Horváth Szilárd
TV-DX vételi eredményei
 

Az elmúlt évtizedek hazai TV-DX amatőrjeinek munkásságát bemutató sorozatom keretében most az 1971-es születésű Horváth Szilárd, kisalföldi tv-amatőr két évtizedes földfelszíni, analóg tv-vételi eredményeiből adnák közre némi ízelítőt. Szilárd az 1980-as évek közepén, a Győr melletti Abdán kezdett el foglalkozni a távoli tv-állomások vételeinek "vadászatával", majd "átköltözését" követően, a földfelszíni tv-vételek körébeni munkásságát a kb. 10 km-el nyugatabbra lévő Öttevényben - ha kissé szerényebb körülmények között is – folytatta, és még mai napig is szép eredményeket ér el, elsősorban a VHF III. sávban, illetve az UHF IV/V. tv-sáv frekvenciáin. QTH-jának vevőantennái: 2 x 91 elemes UHF antenna a IV/V. sávra, 20 elemes Yagi antenna a VHF III. sávra, és a VHF I. sávú TV-DX vételeire egy 5 elemes antennát használt.

Horvát Szilárd munkásságának-, eredményeinek bemutatatása során először a volt Jugoszlávia, és ezen belül az egyes tagköztársaságok, majd a szövetségi állam széthullása után az egyes volt tagköztársaságok önálló televízió adásainak vételei bemutatásával kezdeném. A környező országokon túlmutató, ún. nagytávolságú TV-DX vételeiről a "beszámoló sorozat" második felében írnék majd.

 A Jugoszlávián belüli vételek sorában először a központi tagköztársaság, azaz az egyes Szerbiai tv-adók vételeit ismertetném. Szilárd elsősorban-, és legjobb minőségben a kb. 370 km-re lévő Novi Sad (Újvidék) programját a CCIR, azaz E.43. csatornán (Iriski Venac), valamint a 400 km-re lévő Belgrád-i adó programját az E.22. csatornán (Avala) fogta, még pedig igen jó minőségben, mint ahogy ezt a mellékelten bemutatandó fotók hitelesen tanúsítják is. Bár a Novi Sad-i főadónál gyöngébb minőségben, de eredményesen vette Szilárd az Újvidéki Magyar TV, az SRB programját is az E.40. csatornán.


JRT BGRD

JRT TV NOVI SAD

SRB (Újvidéki Magyar TV)

Horvátország:
Az egyes horvátországi tv-programok vétele során is igen eredményes volt Szilárd munkássága, hisz úgy a volt Jugoszláviai tagköztársasági történelmi időszakában, mint a már önálló államiságú Horvátországi időszakban, több adóállomás tv-programjának jó minőségű vételi eredményeit mondhatja magáénak. A Horvátországi vételeket mindkét „történelmi időszakban” legjobb minőségben a kb. 240 km-re lévő Zágrábból (Slejeme) adóállomásról érte el. Az 1. programot az E.9. csatornán, a 2. programot E.28. csatornán (és az E.50. csatornán Psunj állomásról), míg a központi 3. programot az E.25. csatornán fogta. A vételek során rögzített FuBK típusú tesztábrák felirata az egyes „történelmi időszakoknak” megfelelően változott, hisz legkorábban a JRT ZGRB 1., 2., később a JRT HTV 1., 2., 3., majd jelenleg is a HTV (1., 2., 3.) feliratot, illetve pld. az E.50. csatornán a HTV Plus (HTV Sat) feliratot, vagy logót használták a tesztábrákon. 


JRT ZGRB 1
 

JRT ZGRB 2
 

JRT HTV 2
 

JRT HTV 3

HRT 2

HRT 3

A közszolgálati-, és a "nemzetközinek" szánt horvát programok (HTV Plus/Sat) mellett több, úgynevezett kereskedelmi, regionális tv-program vételét is sikerült elérnie a földfelszíni vételei során, így pld. az E.55. csatornán a Net TV programját, vagy az E.62. csatornán a Nova TV programját. 


HRT Plus/Sat

NeT TV

Nova TV


Szlovéniai tv-programok körében legjobb minőségben a tőle kb. 230 km-re lévő pohorje-i adóállomásról vette úgy az I. programot a VHF sáv E.11. csatornáján, mint a második programot az UHF sáv 56. csatornáján. Időrendi sorrendben mutatnám be mellékelten a Szlovén televízió által használt PM.5544 típusú tesztábrákat, JRT  RTV-LJNA, RTV-1  LJUBLJANA, TV  SLOVENIJA, TV SLOVENIJA (SLO1). A központi közszolgálati program (majd 1. és 2. programok) mellett a Szlovén televízió az Isztriai félszigeten élő, jelentős számú olasz anyanyelvű nézők igényeihez is igazodva Nanos adóállomásról sugározzák a TV Koper-i programot, melyet a kb. 400 km-es távolság-, és a kedvezőtlen domborzati viszonyok ellenére Szilárd is eredményesen venni tudott az E.27. csatornán. E vételéből a koperi program logóját mutatnám be.


JRT  RTV-LJNA
 

RTV-1  LJUBJANA
 

TV  SLOVENIJA
 

TV  SLOVENIJA (SLO1)

TV  Koper

A Jugoszláviai idők közszolgálati programjai után, az önálló államiság helyreállását követően Szlovéniában is sorra indultak a regionális helyi-, illetve kereskedelmi programok is. E körben is eredményes volt Szilárd, hisz többek között a TV Maribor-t a E.22. csatornán, a Kanal A programot az E.61. csatornán, míg a VTV nevű regionális programot az E.52. csatornán vette, veszi, eredményesen.


TV Maribor

Kanal A

VTV

Bosznia-Hercegovina tv programjai közül legjobb minőségben a tőle kb. 380 km-re lévő Vlasic-i adóállomást vette, ahonnan az 1. programot az E.11. csatornán, míg a 2. programot az E. 29. csatornán vette, de a 2. program tekintetében sikeresen vette a Kozara-i a dót az E.27. csatornán is. Amíg a Jugoszlávia történelmi időszakban a JRT  SA-I, illetve a JRT  SA-II. feliratú, FuBK típusú tesztábrát használták, sugározták, addig azt követően-, és jelenleg is a Snell & Wilcox típusú tesztábrát használnak, időnként változó felirattal, így pld. a BHT (Televizja Bosnia Hercegovina), az FTV (Televizija Federacije Bosnie i Hercegovine), stb. feliratokkal. A boszniai kereskedelmi-, regionális programok megindulása után Szilárd eredményesen vette az E.6. csatornán az RTRS nevű kereskedelmi programot is.


JRT  SA-I
 

JRT  SA-I
 

BHT

FTV

RTRS

Csehszlovákia (Csehország és Szlovákia) tv-programjai szinte házi vételnek számítanak Szilárdnál, hisz a Pozsony alig 60 km-re van tőle, de Besztercebányai adó is alig 170 km. Így szlovákiai vételeire-, és a szlovákiai adóállomásoknál korábban általánosan használt, s általa is vett, azonosításhoz feliratozott, „cseh típusú” EZO1 tip. fekete-fehér tesztábrákra-, míg a későbbiekben e területről a CST BRATISLAVA, illetve az SR 1TV és SR 2TV BRATISLAVA feliratú, színes PM.5544 típusú tesztábrák vételeire nem is nagyon térnék ki. A 170 km-re lévő Brno-i vételeire azonban kitérnék, hisz Brno korábban is a cseh programot sugározta. Még a Csehszlovákiai történelmi időszakban a CS 01 felirattal adták az első programot az OIRT 9. csatornán, az erről készített FUBK típusú tesztábrája fotóját mellékelten be is mutatnám. Az önálló Cseh köztársasági és CT-vé időszakában azonban már az ODK 1 feliratú tesztábrát adták-, és vette.


CST 01

ODK 1

KAHO-2

A cseh második programot legjobb minőségben szintén a Brno-i állomásról vette (és veszi) az UHF 29. csatornán. Itt azonban változatos tesztábra kollekcióra tett szert. Még a szövetségi köztársasági időszakban a CST 03 feliratú FuBK típusú tesztábra mellett-, az után, az EZO tip. tesztábrák utódjaként, egy szintén cseh fejlesztésű, a TESLA GM302 típusú színes tesztábrát is tudott innen venni KAHO-2 felirattal, majd a későbbi és a jelenlegi időszakban is az ODK 2 és ODK 3 feliratú, FuBK tip. tesztábrákat vette ezen csehországi állomásról. A kereskedelmi televíziózás elérte cseh országot is, s pld. a műholdról sokak által vett, s kedvelt Prima TV kereskedelmi programját az UHF 59. csatornán is venni tudja Szilárd.


ODK 2

ODK 3

Prima TV

Lengyelország-i vételek körében is sikeres volt Szilárd, hisz a lengyel 1. programot a 400 km-re lévő Rzeszów állomásról vette az OIRT(R) 12. csatornán korábban, míg az elmúlt években inkább az UHF 24. csatornán. A 80-a években feliratnélküli PM5544 típusú tesztábrát adták, és az adás logó felirata TP1, volt amely jelenleg a TVP 1 feliratra változott. A lengyel 2. programot, a TVP 2-őt az UHF 41 csatornán veszi alkalmanként, itt a TVP feliratú, idő,- és dátum kijelzéssel ellátott, PM.5534 típusú tesztábrát fogott több alkalommal is, míg az adás azonosító logó felirata TVP2 szokott lenni a földfelszíni, távolsági vételeinél.


TP 1

TVP 2

ETV1

Szovjetúnió (és volt tagköztársaságai) tv adóinak vételéről:
Elsőként a kb. 1400 km-re lévő Tallin-i vételét említeném, ahonnan az R.2. csatornán az Észt TV 1. programját szokta alkalmanként venni. A program azonosító logó felirata mostanában az ETV. Vételéből egy programképet mutatnék be.

Az Orosz Televízió (TSS) 1.600 km-re lévő Leningrádi adóját az R.1. csatornán vette sikeresen a TV-DX vételei során, ahol a ciril betűs, LENINGRAD azonosító feliratot használták az orosz, UEIT típusú színes elektronikus tesztábrán. Szintén jól azonosítható orosz vételei történtek az ugyan csak kb. 1600 km-re lévő Rostov-na-Donu város, R.1. csatornáján üzemelő adóállomásáról is. A 80-as évek elején még a csehszlovák EZO típusú tesztábrát használták ROSTOV felirattal, majd a színes adások elterjedése után, szintén az UEIT típusú tesztábrát kezdték el alkalmazni, s a feliratozási „hely szűke” miatt csak a ciril betűs ROSTOV-DON feliratot tüntették fel az adó állomás tesztábráján.


LENINGRAD

ROSTOV

ROSTOV-DON

Sajnos a Szovjetunió történelmi időszaka alatt igen ritkán látták el konkrét (cyril betűs) adóazonosító felirattal az egyes tesztábrákat, így a „DX-sáv” R.1-R.5, csatornáin vett számtalan orosz vétel azonosítása szinte lehetetlenné vált Szilárd számára is. Amíg a korai időszakban az azonosító felirat nélküli, ún. Tablica 0249 típusú tesztábrát vette az egyes DX csatornákon, később az UEIT típusú tesztábrát vette több csatornán is különböző-, pld. RCB2 felirattal (fekete-fehér változatnál), míg a színes változatban ezt a típusú tesztábrát leggyakrabban CT 0167 felirattal vette, azonban e feliratok nem segítették elő a vételi hely-, és adóállomás azonosítását számára sem.


Tablica 0249

PCB2 - RSV2

CT 0167

És egy kis kitekintés Skandináviára:
Szilárd is vette a Fin TV (YLE) 1. programját az ún. TV-DX sáv tartományban, azaz az E.2. (Taivalkoski), E.3. (Tervola) és E4. (Vuokatti) csatornákon, a megjelölt állomásról YLE TV1 felirattal, FuBK típusú tesztábrán. Amíg az egyes vett Finn állomások azonosítása kissé nehézkes volt számára is, addig a szomszédos Svéd TV (SR) esetében ez teljesen reménytelen volt, azaz hogy az E.2., E.3. és E.4. csatornákon üzemelő nagyszámú adóállomás vétele külön-külön azonosítást nyerjen az egyes VHF I. sávú DX vételei során, hisz minden állomás ugyanazt a (TV1 SVERIGE) feliratú, digitális idő-kijelzéses, PM5534 típusú tesztábrát adta.


YLE TV 1

YLE TV 1

TV1 SVERIGE

Lényegesen kedvezőbb körülményeket tapasztalhatott Szilárd is a Norvég TV (NRK) vétele során, mivel a VHF I. sávi, gerincadó állomások az általános feliratozású tesztábrák (pl. NOEGE TELEVERKET) mellett, még önálló felirattal (adóállomás nevével) ellátott PM5544 típusú tesztábrákat követően, az időkijelzéssel ellátott, PM5534 tip. etc-ket sugároztak, így Ő is e vételeit külön - külön is azonosítani tudta. Már amennyiben az egyes vételek (E.2., E.3. és E.4. csatornák) esetén kellően olvasható volt az adóállomás neve a tesztábrákon. Az igen nagy számú norvég vételi lehetőség közül Szilárd a kb. 1350 km-re lévő Greipstad (E.2.) és a Norvégia középső részén található, s tőle kb. 2150 km-re lévő Hemnes (E.3.) távolság tartományból vette. Így még pld. Norge Gulen-t E.2. csatornán, Norge Melhus-t E.2. csatornán, Norge Bagn-t E.3. csatornán, Norge Gamlem(sveten)-t az E.3. csatornán, Norge Hemnes-t E.3. csatornán, és végül Norge Bremanger-t az E.4. csatornán vette sikeresen, azonosíthatóan.


NOEGE TELEVERKET
 

NORGE GEIPSTAD (E.2)
 

NORGE GULEN (E.2)
 

NORGE GULEN (E.2)

NORGE BAGN (E.3)

NORGE HEMNES (E.3)

A (volt két) Németországi vételek területén is eredményes volt Horváth Szilárd, hisz a VHF I. sávú DX vételek mellett, - mint pld. az ARD 1. programját az E.2. csatornán sugárzó, tőle kb. 750 km-re lévő Saarlandischer Rundfunk Fernsehen, Göttelborner Höhe-i adóállomásának vétele, amelynek vételéről készült, SR1 SAAR feliratozású, digitális órakijelzéses fotóját mellékleten be is mutatom – a VHF III. és UHF IV/V. sávokban is eredményes volt. A WDR Fernsehen 1. programját vette az E.11. csatornán (a kb. 1.250 km-re lévő) Teutob.Wald állomásról, ahonnan a WDR 1 TW11 feliratú, FuBK típusú tesztábrát vette. Mint ismert, a Német Szövetségi Köztársaság 2. programját a ZDF (Zweites Deutches Fernsehen) adóállomásai sugározták. Szilárd a ZDF adását több „közelebbi” állomásról is elcsípte, így pld. E.21 csatornán Regensburg, E.23. csatornán Ausburg, E.33. csatornán Deggeldorf stb. állomásokról.


SR 1 SAAR (E.2)

WDR 1 TV 11 (E.11)

ZDF (E.21., 23., 33.)

Az ARD 3. (regionális-tartományi) programját szintén az UHF sáv csatornáin vette, így pld. az E.56. csatornán a Bayerischer Rundfunk 3. programját a 450 km-re lévő München-ből, a Hessischer Rundfunk 3. programját az E.54 csatornán a kb. 600 km-re lévő Gr. Feldberg/Ts adóállomásról, a vett tesztábra felirata hessen 3 FFTM.
A volt NDK 1. programját az E.6 csatornán, a kb. 650 km-re lévő Brocken adóállomásról sikerült többször is elcsípnie, ahol a DDR F1 felirattal adták a magyar fejlesztésű, HTV TR0782 típusú színes tesztábrát.


BR-MCHN 3 (E.56)

hessen 3 FFTM (E.54)

DDR F1 (E.6)

Horváth Szilárd további TV-DX vételi eredményeit szemlélve megállapítható, hogy az elért eredmények rögzítése, dokumentálása - sokunkhoz hasonlóan - neki is nehézségeket okozott főleg az első években, azaz, hogy a tv-képernyő fotózása során a kellő távolságot tartsa annak érdekében, hogy a képernyő rögzítési vétel beleférjen objektív látómezejébe, vagy hogy a használt film ne kapjon túl sok fényt, azaz ne égjen el a negatív, és még sorolhatnák néhány „gyermekbetegséget” e körben, amiken valószínűleg átesetünk a kezdeti időkben mi is. Így kérem, hogy a sorozat befejező részében, az alábbiakban bemutatandó vételi fotókat ennek figyelembe vételével szemléljük.

A svajci vételek során Szilárd a jobb DX vételi időszakokban több alkalommal is sikeresen vette a német-rétoroman nyelvű 1. programot az E.3. csatornán Uetliberg állomásról, ahonnan a +PTT SRG 1 feliratú, FuBK típusú tesztábrát rögzítette, kissé hiányos minőségben.

Belga Televízió vételeivel sem volt túlságosan szerencsés, hisz amíg az E.2. csatornán vett BRT 1. programja esetében a tv-képernyő „túlnőtte” felvétel méret határait, addig az E.3. csatornán Liege-ből vett RTBF 1 programja tesztábrájának rögzítése során kissé elmozdult a fényképezőgépe, de azért még így is jól azonosítható a PM5544 típusú tesztábra feliratozása.


+PTT SRG 1 (E.3.)

BRT TV1 (E.2.)

RTBF 1 Liege (E.3.)

A Holland TV (NOS) vételével is sikeres volt, az E.4. csatornán vett Lopik adóállomásról a PTT NED 1 feliratú Philips, PM5544 tip. tesztábrát sikerült rögzítenie.
Az írországi vételek során az Ír tv (RTE) 1. programjának vétele során az RTE 1 feliratú, PM5544 tip. tesztábrát rögzítette az ír "B" csatornán.

A Spanyol Televízió (TVE) vétele során az E.2., E.3. és E.4. csatornán számos azonosítatlan és több, konkrét adóállomással azonosított vételek körében is sikeres volt. Az E.2. csatornán vette a TVE TV2 feliratú, „spanyol típusú” tesztábrát, amely az egyetlen vételi lehetősége a VHF I. sávban a TVE 2 programjának. A vett adóállomás Santiagó de Compostela. A tesztábrán adóállomás névvel és csatornaszámmal feltüntetett, sikeresen azonosított vétele volt az pld. az E.3. csatornán LA MUELA 3 (Zaragoza)–i vétel is.


PTT-NED 1 (E.4.)

RTE 1 ("B")

TVE TV2 (Santiago) (E.2.)

Az Olasz Televízió vételét is több alkalommal elérte az olasz IA és IB csatornákon a VHF I. sávban, de a PM5544 tip. RAI 1 feliratú tesztábrákat viszonylag gyengébb minőségben sikerült rögzítenie, az olasz vételei dokumentálására így inkább egy vett program részletett-, egy tv-órát mutatnák be. Egyébként Szilárd is számos, különböző országbeli tv-órát rögzített a tesztábrák mellett.

A Görög Televízió (EPT) a viszonylag nehezebben, ritkábban vehető DX trófeák közé tartozik, de Szilárd e körben is sikeres és szerencsés volt, hisz kitűnő minőségben sikerült az E.P.T. (Elliniki Radiophonia Tileorassis) PM5534 típusú tesztábráját rögzítenie az E.3. csatornán, Akarnanika állomásról. Még nagyobb vételi eredmény, különlegesség azonban, hogy a Kréta szigetén, Iraklionban üzemelő, amerikai hadsereg tv-adóját (AFTV) is sikeresen vette az amerikai típusú, ún A2 (55,25/59,75 MHz) csatornán. A vétel során rögzített program-logó felirata AFRTS. E különlegességnek számító vétel fotózásánál sem volt azonban túlságosan szerencsés, hisz kétszer exponált ugyan arra film kockára, ez sajnos sokunkkal előfordult már.


RAI 1  (IA és IB)

E.P.T.  (E.3.)

AFTV  AFRTS  (A.2.)


Végezetül a Szilárdnak az arab-világbéli vételeiből mutatnák be néhányat:


Jó minőségben, színesben is vette a Jordán Televízió programját az E.3. csatornán Amman állomásról. A vett PM5534 típusú tesztábra felirata: JTV SUWEILEH.
A Szír Televízió vételével is sikeres volt, hisz az E.3. csatornán és az E.4. csatornán (Hassake) is vette a Szír Tv-t. A vételről készített PM5534 típusú tesztábra felirata; felül arab betűs, alul az ORTAS-DAMAS feliratot tartalmazza.
Szilárd legbüszkébb azonban a Tunéziai Televízió (RTT) TV 7 programjának vételére, amelyet 2008. májusában sikerült elérnie az E.4. csatornán, Remada adó-állomásról, . A rögzített vételi fotón jól látható a jellegzetes "7"-es program logójuk, amelyet pld. e programnak a műholdas vételei során is láthatunk.


JTV SUWEILEH (E.3.)

ORTAS-DAMAS (E.3., E.4.)

TV7 Tunisia (E.4.)

Horváth Szilárd vételihez gratulálok, csak így tovább!

2009. november 14.
                                                                                                         ©Dr. Hajdú Mihály