Hetesi László
TV-DX vételi eredményei
 

Hetesi László tv-amatőrt több mint 35 éve, személyesen is ismerem. Az 1949-es születésű Hetesi László a Baranya megye északi határán lévő Mágocs településen (QTH) kezdte meg a TV-DX amatőrködését az 1968 végén. Itt építette ki az első antenna rendszerét is, amely a VHF III. tv-sávra méretezett 2x 15 elemes Yagi antennából, míg az UHF sávra 4x20 elemes antennacsoportból, és egy 25 elemes szélessávú Yagi antennából állt. Antennarendszerének-, valamint a viszonylag kedvező fekvésű vételi helyének köszönhetően, eredményesen vette a környező országok televízió adásainak a VHF és az UHF sávban sugározott programjait, és számos, ún. nagytávolságú, TV-DX vételt ért el az európai tv-társaságok adásainak vétele során is.

Az ORION AT 848 típusú tv-készülékével elért, kezdeti tv-vételi eredményeiről a RADIÓTECHNIKA szaklapnak az 1972. március és április havi számaiban már beszámolt. A tv-amatőri eredményességére jellemző volt, hogy a sorkatonai szolgálata alatt, 1973-ban a berlini, X. Világifjúsági Találkozóval kapcsolatos hazai programok, kiállítások során, a laktanyai kiállításon külön tablón bemutatták az Ő tv-vételi eredményeit is.


Laci nősülése után, 1972-ben a Pest megyei (Budapesthez közeli) Nagytarcsára költözött, de az itteni QTH-jának teljes kiépítésére csak a sorkatonai szolgálatának letöltése után 1973-ban, került sor, ahol újra kiépítette a forgathatós Yagi antennákból (antenna csoportokból álló) tv-antenna rendszerét a sikeres vételi tv-vételi vadászgatásához, és ahol a TV-DX vadászataihoz, a VHF I. tv-sávra méretezett, külön kereső antennát is telepített. Antenna rendszerének fotóját az alábbiakban be is mutatom. Jelenleg azonban már Budapesten él, és a műholdas tv-vételeknek hódol, s a különböző műholdas web-fórumokon "Merlot" ninck név alatt irogat a műholdas vételi tapasztalatairól.


Az 1973 utáni, Nagytarcsán elért "távolsági tévézésének eredményeiről" a RÁDIÓTECHNIKA 1975. május és június havi számaiban írt ismételten egy vételi beszámolót. Ezen vételi beszámolói alapján mutatnák be néhány kiragadott vételi fotót, a tv-amatőri munkásságának bemutatására.

Az általánosan és széles körben ismert és vett, szlovák, valamint román tv-adók vételét- és vételi fotóit most nem kiemelve, először a "csak kicsit távolabbi", az osztrák és a jugoszláv tv-vételeit mutatnám be.

Az Osztrák Televízió [ORF] első programját (FS 1) még Mágocson elsősorban Bécs (E.5) és Graz (E.7) állomásokról vette, de a bécsi vétel csak a jugoszláv tv adás szünetében volt zavarmentes. A második osztrák programot (FS 2) szintén, elsősorban Bécsből (E.24) és Grazból (E.23) vette, de lényegében állandó jellegű volt nála az E.21. csatornán Jauerling II. vétele is. Mindezeken túl, gyakran vette az E.34. csatornán a bécsi, ún. 3. (color) program adóját is. Az osztrák állomásokról az ún. ipari adások keretében az ORF, ORF FS 1 és ORF FS 2 felirattal vette a Telefunken T.05 típusú monoszkópot, valamint azonosító felirat nélkül-, ill. különböző azonosító feliratokkal a PM554 típusú, színes elektronikus tesztábrát.

Ausztria - ORF

Kahlenberg & Graz (E.5. és E.7.)
Ausztria - ORF

Kahlenberg & Graz (E.5. és E.7.)


A Jugoszláv Televízió [JRT] programjainak vételével Mágocson még a legkedvezőbb vételi paraméterekkel jelentkezők közé tartozott, hiszen közel tíz adóállomás jelét vette kitűnően, így Psunj (E.4.), Szabadka (és Kalnik közös zavarással) (E.5.) csatornán, Belgrád (és Kozara, zavarás nélkül) (E.6.) csatornán, Eszék (E.8.), Zágráb (E.9.) Novi-Sad (E.10.) Vlasic (E.11.). Jugoszlávia fennállása alatt önálló stúdióval rendelkezett Belgrád, Novi-Sad (Újvidék), Zágráb, Ljubjana, Sarajevó. Általában csak a főműsorok idején volt átfedés az egyes regionális stúdiók (tagköztársaságok) tv-műsoraiban. A jugoszláv második program adóhálózatának kiépítése az 1970-es évek elejére esett, így Laci akkor még a belgrádi és a zábrábi gerincadó műsorát tudta elcsípni, illetve az olasz nemzetiségi programot sugározó, szlovéniai Nanos adóállomás jelét az E.27. csatornán. Az egyes jugoszláviai tagköztársaságok tv-adóállomásai adáskezdést megelőzően, illetve az ún. "ipari adás" keretében" azonosító felirattal ellátott, PM5544, illetve FuBK típusú tesztábrákat sugároztak. Ezek közül néhányat mellékelten bemutatnék.

Jugoszlávia - JRT

JRT ZGRB 1 (E.8. és E.9.)
Jugoszlávia -JRT

JRT ZGRB 2 (E.28.)

Jugoszlávia - JRT

JRT TV BEOGRAD (E.6. és E.22.)


Az Olasz Televízió [RAI] nemzeti 1. programjának alkalmankénti, ún. TV-DX vétele mellett, a közszolgálati második programjainak vétele Mágocson az UHF sávban szinte állandó jellegű volt Hetesi Lászlónál. A RAI 2. programját az E.29. csatornán vette stabilan, egészen jó minőségben. Az adáskezdést megelőzően és a "dél-előtti" ipari adás keretében, ún. olasz típusú monoszkóp ábrát vett ezen állomásról Laci, s mivel az adó állomás azonosítóként a monoszkópon (a felső körök közepében) az "5"-ös szám szerepelt, ez Portofino állomás azonosításának felelt meg, ami rendkívüli vételnek is tekinthető az UHF sávban, hisz a vételi távolság 700 km volt!, bár az adó teljesítménye is kimagaslónak tekinthető, hisz a  Portofino-i II. adó teljesítménye 1000/200 kW.ERP volt.

Olaszország - RAI

RAI 2 - (Portofino) (E.29.)

Több, más tv-amatőrhöz hasonlóan, Hetesi László is megkeresett számos tv-társaságot a vett eredményeivel kapcsolatban, amelyek az egyes tv-vételi értesítéseket ún. QSL lappal, levéllel igazolták vissza, s több esetben az adott ország tv-állomásai által használt monoszkópok, és egyéb beállító ábrák (ETC-k) fotóit is megküldték a tv-amatőr számára. Ezen vételi "visszaigazolások" során küldött "anyagok" közül az alábbiakban bemutatnám az Olasz Televízió két programja által használt monoszkópábrák fotóit.

Olaszország - RAI

RAI NATIONAL monoszkóp
Olaszország - RAI

RAI 2 monoszkóp


Hetesi László sikeres TV-DX vétele közül néhány országot kiemelve, az alábbiakról szeretnék röviden említést tenni: A nagytávolságú, ún. TV-DX vételek során az általa egyik leggyakrabban vett ország a Szovjetúnió Televízió [TSS] állomásainak vétele volt, ahonnan számtalan adóállomás jelét vette a VHF I-II. tv-sáv csatornáin (OIRT.01. - O5.). A konkrét vételei hellyel nem azonosítható, több, Szovjetúnióbeli vétele között - amelyeknél általánosságban a Tablica 0249 típusú monoszkópábrát vette - néhány esetben azonban jól azonítható, egyedi vételt is sikerült elérnie. Így pld. az OIRT (R.) 02. csatornán vette az Észtország-i Tallin I. programját, ahonnan egy cseh, ún. EZO típusú tesztábrát vett EESTI felirattal, majd az adáskezdéskor az Eesti Television feliratú, program logóval együtt.

Szovjetúnió - TSS

Eesti - Tallin I. (R.2.)
Szovjetúnió - TSS

Eesti - Tallin I. (R.2.)

Laci korabeli tapasztalatai szerint, amíg pl. a Szovjet Televízió I. programjait sugárzó adóállomások a Tablica 0249 felirat feltüntetéssel adták a TABLICA-jukat, addig a Szovjet TV II. programjánál ezt a tesztábrát vette olyan változatban is, ahol a "Tablica 0249" felirat helyén a "CCCP" felirat szerepelt. A Szovjet televízió 2. programjánál alkalmanként használt CCCP feliratos monoszkópja mellett, szemléltetésként bemutatom az "eredeti" TABLICA 0249 típusú szovjet monoszkópábra elektronikusan felújított változatát is.

Szovjetúnió - TSS

CCCP II. prgr. (R.2., R.3.)

Szovjetúnió - TSS

TABLICA 0249 tip. monoszkóp felújítás


Hetesi László TV-DX vételei során, szintén a leggyakoribban közé tartoztak többek között, a Spanyol-, és a Svéd Televízió adóállomásainak vétele is.
A Spanyol Televízió [TVE] I. programját az E.2. csatornán Navacerrada-, az E.3. csatornán Alicante-, és az E.4. csatornán Barcelona állomásokról vette több alkalommal is, amely során a TVE feliratú, spanyol típusú fekete-fehér monoszkópábrával vette őket.
A Svéd Televízió [SR] vételét szintén az E.2., az E.3. és az E.4. csatornánkon érte el, de mivel e csatornákon több nagy teljesítményű adóállomás is található, így a konkrét azonosításuk lehetetlen volt, hisz megkülönböztető feliratot nem sugároztak a tesztábráikon. A Svéd Televízió által használt, ún. svéd típusú monoszkópábrát a TV1 TELEVERKET STOCKHOLM, és TV 1 SVERIGIES STOCKHOLM feliratokkal vette az 1970-es évek elején, míg a 70-es évek közepén már inkább csak PM5544 típusú, elektronikus tesztábrát, TV 1 SVERIGE felirattal.

Spanyolország - TVE

TVE (E.2., E.3. és E.4. csatornákon)
Svédország - SR

TV 1 TELEVERKET (E.2., E.3. és E.4.)


A Német Szövetségi Köztársaság - NSZ [ARD] televízió 1. programját sugározó regionális tv-társaságok állomásai közül többnek vételét elérte, de leggyakrabban a Norddeutscher Rundfunk -NRK VHF-I. tv-sávbeli állomásait vette, azaz az E.2. csatornán Steinkimen-t, míg az E.4. csatornán Flensburg állomásokat. Az NDR adóállomásait FuBK típusú elektronikus tesztábrával vette, amelyeken az NDR FLENSBURG, a HANNOVER, az NDR, ill. NDR I feliratokat azonosította.

NSZ [ARD]

NDR I. (E.2. és E.4.)


Hetesi László
a TV-amatőrködése során az arab világból is több sikeres vételt rögzített, s néhányat konkrétan azonosítania is sikerült. Ezek közül kiemelném a Jordán Televízió [JTV] vételét, amelyet az E.3. csatornán, Ammanból sikerült elérnie. A Jordán TV vételénél az arab azonosító felirattal ellátott, ún. Marconi típusú monoszkópot vette, amely azonban adáskezdés előtt átváltott az alábbiakban bemutatandó, a PM5540 típusú elektronikus tesztábrának egy speciális változatára, amelyben a szürkeségi skála "ellentétes irányból" kezdődik el. Ennek szemléltetésére, "mellé párosítottan" bemutatom a PM5540 típusú elektronikus tesztábra általános, "hivatalos" változatát is.

Jordánia - JTV

JTV - Amman (E.3.)
PM5540 típusú általános ETC

(Digitálisan felújított változat!)


Beszámolóm elkészítésekor természetesen nem a teljességre-, Hetesi László teljes vételi eredményességének bemutatását céloztam meg, csupán ízelítőt kívántam adni egy, még ma is aktív tv-matőrnek az 1970-es években kifejtetett tv-amatőri munkásságából, bemutatva néhány fotó illusztrációval a távolsági televízió vételek körében elért eredményeit. 
Budapest, 2010. április 2.
                                                                                                                                         © Dr. Hajdú Mihály