiodiffusion et de Télévision), míg a szinte kizárólagosan az UHF sávban sugárzott olasz nyelvűhöz a +PTT TSI (Televisione Svizzera Italiana) nevű.  Podani Györgynek az E.2. csatornán a kb. 980 km-re lévő Bantiger, míg az E.3. csatornán a kb. 900 km vételi távolságú Uetliberg állomásokról sikerült vennie a +PTT SRG 1. programját, míg a francia nyelvű +PTT SSR 1 programját az E.4. csatornán, a kb. 970 km-re lévő, La Dôle állomás programját fogta, ahonnan kétféle feliratozású, FuBK típusú tesztábrát is fogott; +PTT SSR 1, ill. a +PTT DOLE felirattal. Megemlíteném, hogy az ún. főadók (gerinc-adók) külön-külön frekvenciákon egyaránt sugározzák az SRG, az SSR és a TSI programjait is.


+PTT SRG 1 (E.2. és E.3.)
 

+PTT SRG 1 16:9-es adás (E.2. és E.3.)
 

+PTT SSR 1  La Dôle  (E.4.)
 

+PTT DOLE (SSR 1)  (E.4.)
 


A Német Demokratikus Köztársaság Televíziójának (DFF) vétele:

Érdekes módon, a "volt NDK" egyes tv-adóit viszonylag ritkábban tudta venni Podani György. Az  NDK Televízióját, azaz a Fensehen der DDR 1. programját az E.3. csatornán üzemelt, kb. 870 km vételi távolságú Helpterberg, és az E.4. csatornán üzemelt Cottbus adóállomást (kb. 730 km) fogta néhány alkalommal Podani György, amelyek a DDR F1 programját adták. E vételei során a magyar, HTV TR 0782 típusú tesztábrát vette DFF1, majd később a DDR F1 felirattal is.


DDR F1  - Helpterber  (E.3.)
 

DDR F1 - Cottbus  (E.4.)
 


A Német Szövetségi Köztársaság Televízióinak (ARD, ZDF) vétele:

Mint ismert, a Német Szövetségi Köztársaságban már az 1970-es években is három közszolgálati tv-programot sugároztak. Az ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlicrechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschaland) központi 1. programját elsősorban a VHF I. és III., valamint részlegesen az UHF IV/V. tv-sáv csatornáin sugározták az egyes szövetségi köztársasági, illetve regionális televíziók, akik egyben a "saját", az ún. 3., regionális programot is sugározták az UHF sáv csatornáin. Az NSZK 2. programját a ZDF (Zweites Deutches Fernsehen) adóhálózatán keresztül sugározták az UHF-sáv csatornáin.

Az ARD 1 programját Podani Györgynek számos regionális televízió hálózatában sikerült fogni, amelyek általában önálló feliratozású-, elsősorban FuBK típusú tesztábrát használtak, mivel az 1970-es évek közepére lényegében megszüntették az egyes NSZK tv-adók az ún. Telefunken T05 típusú, azonosító feliratozással is ellátott monoszkópábra használatát-, és sugárzását.
Eredményesen vette pld. a BR (Bayerischer Rundfunk) adóhálózatában az E.2. csatornán - a tőle kb. 770 km-re lévő - Grünten, és az E.3. csatornán Kreuzberg (kb. 880 km) adóállomásokat is, míg a HR (Hessischer Rundfunk) adóhálózatán pld. az E.2. csatornán a kb. 970 km-re lévő Biedenkopf állomást, különböző feliratozású, FuBK típusú tesztábrával, így pld. az 1970-es években HR1 FFTM (Frankfurt am Main), míg a 80-as években pld. a HR1 B, HR1 Biedenkopf, stb. feliratokkal lehetett venni. megkívánom azonban még jegyezni, hogy az E.2. csatornán Biendenkopf az 1970-es évek közepén még adta alkalmanként a feliratozásnélküli PM5540 típusú, elektronikus tesztábrát is.

Igen gyakori alkalommal vette az elmúlt évtizedek alatt az NDR-TV (Norddeutscher Rundfunk) adóhálózatán keresztül is az ARD 1 programját, így pld. az E.2. csatornán Steinkimmen (kb. 1.130 km), az E.4. csatornán a kb. 1.200 km-re lévő Flensburg állomást is. Az NDR adóhálózatából a VHF-I. tv-sávban, a Telefunken T05. típusú monoszkóp ábrát az NDR FLENSBURG feliratozással, majd a FuBK típusú elektronikus tesztábrát többféle azonosító feliratozással is sikerült rögzítenie, így pld. NDR I, NDR 1 SH (Schleswig-Holstein), NDR 1 WN (West Niedersachen), stb. feliratokkal. Podani György eredményesen vette további német adóállomások jelét is az ARD 1. programjával kapcsolatban, így pld. SR (Saarlandischer Rundfunk-Fernsehen) adóhálózatából az E.2. csatornán a tőle kb. 1.030 km-re lévő Göttelborner Höhe adóját is, amelyet pld. a SAARL-RUNF feliratú, FuBK típusú tesztábrával vett, vagy pedig az SWF (Sudwestfunk) adóhálózatából az E.4. csatornán a kb. 900 km-re lévő Raichberg adóállomást, melyet az SWF1-RBG feliratú, FuBK típusú tesztábrával vett.

Érdekességként megemlítem, hogy az ARD egyes regionális adóállomásai gyakran sugároztak ún. tv-társaság azonosító, programkezdő logót is, melyekből Gyuri vételeiként, 2 db.-ot (ARD, és WDR) itt is bemutatnék. A HR (Hessischer Rundfunk) által Podani Györgynek küldött, ún. QSL-levelet is bemutatnám, melynek "főoldala" tartalmazta a HR adóhálózatának elhelyezkedését is 1978. évben.


ARD 1 (BR)  - GRÜNTEN  (E.2.)
 

ARD 1 (BR)  - KREUZBERG  (E.3.)
 

ARD 1 HR 1  FFTM  - Biedenkopf  (E.2.)
 

ARD 1 HR 1  B  - Biedenkopf  (E.2.)
 

ARD 1 HR 1  B  - Biedenkopf  (E.2.)
 

ARD 1 NDR I  - Flensburg  (E.4.)
 

ARD 1 NDR I  SH - Steinkimmen (E.2.)
 

ARD Deutsches Fernsehen logo
 

WDR Deutsches Fernsehen logo
 
ARD Hessischer Rundfunk QSL-levele


Hessischer Rundfunk adóhálózata Bedenkopf (E.2.)
 


Belgium Televízióinak (BRT és RTBF) vétele:

Belgium, a kis területi mérete ellenére, két különböző "köponti" közszolgálati műsort sugározott-, és sugárzik most is. A flamand-német ajkú lakosságnak a BRT (Belgische Radio en Televise), míg a francia ajkú lakosság részére az RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté Culturelle Francaise)
Addig, amíg az 1970-es évek elejéig úgy a BRT mint az RTBF, 1-1 programot sugározott, a 70-es évek második felétől viszont mind két tv-társaságnál megjelent az ún. 2. program sugározása is, de e "második programokat" kizárólag az UHF sáv frekvenciáin sugározták, így annak hazai (magyarországi) vételéről én nem tudok. Podani Györgynek is az un. "1. programokat" sikerült több alkalommal is fognia a VHF-I. tv-sávban. A BRT programját Gyuri az E.2. csatornán - a tőle 1.250 km-re lévő - Antwerpen (Aalter) állomásról fogta BRT, majd BRT TV1 feliratú, PM5544 típusú tesztábrákkal. Az RTBF programját az E.3. csatornán, Liége (Ougrée) (1.200 km) állomásról fogta, RTBF, RTBF 1, ill. RTBF 1 Liege Channel 3 feliratokkal. Podani György által mind két nemzetiségű program vételéből készített Philips színes, elektronikus tesztábráját 1-1 fotó erejéig bemutatnám, s bemutatnám lentebb, egy fotón a BRT emblémás tv-óráját is.


BRT TV 1 -Antwerpen (E.2.)
 

RTBF 1 Liege Channel 3
 


Hollandia Televíziójának
(NOS) vétele:

A Holland Televízió (Nederlandse Omroep Stichting), a NOS  vétele - annak ellenére, hogy csupán egyetlen állomása található a VHF-I tv-sávban - elég gyakori "vendég volt" volt Podani Györgynél. A NOS (első) programját az E.4. csatornán, Lopik (Ijsselstein) (1.300 km vételi távolságú) állomásról fogta, elég változatos tesztábrákkal és tesztábra feliratozással. Addig amíg 1973-ban még az ún. EBU típusú, PTT-NL AVVC-HVS (Hilversum) feliratú, fekete-fehér elektronikus tesztábrával vette a NOS programját Podani György, addig később, a feliratozás nélküli, PM5540 típusú fekete-fehér tesztábra néhány évi sugárzását követően, a színes adások rendszeressé válása után, a NEDERLAND 1, majd a PTT - NED 1 feliratozású, PM5544 típusú elektronikus tesztábrával vette.


BRT tv-órája (E.2.)
 

(NOS) PTT-NL AVVC-HVS (E.4.)
 

(NOS) NEDERLAND 1 -Lopik (E.4.)
 

(NOS)  PTT - NED 1 -Lopik (E.4.)
 


Dánia Televíziójának
(DR) vétele:

Kedvezőek voltak a Dán Televízió (Danmarks Radio), a DR vétele tekintetében is Podani György vételi eredményei, hisz az elmúlt 30 év alatt igen sok alkalommal, s kitűnő minőségben vette a DR első programját az E.3. csatornán a kb. 1.230 km vételi távolságú, Funen és az E.4. csatornán Copenhagen (1.200 km) állomásokról. Amíg az 1970-es években a kezdeti, felirat nélküli PM5540 típusú fekete-fehér elektronikus tesztábra után, a DR. DANMARK feliratú PM5544 típusú színes tesztábrát használták a DR-nél, addig a 80-as években már áttértek a digitális óra-kijelzéses Philips elektronikus tesztábra (PM5534 tip.) használatára, amelynél a DR DANMARKS RADIO feliratozást alkalmazták. Podani Györgynek mind két típusú, feliratozású tesztábráról kitűnő minőségű fotókat sikerült rögzítenie, így ezeket bemutatom az olvasóknak is.


DR. DANMARK -Funen (E.3.)
 

DR DANMARKS RADIO Copenhagen(E.4.)
 


Norvégia Televíziójának (NRK) vétele:

Az egyik legkitűnőbb vételi eredményeket mondhatja magának Podani György a Norvég Televízió (Norwegian Broadcasting Corporation-Television) azaz az NRK első programjának vétele tekintetében, hisz az elmúlt 30 évi tv-amatőrködése alatt, igen nagyszámú NRK adóállomás azonosított vételét érte el, s egy-egyet is jó egynéhány alkalommal. Az NRK-nak, a VHF-I. tv-sávban, a távolsági vétek szempontjából első sorban "figyelembe vehető" E.2., E.3. és E.4. csatornáin mint egy 12 db, nagyobb teljesítményű, ún. gerincadó állomása volt, melyek vétele magyarországi amatőrök számára is kedvező feltételek között elérhető volt.

Az egyes norvég vételek helyének azonosítása azonban az 1970-es évek első feléig azonban szinte lehetetlen volt, hisz az 1970-es évek legelején (még az NRK, ill. TELEVERKET NORGE feliratozású, ún. "G" típusú monoszkóp tesztábra használata után) még az NRK felirattal ellátott, ún. FuBK típusú elektronikus tesztábrát sugározta a legtöbb adóállomásuk, s előfordult még az NRK feliratozású, ún. "F" típusú monoszkóp sugárzása, és így vétele is. Az 1970-es évek közepén azonban kezdtek egyed uralkodóvá válni a különböző feliratozású PM5544 típusú, színes elektronikus tesztábrák is, melyeket még egységesen NORGE NRK, ill. NORGE TELEVERKET feliratozással láttak el, tehát egyedi, vételi hely azonosításuk még ekkor is lehetetlen volt. Az 1970-es évek közepétől azonban beköszöntött a "Kánaán" a TV-DX amatőrök számára, hisz az NRK a gerincadóit külön-külön feliratozott PM5544 típusú tesztábrákkal is ellátták, melyet néhány évig órakijelzés nélkül, majd ezt követően órakijelzéssel ellátott változatban (PM5534 tip. etc) sugároztak a gerincadók, így minden jó minőségű vétel konkrétan is azonosíthatóvá vált, mind amellett, hogy közvetlenül az adáskezdés előtt még az 1980-as évek közepén is "beadták" a NORGE TELEVERKET feliratozású, "központi" tesztábrát is.

Podani György az NRK adóállomásainak vételével rendkívüli "teljesítményt" állított be, úgy az egyes vételi helyek száma, mind a vételek minősége tekintetében. Az E.2. csatornán azonosítottan (lefotózva) is vette: GREIPSTAD (kb. 1.460 km), GULEN (kb.1.600 km), MELHUS (kb. 1.910 km), az E.3. csatornán: BAGN (kb. 1.730 km), GAMLEM(SVETEN) (kb.1.960 km), HEMNES (2.280 km), míg az E.4. csatornán: BREMANGER (kb. 1.890 km), és KONGSBERG (kb. 1.540 km) adóállomásokat. Podani György "párját ritkító, kitűnő minőségű NRK vételeiből, egy valódi "monoszkópvadászi" képgalériát mutatok be az alábbiakban.

Egyébként az NRK a tekintetben is a tv-amatőrök nagy barátja volt, hogy minden hozzájuk megküldött vételi értesítőt visszaigazoltak egy ún. QSL-levélben, melyben az ország térképén feltüntették az egyes adóállomások helyét, csatornaszámát, s külön is megjelölték az igazoltan vett adóállomásokat is, így ezzel a tv-amatőröknek külön is segítséget nyújtottak. Podani Györgynek megküldött jó egynéhány visszaigazoló NRK QSL-levél közül, egyet itt is bemutatnék.

Végezetül meg egy extrém különlegességre hívnám fel a figyelmet egy lehetséges norvég TV-DX vétellel kapcsolatban, még pedig az E.2. csatornán 30 kW teljesítménnyel sugárzó VARANGER állomás tekintetében, hisz ez az NRK tv-állomás mind amellett, hogy pld. Podani Györgytől való vételi távolsága pld. kb. 2.700 km, de az adóállomás helye már kb. 500 km-el "túl van" az Északi sarkkörön is, azaz szinte "Északi sarki TV-DX-nek" is tekinthető Varanger vétele az E.2. csatornán! Podani György több alkalommal is sikeresen vette az NRK Varanger tv-állomását is, így pld. (korabeli, vételi jegyzetei alapján: 1982. VI. 26.-án és 1984. VI. 22.-én a kora délutáni órákban, aznapi (idősávi) 7-8 db. további norvég azonosított vétellel egyetemben.


NORGE TELEVERKET (E.2., E.3. és E.4.)
 

NORGE TELEVERKET (E.2., E.3. és E.4.)
 

NORGE TELEVERKET (E.2., E.3. és E.4.)
 

NORGE NRK (E.2., E.3. és E.4.)
 

NORGE GREIPSTAD PM5544 etc (E.2.)
 

NORGE GREIPSTAD PM5534 etc (E.2.)
 

NORGE GULEN PM5544 tip. etc (E.2.)
 

NORGE GULEN PM5534 etc (E.2.)
 

NORGE MELHUS PM5544 etc (E.2.)
 

NORGE MELHUS PM5534 tip. etc (E.2.)
 

NORGE BAGN PM5544 tip. etc (E.3.)
 

NORGE BAGN PM5534 tip. etc (E.3.)
 

NORGE GAMLEM(SVETEN) (E.3.)
 

NORGE GAMLEM(SVETEN) (E.3.)
 

NORGE HEMNES PM5544 tip. etc (E.3.)
 

NORGE HEMNES PM5534 tip. etc (E.3.)
 

NORGE HEMNES PM5534 etc (E.3.)
 

NORGE BREMANGER PM5534 etc (E.4.)
 

NORGE KONGSBERG PM5544 etc (E.4.)
 

NRK tv-óra (E.2., E.3. és E.4.)
 
Az NRK QSL-levele
 

NRK MELHUS 1981.04.22.-i vétele (E.2.)
 


Svédország Televíziójának (SR, SVT) vétele:

Norvégiához hasonlóan, a másik nagy-, és hosszan elnyúló Skandináv ország, Svédország Televíziójának (Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB) vétele is a leggyakoribbak közé tartozott Podani György tv-amatőrnél is. A Svéd TV-nek kb. 10 nagyteljesítményű, gerincadója van (volt) a VHF-I. tv-sáv frekvenciáin azaz az E.2., E.3. és E.4. csatornákon. Vételi szempontból "legközelebbi" tv-adó, kb. 1.100 km-re lévő, az E.2. csatornán sugárzó Hörby, míg a legtávolabbi, a Podani Györgytől - az Északi Sarkkör közelében található - kb. 1.900 km-re lévő Älvsbyn adóállomása volt az E.4. csatornán. Sajnos azonban, a Svéd Televízió (SR) semminemű megkülönböztetést nem alkalmazott az adás kezdést megelőzően-, és az ún. "ipari adás" keretében sugározott tesztábrái tekintetében. A tesztábrák feliratozásában változás, csak az egyes időszakokban egységesen változó feliratozásban jelentkezett.

Az alábbiakban bemutatandó összeállításban megpróbálom időrendi vételi sorrendben bemutatni Podani György által vett elektronikus tesztábrákat, illetve egyéb program azonosító tesztképeket, programképeket. A Svéd Televízió (SR) egyébként a TV1 SVERIGES RADIO STOCKHOLM SR feliratozású, saját fejlesztésű monoszkóp ábrájuk használatát a színes adások rendszeressé válása után - fokozatosan váltották fel az 1970-es évek legelején a Philips PM5544 típusú, színes elektronikus tesztábrájára, melyet az első időben még csak a TV1 feliratozással, majd később a TV1 SVERIGE feliratozással látták el, illetve digitális órakijelzést is használni kezdtek ezen teszt ábrájukban (PM5534. tip. etc.). Egyébként a saját fejlesztésű monoszkópábrájuk sugárzásának megszüntetését követően néhány évig sugározták még a monoszkópábrában (a BBC "F" típusú monoszkópjához hasonlóan) látható kislány képét "néhány évvel idősebb" megjelenésben is egy tesztábraként, amelyben a kislány fotója alatt egy szürkeségi skálát láthatunk. Podani Györgynek sikerült ezt tesztábrát is megörökítenie, igaz, nem a legjobb, nem a tőle már megszokott kifogástalan minőségben, ezért e tesztábra digitálisan felújított változatát az Ő fotója mellett szintén bemutatom.

Mint különlegességet, vételi kuriózumot megemlítem, hogy Podani Györgynek igen ritkán, az elmúlt évek alatt 1-2 alkalommal sikerült a Svéd Televízió 2. programját is elcsípnie az UHF sávban, egy ilyen vételéből rögzített, TV2 SVERIGE feliratú, PM5544 típusú tesztábráját be is mutatom.
Egyébként a Svéd Televíziónál sem volt rendszeresítve az tv-amatőri vételek visszaigazolására szolgáló "hivatalos" QSL-lap (talán mert az egyes vétel helye konkrétan nem volt visszaigazolható, csak az ország tv-programjának vétele), így általában ún. QSL-levelekben nyugtázták a vételi értesítéseket, és küldtek meg a svéd adók által használt tesztábrák fotóit is, illetve személyre szólóan nem megírt, QSL-lap szerű lapokat-képeket küldtek esetlegesen az amatőröknek.


TV1 (SVERIGE) (E.2., E.3., E.4.)
 

TV1 (SVERIGE) (E.2., E.3., E.4.)
 

TV1 SVERIGE (E.2., E.3., E.4.)
 

TV1 SVERIGE (E.2., E.3., E.4.)
 

TV1 SVERIGE (E.2., E.3., E.4.)
 

TV1 SVERIGE (E.2., E.3., E.4.)
 

TV1 SVERIGE (E.2., E.3., E.4.)
 

KANAL 1  SVERIGE (E.2., E.3., E.4.)
 

TV1  SVERIGE tv-óra (E.2., E.3., E.4.)
 

TV2 SVERIGE PM5534. tip. etc (UHF)
 
A Svéd TV (SR, SVT) QSL levelei, lapjai
 

Svéd Televízió 1979.06.20.-i vételi visszaigazolása
 

Svéd TV QSL lapja 1980-ban
 


 


Finnország Televízióinak (YLE) vétele:

Norvégiához és Svédországhoz hasonlóan Skandinávia harmadik "klasszikus" országa (mert Skandináviához szokták időnként Dániát is sorolni) Finnország is - a VHF-I. tv-sávbeli nagy adóteljesítményeinek köszönhetően - az igen gyakran vehető országok közé sorolhatók a tv-amatőrök körében, így Podani Györgynél is. A Finnország Televíziójának (Oy Yleisradio) akár mind két közszolgálati programjának vétele is lehetséges volt az VHF-I. tv-sáv frekvenciáin, hisz a Finn 1. programot az E.2. csatornán (a kb. 2.100 km vételi távolságú) Taivalkoski, az E.3. csatornán - az Északi sarkkörhöz közeli -  Tervola, (2.150 km) míg az E.4. csatornán Vuokatti állomásról (kb. 1.750 km) volt vehető, s az E.4. csatornán volt még egy igen kis teljesítményű (2 kW) adó Ruka-ban (kb. 2.050 km), melynek a vétele "esetleg" előfordulhatott.  A Finn Televízió (YLE) 2. programját az E.2. csatornán Tampere állomásról (1.650 km) is sugározta, így ennek kedvező vétele is biztosított volt a hazai tv-amatőrök számára is.

Podani György a tv-amatőrködése kezdeti éveiben, - az ún. "G" típusú monoszkópról a FuBK típusú, elektronikus tesztábrára történő Finn "átállás után" - a YLEISRADIO felirattal vette e tesztábrát, majd később kitűnő, színes minőségben a YLE HLKI feliratozással is. A YLE a korábban a két közszolgálati programjánál használt, ún. "G" típusú monoszkópábrái feliratozásától (YLEISRADIO TV1 és YLEISRADIO TV2) eltérően nem a feliratozásában, hanem megjelenítésében különböztette meg a TV1 és TV2 adásánál használt tesztábráit, mivel a 2. programjánál használt FuBK típusú tesztábránál nem alkalmazták a "kört" a tesztábra középső, színskálát-, szürkeségi skálát és az ún. frekvencia skálát tartalmazó részén. Így a kevés számú (de nagyteljesítményű) egyes tv-állomások a VHF-I. tv-sávban viszonylag jól elkülöníthetők és külön-külön is azonosíthatóvá váltak Podai György számára is, aki az 1980-as években már, még jobban elkülönülő és azonosítható formában vette az egyes Finn adókat a VHF-I. táv sáv csatornáin, hisz ekkortól már a YLE TV1 és a YLE TV2 feliratozással adták a FuBK típusú tesztábrájukat az egyes Finn tv-programok.


YLEISRADIO (TV1)  (E.2., E.3., E.4.)
 

YLE HLKI (TV2)  (E.2.)
 

YLE HLKI (TV1)  (E.2., E.3., E.4.)
 

YLE TV1  (E.2., E.3., E.4.)
 


Spanyolország Televízióinak (TVE) vétele:

A Spanyol Televízió (Radiotelevision Espanola), a TVE vétele valóban a leggyakoribb  TV-DX vételek közé tartozik, köszönhetően a VHF-I. tv-sávban található igen nagyszámú s nagyteljesítményű tv-adóállomásai miatt. A TVE 1. programját az E.2. csatornán (a Podani György QTH-jától kb. 2.100 km vételi távolságú) Madrid - Navacerrada, az E.3. csatornán a Valencia tartománybeli Alicante - Aitania  (kb. 1.930 km), az Aragonia tartománybeli Zaragoza - La Muela (kb. 1.800 km), és az Asturias tartománybeli Ovideo - Gamoniteiro (kb. 2.150 km), míg az E.4. csatornán, Baszkföldről, Bilbao - Sollube (Vizcaya) (kb.1.930 km.), Barcelona - Tibidabo (kb. 1.570 km), Andaluziából (Zona Sur) Sevilla - Guadalcanal (kb. 2.400 km), Galicia tartományból La Curuña - Santiago (kb. 2.350 km), valamint Madrid egy kisebb teljesítményű (15 kW) adóját lehetet venni a TV-DX-ek során. Érdekességként megemlíteném meg, hogy a TVE 1 programját sugározta még az E.3. csatornán Santa Cruz de Tenerife - Izaña (kb. 4.000 km) adója is a Kanári-szigetekről, amelynek vétele akár Magyarországon is előfordulhatott, illetve több hazai amatőr is sikeresen (QSL-lappal "visszaigazoltan) vette ezt a spanyol tv-adót is. Egyébként a TVE 2 programja is vehető volt az VHF-I tv-sávban, nevezetesen az E.2. csatornán, a Galicia tartománybeli, 50 KW teljesítményű Santiago de Compostela (2.360 km) adójáról.

Podani György a VHF-I. tv-sáv valamennyi frekvenciáján vette a Spanyol TV (TVE) programjait, amely során is igen szép számú-, és változó formájú-, kialakítású monoszkópot, majd színes, elektronikus tesztábrát sikerült feliratozva is fognia. Gyurinak lehetősége volt még arra is, hogy az 1970-es évek közepéig sugározott, fekete-fehér spanyol monoszkópábrát venni tudta különböző frekvenciákon, különböző feliratozással, mint pld. TVE VALENCIA, TVE ZONA SUR, stb. A színes adások megindulása után a TVE először különböző feliratozású CBP-ket (Colorbars) sugározott, majd saját fejlesztésű elektronikus monoszkópot használt az RTVE, CADENA I, ill. a RTVE 2. programjánál CADENA II feliratozással. Az 1980-as évek közepétől "visszaálltak" a színes elektronikus monoszkópjuk "fejlécében" a TVE feliratozásra, míg a tesztábra alsó részén a tve 1 , ill. tve 2 feliratozásra, s amíg ezt az ábrát az adáskezdést megelőzően használták, addig az ún. "ipari adás" keretében egy szintén spanyol fejlesztésű CBP változatot használtak az adóállomás nevének és csatorna számának feltüntetésével. Podani György által vett spanyol tesztábrák köréből egy válogatást állítottam össze, melyet az alábbiakban be is mutatok. A Spanyol Televízió a hozzáküldött tv-amatőri vételi jelentéseket az elektronikus monoszkópjuk fotójával díszített QSL-lappal igazolták vissza, így ezekből is egyet bemutatnék az írásom mellékleteként.


TVE VALENCIA (Alicante )  (E.3.) 1973
 

RTVE CATALUNYA I BALEARS  (E.4.)
 

TVE ARAGON (Zaragoza)  (E.3.)
 

CONTROL CENTRAL RTVE -Madrid (E.4.)
 

RTVE CADENA I.  (E.2., E.3., E.4.)
 

RTVE CADENA I.  (E.2., E.3., E.4.)
 

RTVE AITANA 3 (Alicante)  (E.3.)
 

RTVE GAMONITEIRO 3 (Ovideo)  (E.3.)
 

RTVE LA MUELA 3 (Zaragoza)  (E.3.)
 

RTVE BARCELONA 4 (Tibidabo)  (E.4.)
 

RTVE MADRID 4   (E.4.)
 

RTVE SOLLUBE 4  (Bilbao)  (E.4.)
 

TVE  tve 1  (E.2., E.3., E.4.)
 

TVE 1 programja  (E.2., E.3., E.4.)
 
A TVE QSL-lapja
 

 

1979. VI. 3.-i tv-vétel QSL-lapja


Portugál Televízió (RTP) vétele:

A Spanyol Televíziótól eltérően, Portugália Televíziója (Radiotelevisao Portuguesa S.A.R.L.) az RTP a viszonylagos ritkaságok közé tartozott Podani Györgynél. A TV-DX vételek szempontjából figyelembe vehető egyező csatornaszámok, a némileg kisebb adóteljesítmények, az azonos vételi irány-, s ebből adódóan a távolsági vételi lehetőségeket elősegítő magas-légköri állapotoknak ugyanazon területre gyakorolt hatása miatt a Spanyol TVE lényegében elnyomta a Portugál RTP adásait, így vételi lehetőségét igen megnehezítette.

Az 1955. decemberében indult Portugál Televíziónak (RTP) a VHF-I. tv-sáv frekvenciáin, csatornáin, 1-1 közepes teljesítményű tv-adója üzemelt. Az E.2. csatornán Muro, az E.3. csatornán a Coimbra - Lousa (amely Podani György QTH-jától mint egy 2.430 km vételi távolságú) valamint, igen kedvező esetben elfordulhatott még az RTP-nek egy extrém vétele is az E.4. csatornán, az Azori szigeteki Cume adójának vétele is, amelynek vételi távolsága kb. 5.000 km!

Az RTP adóállomásai az 1970-es évek legelején az RTP feliratozással ellátott, az ún. "E" típusú monoszkópábrát sugározták, majd az 1970-es évek közepétől néhány évre bevezettek egy fekete-fehér, ún. "kockaábra" (Philips GM2671/50 tip. etc.) sugárzását, melynek "négy sarkában" szürkeségi skálákat is adtak. Podani Györgynek is ezt a típusú portugál elektronikus tesztábrát sikerült vennie és lefotóznia is. Érdekesség, hogy lényegében ugyan ezt a típusú tesztábrát használta néhány évig a spanyol RTVE is, azzal a különbséggel, hogy náluk a tesztábra közepén lévő 2 db. "kocka elemet" elhagyták, ezáltal így jól elkülöníthetővé vált, hogy spanyol-, vagy portugál vételből származik-e a TV-DX vétel. A színes adások bevezetése, rendszeressé válása után, azaz 1977-től az RTP 1. programja is fokozatosan a FuBK típusú, elektronikus tesztábra használatára tért át, melyet RTP, RTP 1 feliratozással láttak el, illetve az Azori szigeteki Cume adója az R.T.P. ACORES feliratú, FuBK típusú tesztábrát sugározott.


RTP 1 (Lousa)  E.3.
 

RTP 1 programja  (Lousa)  E.3.
 


TV-DX vételek az "Arab világból"


Törökország Televíziójának (TRT) vétele:

Európa és a Közel-keleti "arab térség" találkozásánál lévő Törökország Televíziójának (Turkish Radio Television Corporation), a TRT-nek a vétele az igazán "mostoha gyermekei" a magyarországi tv-amatőröknek, hisz igen ritkán sikerült elérnie valakinek a TRT eredményes, s egyértelműen azonosított vételét.
[Megjegyzés: a világ tv- és rádióadóit nyilvántartó, rendszerező szakirodalom (World Radio TV Handbook évkönyvi kiadásai) a Közel- és Közép-Kelet televíziói közé sorolja a Török Televízió mellett a Ciprusi Televízió-t (Cyprus Broadcasting Corporation), a CBC-t is. Egyébként, a Ciprusi Televízió vétele is az igazi TV-DX különlegességek közé tartozik, hisz a vételi szempontból figyelembe vehető VHF-I. tv. sávban csupán egyetlen kis teljesítményű adó-állomása sugározott a E.2. csatornán, s Hetesi László amatőrtársunk egy 1975-ben megjelentetett vételi beszámolójában arról adott tájékoztatást, hogy 1973. augusztus 3.-án, 14,35-kor elcsípte a CBC adását, amikor is az, az RMA típusú monoszkóp ábráját sugározta. További Ciprusi vételről magyarországi amatőrök körében nincs tudomásom. (Egyébként a Ciprusi TV az 1970-es évek legvégétől már a PM5544 típusú-, felül CBC, alul PIK felirattal ellátott, elektronikus tesztábrát sugározott.)]

A Török Televízió vétele is azért tartozik az igazi különlegességek és ritkaságok körébe, mivel nem voltak a TRT-nek a VHF-I. tv sávban nagyobb teljesítményű tv-adói. Az E.3. csatornán üzemelő, 2 db. kis teljesítményű (2,5 kW) tv-állomásról van információm, ezek Bagisli, és korábban, a Dél-törökországi Adona tv-adója. Az 1970-es évek legelején még üzemelt a TRT-nek egy adója az E.02. csatornán is, ez Bursa volt, 60 kW-os adóteljesítménnyel. 
(Itt említeném meg, hogy M. Tóth László, püspökladányi tv-amatőrnek még 1974-ben sikerült elcsípnie a tőle kb. 1.600 km vételi távolságból az E.3. csatornán a TRT vételét, amely vétel során a  TRT ADONA feliratú, Telefunken T05. típusú tesztábrát rögzítette.)


Egyébként az 1980-as évek közepéig is csak egy földi programot sugárzó TRT 1975-ben az EBU típusú-, fejlesztésű fekete-fehér elektronikus tesztábra használatára tért át, melyet (igen "vastag betűs") TRT feliratozással láttak el. Az 1980-as évek elején már ezt a típusú tesztábrát a TRT-TV (TRT Televizyonu) feliratozással használták, s ezt a feliratozású tesztábrát vette sikeresen Podani György tv-amatőr is néhány alkalommal (így pld. 1980. VIII. 15.-én 11,05-től, 1981. VI. 8.-án 11,22-től, 1982. VIII. 4.-én 14.10-től) az E.4. csatornán a kb. 900 km vételi távolságú Isztambulból, ahol az Istanbul University-n üzemelt egy kisteljesítményű, 500 W-os adója a TRT-nek. Így, igazi TV-DX csemegének számít Podani György török TV-DX vétele is. Megkívánom említeni, hogy a TRT 2. programját csak az UHF-IV/V. tv-sávban telepített adóiról sugározta, amelyek 1985-ben már FuBK típusú, elektronikus tesztábrát sugároztak TRT TV2 felirattal. 1990-ben az E.3. csatornán Bagisli adója már TRT feliratú, PM5544 típusú tesztábrát használt.


TRT  (E.3.)
 

TRT  -Istanbul University  (E.4.)
 


Szíria Televíziójának
(STC) vétele:

A Közel-Kelet televíziói közül a gyakrabban vehetők közé tartozott a Szíriai Televízió (Syrian Arab Television) vétele. Az STC vételére több nagyteljesítményű adó-állomásról is lehetet számítani, azaz az E.3. csatornán Abou Kamal  (200 kW) és Nabi-Saleh (100 kW) adókról, valamint az E.4. csatornán a 200 kW adó-teljesítményű Hassake-ról. Podani György több alkalommal is vette kitűnő-, színes minőségben is az STC programját úgy az E.3., mint az E.4. csatornákon, amelyek átlagos vételi távolsága kb. 1.900 - 2.000 km nagyságúak voltak. (Egyébként az E.4. csatornán van még a szíriai tv-nek, az ORTAS-1-nek 2 db. kisteljesítmény állomása, ezek Salkhad (0,64 kW) és Haddar (0,2 kW). Vételei során ORTAS-DAMAS (és tesztábra "fejlécében" arab betűs) minden tv-adó állomásnál egyező azonosító felirattal vette a PM5534 típusú, órakijelzéses tesztábrát. Egyébként Szíria Televíziója az 1970-es évek közepéig még a RETMA 1956 típusú TC, monoszkópábra egy speciális kialakítású változatát sugározta.


(STC) ORTAS-DAMAS  (E.4.)
 

(STC) ORTAS-DAMAS  (E.4.)
 

ORTAS-DAMAS  CBP etc.(E.4.) 2010.

ORTAS-DAMAS  adáskezd. (E.4.) 2010.


Libanon Televíziójának (CLT) vétele:

Libanonban már az 1970-es években is két nagyobb televíziós társaság sugározta programját, de amíg a Tele Orient-nek nem volt a TV-DX vételek szempontjából figyelembe vehető adója a VHF-I. tv-sávban, addig a Tele Liban (Compagnie Libanaise de Television), azaz a CLT e körben kedvezőbb feltételekkel rendelkezett, hisz amellett, hogy az E.2. csatornán 3 db. kisteljesítményű (1 kW ERP) adója (Fih, Jounieh és Beit-Mery) található, (melyek a Tele Liban 1., 2. és 3. programját sugározták), az E.4. csatornán 60 kW ERP teljesítménnyel sugározó Masser el Chuf (amely a TL-2 programját adta) vételére "érdemibb" lehetőség mutatkozott. Podani György is az E.4. csatornán vette a kb. 1.900 km vételi távolságú, Tele Liban programját néhány alkalommal. Tesztábra vételében nem volt ugyan szerencsés (egyébként a CLT csak egy hálóábrát sugározott adáskezdést megelőzően), a CLT  adását azonosítottan is fogta néhány alkalommal. Ilyen vételeiből, adásképből mutatok be 2 db.-ot, melyet a Tele Liban un. QSL-levélben is visszaigazolt Podani Györgynek, mint libanoni tv-vételt. E QSL levélre méltán büszke, hisz eddig nem ismert olyan magyar TV-amatőr aki rendelkezne a libanoni QSL-lappal, vagy akár QSL visszaigazoló levéllel. A libanoni tv-vétel lehetőségénél meg kívánom meg jegyezni, hogy az 1980-as évek végén már az LBC tv-programja is vehető volt 0,2 kW adó-teljesítménnyel az E.2A csatornán, Jounieh állomásról.


Tele Liban  programja  (E.4.)
 

Tele Liban  programja  (E.4.)
 
A Tele Liban QSL-levele
 

Tele Liban 1979. VI. 9. és 10.-i vétele  (E.4.)
 


Jordánia Televíziójának (JTV) vétele:

Bár a Jordán Televízió (Jordan Television Corporation), azaz a JTV vételére a VHF-I. tv-sávban csak egyetlen adó állomásról lehetett számítani, de mivel az E.3. csatornán sugárzó Amman (Suweileh) vételi távolsága és fekvése, valamint az adóállomás teljesítménye (128 kW ERP) is igen kitűnő volt, így vétele is gyakrabban előfordulhatott. Podani György is igen sok alkalommal eredményesen, elképesztően kitűnő minőségben, és pontosan azonosíthatóan vette több arab vétele körében is a Jordán Televízió, a JTV programját a tőle kb. 2.100 km távolságú Ammanból. Podani György még olyan szerencsés volt, hogy 1974-ben az arab betűs azonosító felirattal ellátott, Marconi RC típusú monoszkóp ábrával is vette a JTV adását, de ezt követően is számos változatban sikerült rögzítenie a JTV által használt színes elektronikus tesztábrákat, de a különböző logókat, program azonosító képeket, tv-órákat, stb. is.
A Jordán TV az 1980-as évek legelején vezette be a színes adásokat, s legelőször a Philips PM5538 típusú, színes elektronikus tesztábrát használták egy rövid ideig (melyet archívumomból bemutatok) JTV AMMAN feliratozással, majd a széles körben használt PM5544 típusú színes tesztábra sugárzására állt rá az JTV is. Először az órakijelzés nélküli változatban használták az 1980-as évek elején JTV AMMAN feliratozással, majd az évtized második felében már óra kijelzéses (PM5534. tip. etc.) változatban, illetve megváltoztatott feliratozással, amely a JTV SUWEILEH feliratra változott. Külön érdekessége a JTV-nek az 1999-ben sugározott, és Podani György által vett (dátum- és óra kijelzéses változatú) PM5534 típusú tesztábrája is, hisz amíg a tesztábra felső részén lévő, feliratozásra szolgáló mezőben helyezték el a JTV-AMMAN feliratot, addig a tesztábra alsó részén lévő, szintén feliratozásra szolgáló mezőben most már arab nyelvű feliratozást tüntettek fel.

Podani György igen nagyszámú és széles tárgykörű fotókat rögzített a JTV adásaiból, melyekből egy "tucatot" közre is adnék az alábbi JTV-s mini kép-galéria keretében. A Jordán Televízió Podani György vételi értesítését egy ún. vétel visszaigazoló QSL-levélben is nyugtázta 1979-ben, melyet szintén bemutatnék.


JTV AMMAN  monoszkója  (E.3.) 1974.
 

JTV AMMAN  bemondója (E.3.) 1979.
 

JTV AMMAN  tv-órája  (E.3.) 1979
 

JTV AMMAN  PM5538 tip. etc  (E.3.)
 

JTV AMMAN  PM5544 tip. etc  (E.3.)
 

JTV AMMAN  adáskezdő logó  (E.3.)
 

JTV AMMAN  PM5544 tip. etc  (E.3.)
 

JTV AMMAN  adáskezdő logo  (E.3.)
 

JTV SUWEILEH  PM5534 tip. etc  (E.3.)
 

JTV AMMAN  tv-órája  (E.3.)
 

JTV SUWEILEH  PM5534 tip. etc  (E.3.)
 

JTV SUWEILEH  PM5534 (E.3.) 1999.
 

JTV-1 AMMAN  progr. logo (E.3.) 2010.
 

JTV-1 AMMAN  logo (E.3.) 2010.
 
A Jordán TV (JTV) QSL-levele
 

JTV Amman 1979. II. 17.-i vétele (E.3.)
 


Arab Emirátusok Televízióinak vétele:

A ritkaságok közé tartozik az Egyesült Arab Emirátusok valamelyik tv-adójának vétele, bár az United Arab Emirates Television-nak is van egy 240 kW teljesítményű adóállomása az E.2. csatornán Dubai-ban, s ugyan így a Dubai Radio and Color Teelvision (DRCTV) is működtet egy 25 kW teljesítményű adóállomást szintén az E.2. csatornán, Deira-ban. Podani Györgynek minden valószínűség szerint az E.2. csatornán a kb. 4.000 km vételi távolságú Deira vételét sikerült elérnie egy alkalommal 1977-ben, amikor innen egy PM5540 típusú tesztábrával vette ezt az állomást. További információként, az archívumomból bemutatom még a Dubai TV által később sugárzott, DUBAI 2 (10, 33 & 41) feliratú PM5538 típusú, színes tesztábrát is. (Megjegyzés: A Dubai TV programját már 1980-ban is az E.2., E.10., E.33 és E.41. csatornán sugározták!)


UAE Dubai  PM5540 tip. etc  (E.2.)
 

UAE Dubai  PM5538 tip. etc  (E.2.)
 

 

Szaud Arabia Televízióinak vétele:

Podani György talán legnagyobb TV-DX vételi eredménye, és egyben büszkesége a Szaúd Arábiai magán TV, az ARAMCO TV vétele az E.3. csatornán, Dhahran -ból, 1983. VI. 7.-én. A vétel, mind amellett, hogy kb. 3.500 km vételi távolságú volt, egy viszonylag kisteljesítményű (5 kW) adóról sikerült neki, ahonnan a HZ 22 TV CHANNEL-3 feliratú, PM5534 típusú elektronikus tesztábrát sikerült fognia. Ez az állomás egyébként korábban még az ún. "Indián-fejes" amerikai monoszkópábrát is sugározta.


HZ 22 TV Aramco TV
 -Dhahran (E.3.)
 Egyiptom Televíziójának (EBT/ERTU) vétele:

Bár már nem Közel-kelet, hanem Afrikai, de az arab-világból történő tv-vételek közé sorolandó az Egyiptomi Televízió vétele is. A viszonylagos ritkaságok közé tartozik az Egyiptomi Televízió (Egyptian Radio and TV Federation / Egyptian Radio and  Television Union) vétele is a TV-DX-ek során, hiszen csak az E.3. csatornán, Port Said-ban üzemelt egy közepes teljesítményű (10 kW) adója az EBT-nek, amely egyébként az egyiptomi I. programot adta. Az 1980-as évek legvégén volt már az EBT-nek az Dumyat-ban 2 db. kisteljesítményű (0,9 kW) adója, melyek az E.2. csatornán az ERTU 2. programját, míg az E.4. csatornán az ERTU-1 programját sugározta, de konkrét-, és azonosított magyarországi vételükről még nincs információ. Podani György nagy valószínűséggel az Egyiptomi TV (EBT) 1. programját fogta 1977-ben az E.3. csatornán, a kb. 2.150 vételi távolságú Port Said-ból, amikor a két csillagos nemzeti lobogójukat fogta adás kezdéskor. Egyébként az EBT még az 1970-es évek második felében (1977-ben) is - a Szíriai TV-hez hasonlóan - a RETMA 1956 TC monoszkóp ábrának egy speciális kivitelű változatát használta azonosító feliratozás nélkül, melyet informálás képen, szintén bemutatok.


EBT 1 adáskezdés  Port Said (E.3.)
 

EBT  RETMA 1956 TC-je  (E.3.)
 


Tunézia Televíziójának (RTT) vétele:

Podani György TV-DX vételi eredményeit bemutató írásom befejezéseként a Tunéziai Televízió (Radiodiffusion Television Tunisienne), az RTT általa elért vételét ismertetném. Az RTT azonosított vételét néhány alkalommal sikerült elérnie színesben is. A Tuniszi Televíziónak az E.4. csatornán üzemel egy 40 kW ERP teljesítményű adója Remada-ban, amelyet Podani György is sikeresen vett. A vételi távolság kb. 1.800 km volt. Az alábbiakban bemutatandó, 2007. V. 13.-i RTT vétele során rögzített sport közvetítés képeiben is jól azonosítható a Tuniszi TV, a TV7 Tunisia logója. Egyébként a Tuniszi TV FuBK típusú, elektronikus tesztábrát sugározott, RTT és mellette arab feliratozással ellátva.


RTT TV7 Tunisia programja  (E.4.)
 

RTT TV7 Tunisia programja  (E.4.)
 

Ennyi lett volt Podani György tv-amatőr TV-DX vételi eredményeinek bemutatása, csak gratulálni lehet nagyszerű eredményeihez.


??????
Beszámolóm zárásaként szeretnék még bemutatni Podani Györgynek egy máig nem azonosított TV-DX vételét, amely 1980 nyarán, az E.4. csatornának megfelelő frekvencia tartományban történt, egy intenzív dél-, dél-keleti irányból történő hullámterjedés vétele során.
Az olasz RAI 1 feliratú, PM5544 típusú, elektronikus tesztábra vételéről készült felvételre részben ismét ráexponált újabb felvételen látható FuBK típusú elektronikus tesztábra feliratozása a viszonylag jó minőségű  vétel ellenére sem olvasható egyértelműen a különleges betű-formátum miatt.

Kérem e beszámoló olvasóit (határokon innen és túl), hogy aki esetleg felismeri a tesztábrát, látta már valamely országban, ill. rendelkezik bármilyen információval arról, hogy azt 1980-ban mely ország tv-társasága sugározhatta ki, kérem jelezze az ingsat@what.hu E-mail címen.


Budapest, 2010. június 26.
                                                                                                                                         © Dr. Hajdú Mihály