Csoma Sándor
TV-DX vételi eredményei
 

Csoma Sándor tv-amatőrt-, és amatőri "munkásságát" is több mint 30 éve ismerem, az elmúlt évtizedek alatt számtalan levélváltás történt közöttünk, illetve napjainkban a telefon mellett, a Skype a kapcsolattartás fő fóruma. Az 1951-es születésű Csoma Sándor a Bács-Kiskun megyei (Kecskeméthez közeli) Lakitelek településen (QTH) kezdte meg a TV-DX amatőrködését az 1974-ben. Nagyteljesítményű, Yagi antennákból álló vevő antenna rendszere részben "forgathatós", részben fixre szerelt antennákból állt. Az antennái vevő-síkjának, vízszintes - függőleges forgathatóságát is megoldotta, növelve ezzel a különböző polarizációjú adások sikeres vételének lehetőségét. A nagynyereségű antennáinak-, és kedvező vételi helyének köszönhetően, egyrészt kitűnően vette a hazai "fő-adókon" túl) a környező országok "gerinchálózati" adóit is, így a belgrádi, újvidéki (Novi-Sad), zágrábi, nagyváradi, temesvári, aradi, kolozsvári, kassai, besztercebányai, stb. tv-adók jeleit, más részt, igen eredményes volt az ún. nagytávolságú, TV-DX vételek terén is, hisz Európa szinte minden országát levadászta, s még az arab világból is voltak azonosított tv-vételei.

A kb. 15 évig (1974-től 1989-ig) tartó TV-DX-elése során cca. 20 ország, közel 100 tv-állomását sikerült "befognia". Csoma Sándor nem csak a hazai tv-amatőrökkel tartotta a személyes-, vagy és levélben kapcsolatot, hanem egyrészt tagja volt a Szélig Gyula által az 1970-es évek elején vezetett, összefogott, az első magyar TV-DX Klubnak is (mint a hogy tagja az 1999-ben újralapított, hazai Sat TV-DX Klubnak is), de rendszeres levelező partnere volt pld. a Rádiótechnika szaklapnak és az Ezermester újságnak is. Az 1986-ban írt-, s 1988-ban megjelent "Televízió és Rádió URH Távolsági vétel" című könyvemben is szerepeltettem már néhány TV-DX vételi fotóját, így tv-amatőri kapcsolatunk valóban régi múltra tekinthető vissza.

Csoma Sándor jelenleg is Lakitelken él, s mostanában egy 220 cm-es prímfókuszos parabolatükörrel kémleli az eget, s igyekszik minél több érdekesebb műholdvételi eredményt begyűjtenie főleg az ún. C-sáv frekvencia tartományában (3,4 - 4,2 GHz) sugárzó műholdakról. Időnként megjelenik az egyes, műholdas témákkal foglalkozó internetes fórumokon is, ilyenkor általában a "kalapos1", vagy "petyus" nick név alatt regisztrált.


Csoma Sándor földi, TV-DX vevőantenna rendszere
 


Csoma Sándor műholdas vevőantennája


Csoma Sándornak
a távolsági televízió vételek körében elért eredményeit teljességében ismertetni szinte lehetetlen lenne, ezért erre kísérletet sem teszek, inkább néhány kiragadott vételének ismertetésével próbálom bemutatni tv-amatőri munkásságát. A teljesebb körű bemutatást az is akadályozná, hogy csak részlegesen állnak rendelkezésemre Csoma Sándor tv-vételi fotói, s azok döntő része is minőségi kívánnivalókat hagy maga után, annál az egyszerű oknál fogva, hogy e fotók is, általában csak mobiltelefon kamerájával való rögzítés változatában állnak rendelkezésemre, ez pedig kellő minőségű-, élességű képeket nem tudott biztosítani. E hiányosság fokozottan észlelhető a tv-vételi eredményeknek az adott tv-társaság általi, ún. QSL lapok-, illetve a tv-vételt visszaigazoló levelek minőségében, melyekből néhányat azért szintén közreadnék itt a beszámolóm során.


Ausztriai
, azaz az Osztrák Televízió [ORF] első programját (FS 1) sokakhoz hasonlóan, Ő is  elsősorban Bécs (E.5) és Graz (E.7) állomásokról vette, míg a második osztrák programot (FS 2) szintén, elsősorban Bécsből (E.24) és Grazból (E.23) vette, de természetesen az ún. "jó terjedési időszakokban, további ausztriai tv-állomások vételével is sikeres volt. Az osztrák tv-adó állomásokról - az ún. ipari adások keretében - az 1970-es években az ún. Telefunken T.05 típusú monoszkópábrát vette különböző azonosító feliratokkal, de a 70-es évek végétől már szinte kizárólagossá vált az ún. PM5544 típusú elektronikus, színes tesztábrának a sugárzása is, melyeket ORF, ORF FS 1, ORF FS 2, stb. feliratokkal vette Sándor.

Ausztria - ORF

Bécs (Kahlenberg) & Graz (E.24., E.23.)
Ausztria - ORF

Bécs (Kahlenberg) & Graz (E.24., E.23.)

ORF vételt visszaigazoló, ún. QSL levele


ORF FS 1 és FS 2 programjának QSL levele

 

A Belga Televízió [BRT & RTBF] 1. programjainak vétele során a BRT (Belgische Radio en Televise) programját a CCIR 02. (E.2.) csatornán, Antwerpen állomásról, míg az RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté Culturelle Francaise) francia nyelvű programját az E.3. csatornán Liege állomásról több alkalommal is az 1970-es, 80-as években feliratos PM5544 tip. teszt ábrákkal vett. Csoma Sándor belga vételét az RTBF tv-társaság 1986-ban a QSL-lapjának megküldésével is visszaigazolta részére, melyet az alábbiakban be is mutatnék.

Belgium -RTBF

Liege Channel 3  RTBF 1 (E.3.)

QSL lap az RTBF-től:
 

RTBF QSL lapja
 

1986.06.12.: RTBF 1 (Liege) Ch.: E.3.
 


A Csehszlovák Televízió [CST] programjainak vétele során amíg a cseh-, morva országrész adóállomásait időszakosan vette, addig a szlovákiai adásokat több adóállomásról is kitűnő minőségben vette, így első sorban a szlovák I. és II. programot Besztercebányáról (Banska Bystrica) az OIRT 07. (R.7.), ill. R.32. csatornán, és Kassáról az R.6. ill. R.25. csatornán. A szlovákiai tv-adók ún. EZO (csehszlovák) típusú fekete-fehér elektronikus tesztábrát, illetve színes PM5544 típusú tesztábrát sugároztak adáskezdést megelőzően. Az Ezo típusú ábrát a csatorna nevének, számának megfelelő azonosító feliratokkal látta és vette Sándor, így pld. SH, 07-SH, SH-32, (Suchá Hora), vagy KOSICE, 06-DU, 25-DU, (Dubnik) stb. A PM5544 típusú színes elektronikus tesztábrát CST BRATISLAVA, ill. SR 1TV BRATISLAVA és SR 2TV BRATISLAVA azonosító feliratokkal vette.

Csehszlováki-Szlovákia - CST

Banska Bystrica SH-07 (R.7.)
Csehszlováki-Szlovákia - CST

CST BRATISLAVA (R.7. és R.6.)

A Csehszlovák Televízió a tv-amatőrök nagy barátja volt, hisz szinte minden alkalommal visszaigazolták a tv-vételi értesítéseket a CST QSL lapjával, illetve visszaigazoló leveleket is küldtek, melyhez a CST által alkalmazott fekete-fehér és színes tesztábrák fotóillusztrációit is megküldték, ezekből szemléltetésként bemutatok néhányat Csoma Sándor gyűjteményéből.

QSL lap a CST-től:
 

CST QSL lapja
 

1979.: CST (Banska Bystrica) Ch.: R.7.
 

CST QSL lapja
 

CST (Banska Bystrica) Ch.: R.7.
 

RS-KH EZO típusú elektronikus tesztábra
 

CST 01 FuBK típusú elektr. tesztábra
 


A Jugoszláv Televízió [JRT] programjainak vételével Lakitelken a kedvezőbb vételi paraméterekkel jelentkezők közé tartozott, hiszen több adóállomás jelét vette kitűnően, így pld. Psunj (E.4.), Szabadka - Jastrebac (E.5.) csatornán, Belgrád - Avala (E.6.) csatornán, Eszék - Celevac (E.8.), Zágráb - Sljeme (E.9.) Novi-Sad - Crveni Cot (E.10.) Vlasic - Crni Vrh (E.11.), valamint az UHF sáv frekvenciáin is vette a Jugoszlávia  II. programok közül többet is. Mint ismert, Jugoszlávia fennállása alatt önálló stúdióval rendelkezett Belgrád, Novi-Sad (Újvidék), Zágráb, Ljubjana, Sarajevó. Ezek általában különböző műsort sugároztak s általában csak a főműsorok, híradók, stb. idején volt átfedés az egyes tagköztársaságok tv-adóinak műsora tekintetében, így célszerű volt minél több Jugoszláviai adó befogása, melyet Csoma Sándor is szép eredménnyel teljesített. Általában csak a főműsorok idején volt átfedés az egyes regionális stúdiók (tagköztársaságok) tv-műsoraiban. Az egyes jugoszláviai tagköztársaságok tv-adóállomásai adáskezdést megelőzően, illetve az ún. "ipari adás" keretében" azonosító felirattal ellátott, PM5544, illetve FuBK típusú tesztábrákat sugároztak, melyeket azonításhoz feliratoztak. Sándor Jugoszláv vételeiből néhányat bemutatnék a Horvát Televíziótól kapott QSL lapjával együtt.

Jugoszlávia - TVB

JRT TVB 1 hiradó inzertje (E.5., E.6.)
 
Jugoszlávia - TVB

JRT TVB 2 híradó inzertje (E.22., E.61.)
 
Jugoszlávia - JRT Zagreb

JRT ZGRB 1 - Eszék/Zágráb (E.8., E.9.)
 
Jugoszlávia - JRT RTV Novi Sad

RTV NS (Novi Sad) híradója (E.10,E.24.)
 
QSL lap a JRT (Zagreb)-től:
 

JRT ZGRB 1 QSL lapja
 

1982.03.01. JRT ZGRB 1 Sljeme (E.9.)
 

JRT ZGRB 2 QSL lapja
 

1982.03.01. JRT ZGRB 2 Sljeme (E.28.)
 


A Norvég Televízió [NRK] programját az E.2., E.3. és E.4. csatornákon igen sok alkalommal vette az ún. jó "terjedési időszakokban", de amíg az 1970-es évek elején még nem voltak külön-külön is azonosíthatóak az egyes norvég vételek, hisz mindegyik csatornán-, és valamennyi adóállomás, az NRK, illetve NORGE TELEVERKET feliratú PM5544 típusú tesztábrát adták, addig a 70-es évek második felétől az egyes norvég gerincadók már önálló azonosító felirattal ellátott tesztábráikat adták. Így Csoma Sándor az E.2. csatornán Greipstad, Gulen és Melhus, az E.3. csatornán Bagn, Gamlemsveten, míg az E.4. csatornán Konsberg állomást vette azonosítottan is. A Norvég Televízió ezen azonosított vételeit ún. QSL levelekben igazolta vissza, melyből egynek fotóját be is mutatom az alábbiakban.

Norvégia - NRK

NORGE TELEVERKET etc. (E.2.-E.4.)
Norvégia - NRK

NORGE GULEN PM5544 etc. (E.2.)

NRK QSL levele

1985.05.24-25.: NORGE GAMLEM(SVETEN), NORGE BAGN (:E.3.)

 

A Román Televízió [TVR] 1. programját legjobb minőségben Temesvár (R.9.), Kolozsvár (R.11.), Arad (R.12.), ill. Nagyvárad (R.3.) állomásokról vette. A Román Televízió vétele során Sándor leggyakrabban az ún. román típusú monoszkópábrát vette TELEVIZIUNEA ROMANA felirattal, illetve a TVR BUCURESTI feliratú, ún. EBU típusú, fekete-fehér elektronikus tesztábrával. A Román Televízió igen gyakran sugározott az egyes programrészek között azonosító felirattal ellátott, ún. programazonosító logókat, inzerteket is, egy ilyet a monoszkópábrájával együtt bemutatnák, a román tv-vételeiért kapott nagyszámú QSL lapjaival együtt.

Román Televízió - TVR

TVR monoszkópja (R.3.-9.-11.-12.)
Román Televízió - TVR

TVR program logója (R.3-9.-11.-12.)

QSL lapok a TVR-től:
 

TVR QSL lapja
 

1978.08.27: TVR 1 Cluj (R.11)
 

TVR QSL lapja
 

1979.02.26: TVR 1 Oradea (R.3)
1979.02.26: TVR 1 Timisoara (R.9)
1979.02.26: TVR 1 Arad (R.12)

TVR QSL lapja
 

1979.06.06: TVR 1 Arad (R.12)

TVR QSL lapja
 

1979.06.15: TVR 1 Arad (R.12)


A Spanyol Televízió [TVE] programját (másokhoz hasonlóan Ő is) az E.2., E.3. és E.4. csatornákon vette, mivel ezek frekvenciáin több nagy teljesítményű adóállomás is üzemelt az 1970-es és 80-as években. Amíg az 1970-es években lényegében még nem voltak külön-külön azonosíthatók az egyes spanyol vételek, hisz mindegyik adóállomás az TVE, az RTVE, vagy RTVE CADENA I. (esetleg az E.2. csatornán a spanyol II. program esetében az RTVE CADENA II.) felirattal adta a spanyol elektronikus monoszkóp ábrát addig az 1980-as évektől már egy "spanyol típusú" CBP-t is adtak, melyen már az adóállomás neve-, és csatorna számának feltüntetése is megtörtént, így a legtöbb spanyol vétel külön is azonosíthatóvá vált Csoma Sándor számára is. Spanyol TV-DX vételeivel kapcsolatban kettő darab TVE tesztábrát, valamint az egyik spanyol vételéért kapott QSL lapját is bemutatnám.

Spanyol Televízió - TVE

RTVE CADENA I. (E.2. - E.4.)
Spanyol Televízió - TVE

TVE TVE 1 (E.2. - E.4.)

QSL lap a TVE-től:
 

TVE QSL lapja
 

1978.10.06.: TVE (E.2.)
 

A Svéd Televízió [SR] programját szintén az E.2. - E.4. csatornákon vette Sándor a DX-vételi időszakokban, s a Svéd Televízió sem adta külön azonosító felirattal a PM5544 típusú színes, elektronikus tesztábráját, csupán minden állomás egyezően a TV1, a TV1 SVERIGE általános feliratot sugározták úgy, hogy az 1970-es évek közepéig időkijelzés nélkül használták ezt, míg később már órakijelzéses változatban (PM5534 tip. etc.) sugározták, melyekről fotókat is bemutatok. A Svéd Televízió általában nem használt QSL lapot, illetve Csoma Sándor nem kapott tőlük ilyet, de küldtek számára vételi visszaigazolásként egy ún. vételi visszaigazoló levelet, melyet beszámolómban az alábbiakban bemutatok.

Svéd Televízió - SR

TV1 SVERIGE (E.2. - E.4.)
Svéd Televízió - SR

TV1 SVERIGE (E.2. - E.4.)

SR QSL levele


1979.09.28.: SR (E.2. - E.4.)


A Szovjet Televízió [TSS] állomásainak vétele a leggyakoribbak közé tartozott Csoma Sándor tv-amatőrködése, TV-DX-elése során is. A szovjet tv-vétele során, számtalan adóállomás jelét vette a VHF I-II. tv-sáv csatornáin (OIRT.01. - O5.). A konkrét vételei hellyel nem azonosítható, több, Szovjetúnióbeli vétele között - amelyeknél általánosságban a Tablica 0249 típusú monoszkópábrát-, és az UEIT típusú, általános elektronikus tesztábrájukat vette - néhány esetben azonban jól azonítható, egyedi vételt is sikerült neki elérnie. Így pld. az OIRT 02. (R.2.) csatornán vette az Észtország-i Tallin I. programját, ahonnan egy cseh, ún. EZO típusú tesztábrát vett EESTI TV TALLIN felirattal.

Szovjetúnió - TSS

Tablica 0249 monoszkóp (R.1. - R.5.)
Szovjetúnió - TSS

EESTI TV TALLIN (R.2.)

 

Csoma Sándor az arab világból is több TV-DX vételt elért, de azonosításuk az arab betűs feliratozások miatt igen nehézkes volt.

A Jordán Televízió [JTV] vételénél azonban szerencsés volt, hisz sikerült annak PM5544 típusú tesztábráját is elcsípnie JTV AMMAN felirattal az E.3. csatornán.  Csoma Sándor külön is büszke rá, hogy e vételét a Jordán televízió egy ún. QSL-levélben is vissza igazolta számára, melyet az alábbiakban szintén bemutatnék.

Jordánia - JTV

JTV AMMAN (E.3.)

JTV QSL levele


1985.05.22.: JTV AMMAN (E.3.)


Mint a beszámolóm bevezető részében már hivatkoztam rá, az írásom elkészítésekor nem a teljességre törekedtem, nem Csoma Sándor teljes vételi eredményességének bemutatását céloztam meg, csupán ízelítőt kívántam adni egy-, még ma is aktívan "műholdazó" tv-amatőrnek az 1974-től 1989-ig tartó, több mint két évtizednyi időszakban kifejtett amatőri munkásságából, bepillantást nyújtva néhány fotó illusztrációval is a távolsági televízió vételek körében elért eredményeibe. 
Budapest, 2010. április 5.
(Javítva, kiegészítve: 2011. augusztus 12.)
                                                                                                                                         © Dr. Hajdú Mihály